Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

III. Дослідження мовлення дітей в дитячому садку
Читайте также:
 1. III. Дослідження в дитячому садку.
 2. IV. Дослідження в дитячому садку.
 3. IV. Дослідження волі дошкільників в дитсадку.
 4. IV. Завдання для дослідження в дитячому садку.
 5. Tewа і. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
 6. Аналіз документів як метод конкретного соціологічного дослідження: класифікація документів, різновиди аналізу документів. Контент-аналіз
 7. Аналіз оптимальної партії замовлення і запасу сировини та матеріалів
 8. АНАЛІТИЧНА РОБОТА НАД ТЕКСТОМ І РОЗВИТОК МОВЛЕННЯ
 9. Анкетування як метод соціологічного дослідження
 10. АНТРОПОМЕТРИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
 11. АПАРАТУРНІ МЕТОДИ В ІНЖЕНЕРНО – ПСИХОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ.

II. Розв'яжіть психологічні задачі.

І. Дайте відповіді на запитання і виконайте зав­дання.

1.За яких умов мова і мовлення успішно розвива­ються у дітей дошкільного віку?

2. У яких напрямах відбувається розвиток мовлен­ня у дітей протягом дошкільного віку?

3. Які звуки важко вимовляються молодшими до­шкільниками? Чим це пояснити?

4. На який вік припадає усвідомлення звукового складу слів, здатність виділяти слова в реченні, про­водити звуковий аналіз слів завдяки спеціальому нав­чанню? Яке це має значення для підготовки дитини до школи?

5. Що таке фонематичний слух? Яка його роль урозвитку дитячого мовлення?

6. Як відбувається збагачення словникового запасу в дітей протягом дошкільного віку? Вкажіть, який за­пас слів у дітей на початку і в кінці дошкільного віку. Оцініть багатство словникового запасу в дітей напере­додні вступу їх до школи.

7. Що таке чуття мови і яку роль воно відіграє В розвитку мовлення і мови дошкільників?

8. Як розуміти думку К. Д. Ушинського про те, що не у мовних звуків тільки вчиться дитина, вивчаючи рідну мову, а й п'є духовне життя і силу з рідного слова?

9. У чому своєрідність засвоєння граматичної будо­ви рідної мови дошкільниками?

 

10. Охарактеризуйте сутність ситуативного мовлен­ня дітей дошкільного віку.

11. Яке мовлення називається зв'язним? Роз­кажіть про його розвиток у дітей дошкільного віку.

12. Укажіть, в якому віці мовлення дошкільників виконує функцію: а) спілкування, б) планування, в) регуляції поведінки?

13. Які види мовлення властиві дітям напередодні вступу їх до школи?

14. Розкажіть, чим мовлення середніх дошкільни­ків відрізняється від мовлення молодших дошкільни­ків?


 

15. Охарактеризуйте мовлення старших дошкіль­ників.

16. Яку роль у розвитку мовлення дошкільників відіграють різні види діяльності?

1.Яку форму мовлення використала Валя? Діти
якого дошкільного віку можуть справлятись занало­
гічним завданням? Обгрунтуйте свою відповідь.

У групу привели Павлика, який довго хворів. Діти стали в коло, щоб пограти в рухливу гру.

Віра Яківна каже:

— Валя, розкажи Павлику, як треба грати, які пра­вила цієї гри.

Дівчинка так пояснила зміст і правила гри, що ви­ховательці не було потреби її поправляти чи доповню­вати.

2. Яку функцію виконує мовлення Тетянки?
Ввечері Тетянка тихо сидить за столом і пошепки

промовляє: «Зараз я намалюю ведмедика, розфарбую його, а потім виріжу. Буде у мене нова іграшка».

1. Опишіть особливості мовлення молодших ісе­редніх дошкільників.

2. Запишіть відповіді на ваші запитання і розповіді дітей дошкільного віку досліджуваної вами групи. Зверніть увагу на звукову культуру мови, побудову ре­чень, словник дітей.

Дата добавления: 2015-05-22; Просмотров: 551; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2019) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.001 сек.