Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Аналіз масштабів кредитної діяльності

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Основні завдання, інформаційна база, об’єкти та суб’єкти аналізу кредитних операцій.

Аналіз кредитної діяльності банку передбачає вирішення таких основних завдань:

· Визначення ступеня та типу концентрації ризику кредитного портфеля його відповідності зовнішньому покриттю і достатності створених резервів для покриття фактичних та потенційних збитків;

· Оцінювання адекватності кредитного ризику сумі очікуваного прибутку;

· Визначення кредитоспроможності позичальника з метою зниження кредитного ризику

· Визначення ефективності кредитних операцій, що дає змогу вибрати доцільний варіант розміщення ресурсів

Інформаційними джерелами аналізу кредитних операцій є такіформи бухгалтерської звітності:

· Дані про обороти та залишки на балансових рахунках у розрізі кодів валют та груп країн;

· Дані за оборотами про суми та процентні ставки за кредитами та депозитами в розрізі кодів термінів, кодів валют та резидентності;

· Дані про класифіковані активи в розрізі категорій ризику, форм власності, груп країн (щомісячний);

· Дані про заборгованість за пролонгованими, простроченими та сумнівними кредитами;

· Дані про кредитний портфель та залишки за депозитами;

· дані про розрахунок резерву на відшкодування можливих втрат за кредитними операціями комерційних банків, щомісячний;

· Баланс, звіт про дотримання економ нормативів, звіт про кредитний портфель, звіт про залишки заборгованості клієнтів тощо.

Суб’єкти аналізу кредитних операцій: правління банку, кредитний комітет, планово-економічне управління, кредитне управління, юридичне управління, операційне управління, управління внутрішнього контролю.

Основними об'єктами аналізу банківської діяльності є такі:
1) фінансово-економічна ситуація у країні;
2) заходи щодо формування капіталу банку, а також його структура;
3) якість активів (кількісний і якісний аналізи структури кредитно-інвестиційного портфеля банку);
4) показники прибутковості функціонування банку, що дають змогу судити про ефективність його роботи;
5) темпи зростання банку;
6) показники ліквідності й платоспроможності банку, які характеризують його фінансову стійкість;
7) показники економічних нормативів.:Аналіз кредитної діяльності банку доцільно починати з визначення місця, яке посідають кредитні операції в загальному обсязі активів банку, тобто необхідно дати загальну оцінку масштабів кредитної діяльності. Для цього розраховується коефіцієнт частки кредитів у загальних активах банку за формулою:

Цей показник може бути розрахований як у цілому за аналізований період, так і на якусь певну дату, тобто на початок, чи кінець періоду. Він показує частку кредитних операцій у загальних активах банку і характеризує кредитну активність банку. Якщо даний коефіцієнт занадто високий, то це означає, що діяльність банку, можливо, недостатньо диверсифікована, що, у свою чергу, підвищує ризик у разі погіршення кредитного портфеля. Навпаки, коефіцієнт низький свідчитиме про те, що банк недостатньо використовує джерела фінансування у процесі формування прибуткових активів і тим самим обмежує свій прибутковий потенціал.

Банк, який занадто перевантажений позиками, має високий коефіцієнт частки позик у загальних активах. Показник понад 65 % вважається високим. Ліквідні банки мають нижчий рівень цього коефіцієнта, але більшу частку коштів у короткострокових коштах грошового ринку та в інвестиційних цінних паперах, які, у свою чергу, можуть легко конвертуватися в грошові кошти, що потім можуть бути видані у формі позик.

Наступним етапом аналізу кредитних операцій є визначення темпів зростання та приросту. Темп зростання визначається як співвідношення суми кредитних вкладень на кінець звітного періоду та суми на початок періоду:

Темп приросту кредитних вкладень розраховується за формулою:

Наведені коефіцієнти свідчать про темпи зростання (приросту) чи зниження позикової діяльності банку. При цьому необхідно визначити та проаналізувати будь-які джерела (тобто сегменти портфеля) змін, а також їх впливу на ризик діяльності. Крім цього, важливо виявити, чи є ці зміни типовими для всієї банківської системи, чи тільки для даного банку.

Правильний висновок про розширення масштабів кредитної діяльності банку можна зробити тільки за умови нейтралізації інфляційного чинника.

 

 

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
Дата добавления: 2014-12-24; Просмотров: 529; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.022 сек.