Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Інтернетсайти

Запитання для контролю і самоконтролю.

Завдання для самостійного логічного опрацювання.

Завдання 1. Складіть словник понять: категорія діалектики, закон, діалектичний закон, причина, зміст, форма, сутність, кількість, якість, міра, стрибок, заперечення, необхідність.

 

Завдання 2.Якою філософською категорією можна охарактеризувати висловлювання: «Усе є отрута, і все є ліки, тим або іншим робить лише доза».

Завдання 3. Застосовуючи закон діалектики прокоментуйте «конфлікт батьків і дітей».

Завдання 4. Як правильно розуміти в медичній практиці «одиничне, особливе, загальне»?

Завдання 5.Чи згідні Ви з твердженням: « Всі люди один на одного схожі як тілом, такі душеюневеликі видозміни нічого не значать. Досить однієї людини, щоб судити про всіх інших». Використовуючи категорії і закони діалектики обґрунтуйте свою відповідь.

Завдання 6. Визначте яки твердження є правильними:

а) загальне існує самостійно, незалежно від одиничного;

б) загальне існує реально як повторюване в багатьох одиничних речах, але воно існує через одиничне, проявляється у ньому;

в) загальне не існує реально, у дійсності існують тільки одиничні речі;

Завдання 7. Доповніть категорії "до пари" та визначитьїх:

 

№ п/п   Назва категорії   Визначення кат.   Назва парної кат.   Визначення парної категорії  
  Причина              
  Необхідність              
  Частина              
  Зміст              
  Можливість              
  Сутність              
  Діалектика              
  Якість              

1. Що таке категорія? У чому її відмінність від поняття?

2. Чи всяке поняття є категорією?

3. В чому відмінність між такими поняттями як «розвиток», «прогрес», «регрес».

4. Назвіть основні закони діалектики. В чому їх методологічне значення для пізнання і практики?

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА.

 

1. Надольний І.Ф. Філософія: Курс лекцій. – К.,2000.- С.213-237.

2. Подольська Є.А., Парфійник Н.А. Філософія: Підручник для студентів фармацевтичних вузів та факультетів.- Харків, 1997. - С.371-465.3. Сморж Л.О. Філософія: Навч.посібн. – К., 2004. - С.45-69.

4. Філософія. Навч.посібник /За ред. Ю.В.Осічнюка. – К.,2003.- С.357-432.

 

ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРа.

 

1. Аристотель. Метафізика .- К., 2003.

2. Бородкин В.В. Проблема отрицания и развитие. – М.1991.

3. Віденко В.Ф. Філософія: проблеми, категорії, теорії. – К., 1996.

4. Гегель Г. Определение диалектики. //Антология мировой философии. В 4-х т. Т.3. С.291-292.

5. Гуревич С.С., Петренко В.П., Царегородцев Г.І. Діалектичний матеріалізм і сучасна медицина. – К., 1967.

6. Енгельс Ф. Діалектика природи // Маркс К., Енгельс Ф. Твори. - Т. 20. - С. 128-136.

7. Філософія: Курс лекцій // За ред. Бичка І.В.-К., 1991. С.226-287.

8. Філософія: Навчальний посібник // За ред. Надольного І.Ф.-К., 1999. - С.234-274.

9. Філософія: Підручник // Заїченко Г.А. та ін. - К.,1995. - С.205-246.

10. Філософський енциклопедичний словник. - К., 2002.

www.grinchuk.lviv.ua/referat/1/877.html

www.favorites.net.ua/ref-ukr/referat.php?id=4505&page=4

www.djerelo.com/index.php?option=com_content&task=view&id=360&Itemid=129

www.williamspublishing.com/cgi-bin/list.cgi?id=1070754

archive.kraina.org.ua/forum/problem/477

interexpo.com.ua/rus/catalog/cat_634-items_45-mode_full.html

www.evrica.com.ua/catalogue/filosofiya/310

experts.in.ua/baza/analitic/detail.php?ID=18651

info.activesite.com.ua/html/2556.htm

www.kraina2.org.ua/ua/forum/20372/page3/

Дата добавления: 2015-05-22; Просмотров: 368; Нарушение авторских прав?


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2020) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.002 сек.