Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

В Україні головною установою щодо організації та проведення державної наукової, науково-технічної та інноваційної експертизи є

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Тестові завдання до теми 7

Ризик проекту.

Останнім кроком оцінки Вашого проекту є оцінка ризику втрати вкладених в проект засобів в результаті впливу різних чинників.

При цьому використовуються 9 критеріїв, що мають наступні вагові коефіцієнти:

1) ваговий коефіцієнт 3,0:

· економічний ризик;

· ризик збуту;

· соціально-політичний ризик.

2) ваговий коефіцієнт 2,0:

· ризик якості;

· ризик забезпечення виробництва;

· бюджетний ризик;

· природний ризик;

· екологічний ризик;

· кримінальний ризик.

Після оцінки всіх критеріїв Вам необхідно розрахувати загальний рейтинг Вашого проекту. Для цього ви повинні перемножити вагові коефіцієнти критеріїв на значення їх оцінок і потім отримані твори скласти. Отриманий результат і складатиме загальну оцінку (рейтинг) Вашого інноваційного проекту. При значенні отриманого результату менше 200 балів, слід вважати даний проект неефективним.

 

 

1. Показники, найширше вживані в вітчизняній і зарубіжній практиці, що характеризують інноваційну активність організації, її інноваційну конкурентоспроможність, підрозділяються на наступні групи:

а) витратні; оновлюваності;

б) за часом; структурні;

в) а і б.

2. Перерахуєте витратні показники, що характеризують інноваційну активність організації (дві відповіді):

а) показники динаміки оновлення портфеля продукції (питома вага продукції, що випускається 2, 3, 5 і 10 років);

б) питомі витрати на придбання ліцензій, патентів, ноу-хау; питомі витрати на НДДКР в об'ємі продажів, які характеризують показник наукоємкості продукції фірми;

в) витрати на придбання інноваційних фірм; наявність фондів на розвиток ініціативних розробок;

г) склад і кількість спільних підприємств, зайнятих використанням нової технології і створенням нової продукції.

3. Назвіть три основні методи експертизи інноваційних проектів:

а) кількісний, якісний, статистичний;

б) статичний; динамічний; інвестиційний;

в) описовий; метод порівняння положень «до і після»; порівняльна експертиза.а) департамент науково-технологічного розвитку Міністерства освіти і науки;

б)Українська Державна Інноваційна Компанія;

в) державне підприємство "Український державний центр науково-технічної та інноваційної експертизи"

5 Метою інноваційного проекту є:

а) сприяття науково-технічному прогресу;

б) отримання прибутку;

в) отримання прибутку або досягнення іншого виду ефекту (соціального, екологічного).

6 В залежності від цілі інноваційні проекти бувають:

а) економічні, соціальні, екологічні, технологічні та інші;

б) загальнодержавні, галузеві;

в) комерційні та некомерційні.

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
Дата добавления: 2014-12-29; Просмотров: 438; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.019 сек.