Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Тема 7. Види ораторського мистецтва
Читайте также:
 1. Архітектура як вид мистецтва. ЇЇ основні типи
 2. Архітектура як вид просторового мистецтва
 3. Банки, які цілеспрямовано займаються колекціонуванням творів мистецтва
 4. БЕЗРЕЗУЛЬТАТНІСТЬ МИСТЕЦТВА
 5. Види мистецтва. Та архітектура Київської русі.
 6. Види народно-ужиткового мистецтва
 7. Види народно-ужиткового мистецтва
 8. Види ужиткового мистецтва
 9. Визначення образотворчого мистецтва та його види.
 10. Визначити передумови розквіту мистецтва в Київській Русі. Назвати нові види мистецтва ,які зявилися в цей період.
 11. Визначте особливості розвитку архітектури та образотворчого мистецтва Київської Русі та Галицько-Волинської держави. Назвіть найвидат-ніші пам'ятки.
 12. Виникнення мистецтва як унікального механізму культурної еволюції

 

Неоднорідність ораторського мистецтва як одна з найхарактерніших його рис.

Різноманітність наукових критеріїв поділу ораторського мистецтва на окремі види.

Поділ ораторського мистецтва на види в залежності від сфери його вживання: юридичне, академічне, політичне, церковне, суспільно-побутове. Класифікації А. Апресяна, В. Молдавана .

Юридичне (або судове) ораторське мистецтво. Сфери його використання. Історія виникнення та розвитку. Призначення юридичного красномовства. Його особливості: офіційний характер промови; полемічність; спрямованість (до суду); попередня обумовленість змісту (справа, яку слухає суд); підсумковий характер промови; моральне підґрунтя промови. Різновиди (або жанри) юридичного красномовства.

Академічне ораторське мистецтво. Сфери його використання: застосовується переважно в шкільній (різних рівнів) і науковій аудиторіях. Історія виникнення і розвитку в Європі та Україні. Призначення академічного красномовства. Основні риси академічного ораторського мистецтва: доказовість, бездоганна логічність, точність мислення, наявність чіткої термінології, позбавленої будь-якої двозначності, використання наочних та технічних засобів, наявність міжпредметних зв’язків. Різновиди (або жанри) академічного ораторського мистецтва: наукова доповідь, наукове повідомлення, наукова лекція (вузівська та шкільна), науково-популярна лекція (публічна), виступ на семінарському занятті тощо.

Політичне ораторське мистецтво. Сфери його використання. Історія виникнення та розвитку. Призначення політичного красномовства. Особливості політичного ораторського мистецтва: ангажованість політичного оратора, підвищена ідейність політичної промови, надзвичайно велика відповідальність політичного оратора тощо. Підвиди політичного красномовства за сферою функціонування: парламентське, мітингове, воєнне. Різновиди (або жанри) політичного ораторського мистецтва: політична промова, доповідь, виступ, інформація, огляд, бесіда тощо.

Церковне (християнське) ораторське мистецтво. Сфери його використання. Історія виникнення та розвитку. Призначення церковного красномовства. Основні риси церковного ораторського мистецтва: узагальнення суспільних, особистих інтересів людей; зв'язок Святого Письма з подіями життя; обумовленість проблематики, змісту промови церковним календарем; необхідність тлумачення Біблії в трьох аспектах (богословському, історичному і літературному). Різновиди (або жанри) церковного ораторського мистецтва: проповідь-розповідь, проповідь-слово (урочиста),проповідь-повчання, бесіда-тлумачення тощо.

Суспільно-побутове ораторське мистецтво. Сфери його вживання. Історія виникнення та розвитку суспільно-побутового красномовства в Європі. Призначення суспільно-побутового ораторського мистецтва. Особливості суспільно-побутового красномовства: панегіричність, ритуальність, імпровізаційність, лаконічність, емоційність, наявність прикладів з життя, фольклору. Різновиди (або жанри) суспільно-побутового красномовства: ювілейні промови, вітальне слово, застільне слово (тости), надгробне (поминальне) слово тощо.Поділ ораторського мистецтва на види в залежності від мети промови. Класифікації П. Сапера, І. Томана та ін..

Промови з метою інформувати: сфери їх використання, жанри цих промов (звіти, доповіді, лекції тощо), особливості їх побудови.

Промови з метою переконати: сфери їх використання, жанри, особливості їх виголошення та побудови (звернені і до розуму, і до почуттів слухачів; правильний добір аргументів та їх розташування; заклик до певних дій у висновках промови).

Промови з метою розважити: сфери їх використання, жанри(тост, слово на весіллі тощо), особливості побудови (вставні веселі історії і дотепи, перебільшення значення події і т. п.).

 

План лекції (2 год)

1. Класифікації поділу ораторського мистецтва на види.

2. Юридичне ораторське мистецтво.

3. Академічне ораторське мистецтво.

4. Політичне ораторське мистецтво.

5. Церковне ораторське мистецтво.

6. Суспільно-побутове ораторське мистецтво.

 

Дата добавления: 2015-05-23; Просмотров: 4016; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2019) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.002 сек.