Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Психограма. Домінування = (I – V) + 0,7 х(VIII + II – IV – VI)
Читайте также:
  1. Психограма

Домінування = (I – V) + 0,7 х(VIII + II – IV – VI)

 

Дружелюбність = (VII – III) + 0,7 х(VIII – II – IV + VI)

Бланк до лабораторної роботи № 12

Інструкція досліджуваному: «Тест складається з 40 незакінчених речень. Вам необхідно доповнити кожне із них, так щоб утворилися речення, в яких виражено закінчену думку. Відразу записуйте першу думку, яка прийшла Вам у голову, щоб завершити незакінчене речення. Намагайтеся працювати швидко. Час виконання завдання фіксується».

Тестовий бланк

ЕАТ Дата ___________________

Час, затрачений П, і, по б._______________

на заповнення тесту_____хв. Вік_____

Рідна мова ______________

 

1. У такій ситуації ...

2. Найлегше ...

3. Незважаючи на те, що ...

4. Чим довше ...

5. Порівняно з ...

6. Кожний ...

7. Жаль, що ...

8. Внаслідок...

9. Якщо ...

10. Кілька років тому ...

11. Найважливіше те, що ...

12. Тільки ...

13. Насправді...

14. Справжня проблема в тому, що ...

15. Неправда, що ...

16. Прийде той день, коли ...

17. Найбільше ...

18. Ніколи ...

19. У те, що ...

20. Навряд чи можливо, що ...

21. Головне в тому, що ...

22. Інколи ...

23. Років через дванадцять ...

24. У минулому ...

25. Справа в тому, що ...

26. У теперішній час ...

27. Найкраще ...

28. Беручи до уваги ...

29. Коли б ...

30. Завжди ...

31. Можливість ...

32. У разі ...

33. Звичайно ...

34. Якщо навіть ...

35. До цієї пори ...

36. Умови для ...

37. Більш за все ...

38. Щодо ...

39. З недавнього часу ...

40. Тільки з тієї пори ...


Бланк до лабораторної роботи № 13

Дослідження самооцінки особистості

Перша серія

Інструкція досліджуваному: «Прочитайте уважно слова, які визначають риси особистості. Розгляньте ці риси з погляду належності їх ідеальній особистості, тобто з погляду їхньої корисності, соціальної значущості та бажаності. Для цього проранжуйте їх (розташуйте в певному порядку), оцінивши кожне в балах від 20 до 1. Оцінку 20 поставте в бланку, в колонці № 1 ліворуч від риси, яка, на Ваш погляд, є найбільш корисною і важливою для людей. Оцінку 1 — у цій же колонці ліворуч від риси, яка найменш корисна, значима й бажана. Всі інші оцінки, від 19 до 2, поставте згідно з Вашим ставленням до інших рис. Пильнуйте, щоб жодна оцінка не повторювалася двічі”.

№ 1 Риси особистості № 2 d d2
  Поступливість      
  Сміливість      
  Запальність      
  Нервозність      
  Терпимість      
  Зацікавленість      
  Пасивність      
  Холодність      
  Ентузіазм      
  Обережність      
  Вередливість      
  Повільність      
  Нерішучість      
  Енергійність      
  Життєрадісність      
  Поміркованість      
  Упертість      
  Безпечність      
  Сором’язливість      
  Відповідальність      

Друга серіяІнструкція досліджуваному: «Прочитайте знову всі слова, які визначають риси особистості. Розгляньте ці риси з погляду належності їх Вам. Проранжуйте їх у колонці номер 2, оцінивши кожну від 20 до 1. Оцінку 20 поставте справа від тієї риси, яка, на Ваш погляд, притаманна Вам найбільше, оцінку 19 поставте тій рисі, яка характерна для Вас трохи менше, ніж перша, і так далі. Тоді оцінкою 1 у Вас буде позначено ту рису, яка властива Вам менше, ніж всі інші. Пильнуйте, щоб оцінки-ранги не повторювалися».

Мета обробки результатів – визначення зв'язку між ранговими оцінками рис особистості, які входять в уявлення «Я-ідеальне» і «Я-реальне». Міра зв'язку встановлюється за допомогою коефіцієнта рангової кореляції Ч. Спірмена. Оцінки від 1 до 20 пропонованих рис в обох рядах приймаються за їхні ранги. Різниця рангів, що визначають місце тієї чи іншої риси особистості, дає можливість вирахувати коефіцієнт за формулою

,

де п – число запропонованих рис особистості (п = 20),d –різниця номерів рангів.

Щоб вирахувати коефіцієнт, потрібно спочатку вирахувати на бланку, в спеціально відведеній колонці, різницю рангів (d)за кожною-запропонованою рисою. Потім кожне одержане значення різниці рангів (d)підносять до квадрата і пишуть результат на бланку в колонці (d2), додають і суму (Sd2) вносять у формулу.

Коли кількість рис дорівнює 20, то формула має спрощений вигляд:

Бланк лабораторного заняття № 14

Факультет   Курс   група   Стац/заочн. Дата обстежен.      
Прізвище   Ім’я   День,місяць і рік народження      
                       

 

Дослідження імпульсивності (В. А. Лосенкова)

відповідь відповідь відповідь відповідь
І 1 2 3 4 1 2 3 4 ХІ 1 2 3 4 ХVІ 1 2 3 4
ІІ 1 2 3 4 VІІ 1 2 3 4 ХІІ 1 2 3 4 ХVІІ 1 2 3 4
ІІІ 1 2 3 4 VІІІ 1 2 3 4 ХІІІ 1 2 3 4 ХVІІІ 1 2 3 4
ІV 1 2 3 4 ІХ 1 2 3 4 ХІV 1 2 3 4 ХІХ 1 2 3 4
V 1 2 3 4 Х 1 2 3 4 ХV 1 2 3 4 ХХ 1 2 3 4

 

  відповіді бали
1 2 3 4 І, ІІ, ІІІ, V, VІІІ, ІХ, Х, ХІІІ, ХVІ  
4 3 2 1 ІV, VІ, VІІ, ХІ, ХІІ, ХІV, ХV, ХVІІ, ХVІІІ, ХІХ, ХХ  

Аналіз результатів

Імпульсивність – це риса, протилежна вольовим якостям цілеспрямованості і наполегливості. Чим більша величина показника імпульсивності Пі, тим більше імпульсивності.

Рівень імпульсивності може бути охарактеризовано як високий, середній і низький.

Якщо величина Пі лежить у межах 66–80, то імпульсивність високого рівня, тобто виражена сильно; якщо величина Пі від 35 до 65, то рівень імпульсивності середній, тобто вона помірна, а якщо 34 і менше – імпульсивність низького рівня. Імпульсивні люди часто мають невизначені життєві плани; в них немає інтересів і вони захоплюються то одним, то іншим.

Люди з низьким рівнем імпульсивності, навпаки, цілеспрямовані, мають чіткі ціннісні орієнтації, проявляють наполегливість у досягненні поставленої мети, намагаються довести розпочате до кінця. Якщо імпульсивність висока, то треба скласти програму самовиховання, спрямовану на зниження її і на збільшення цілеспрямованості. При цьому потрібно враховувати особливості локусу суб'єктивного контролю.

 

Бланк до лабораторної роботи № 15

Факультет   Курс   група   Стац/заочн. Дата обстежен.      
Прізвище   Ім’я   День,місяць і рік народження      
                       

Діагностика стану агресії

Дата добавления: 2015-05-22; Просмотров: 188; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:studopedia.su - Студопедия (2013 - 2018) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление ip: 54.146.195.24
Генерация страницы за: 0.003 сек.