Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 4

Тема: Спостереження явища плазмолізу та деплазмолізу в клітинах рослин. Мікроскопічна та ультрамікроскопічна будова ядра.

Мета: спостерігати рух цитоплазми в клітинах рослин; дослідити явища плазмолізу і деплазмолізу, ознайомитися з особливостями будови ядра; навчитися розпізнавати на схемах, постійних мікропрепаратах, мікрофотографіях структури ядер.

Обладнання: світлові мікроскопи, предметні і накривні скельця, пінцети, піпетки, препарувальні голки, фільтрувальний папір, дистильована вода,

9 % водний розчин хлориду натрію, м’ясиста луска цибулі, постійні мікропрепарати будови ядра.

Література: 1. Балан П.Г., Вервес Ю.Г., Поліщук В.П. Біологія. 10 кл., Київ «Генеза», - 2010.

2. Тагліна О.В. Біологія 10 клас. - Х.: Вид-во «Ранок», 2010, - ст. 112, 114-115, 117.

Правила безпеки: дотримуватись правил техніки безпеки при роботі з мікроскопом, скельцями, препарувальними голками, постійними мікропрепаратами.

 
 


Після виконання роботи студент повинен знати: явища плазмолізу, деплазмолізу, мікроскопічну будову ядра, вміти: користуватись мікроскопом, готувати тимчасові мікропрепарати, спостерігати рух цитоплазми в клітинах, розпізнавати на схемах, постійних мікропрепаратах, мікрофотографіях структури ядер.

Хід роботи:

№ питання
Відповідь          

Знайти вірні відповіді:

1) Як називають внутрішній вміст клітини за винятком ядра?

а) органели, б) цитоплазма, в) мембрани, г) вуглеводи.

2) Як називають прозорий розчин органічних і неорганічних речовин, що заповнює клітину?

а) органели, б) гіалоплазма, в) комплекс Гольджі, г) тургор.

3) Що входить до складу поверхневого апарату ядра?

а) зовнішня мембрана, б) матрикс, в) внутрішня мембрана, г) ядерні пори.

4) Що входить до складу ядерного матриксу?

а) ядерні пори, б) ядерний сік, в) ядерця, г) нитки хроматину.

5) Як називається відшаруванням цитоплазми від клітинної стінки під дією зовнішніх факторів? а) плазмоліз, б) деплазмоліз, в) каріотип, г) тургор.

Завдання 1. Дослідити явище плазмолізу та деплазмолізу.

1) Підготувати мікроскоп до роботи. Виготовити тимчасовий мікропрепарат живих клітин шкірки соковитої луски цибулі, помістити їх у краплину води на предметне скло і накрити накривним скельцем. Розглянути препарат при малому збільшенні мікроскопа, вибрати ділянку з живими клітинами. При великому збільшенні мікроскопа простежити за рухом цитоплазми і хлоропластів (за необхідності підігріти препарат до +38…400 С, вводячи під накривне скло теплу воду).

2) Замінити воду під накривним скельцем розчином хлориду натрію: з одного боку скельця ввести піпеткою розчин хлориду натрію, а з іншого (для видалення води з-під накривного скельця) прикласти фільтрувальний папір. Простежити за явищем плазмолізу – відшаруванням цитоплазми від клітинної стінки. Замалювати побаченепід мікроскопом, позначити стрілками вихід води з клітини, підписати:

1 – оболонка клітини,

2 – цитоплазма з органоїдами,

3 – відшарована ділянка клітини,

 

3) Після завершення процесу плазмолізу замінити розчин хлориду натрію під накривним скельцем на дистильовану воду. Для цього з одного боку накривного скельця ввести дистильовану воду, а з іншого, щоб видалити розчин хлориду натрію, прикласти фільтрувальний папір. Простежити за явищем деплазмолізу – відновленням об’єму цитоплазми.

Роздивитися схематичний малюнок, знайти та підписати нормальний стан клітини, плазмоліз, деплазмоліз. Визначити, що позначено цифрами:

____________
_____________ _____________
1 - __________________________ 2 - __________________________ 3 - __________________________ 4 - __________________________ 5 - __________________________

 

__________

Завдання 2. Дослідити мікроскопічну та ультрамікроскопічну будову ядра.

1) Розглянути на препаратах основні компоненти ядра: оболонку, хроматин, ядерце, хромосоми. Замалювати будову ядра, розглянути малюнок будови ядерної оболонки та позначити:

Будова ядра: Будова ядерної оболонки:

1 – ядерна 1 - ядерні

оболонка, пори,

2 – хроматин, 2 – зовнішня

3 – ядерце, мембрана,

4 – матрикс. 3 - внутрішня

мембрана.

2) Розглянути електронномікроскопічну фотографію ядра,

знайти та позначити окремі деталі будови:

1 - оболонка,

2 – матрикс,

3 – ядерце,

4 – хроматин.

Питання контролю:

1. Що таке цитоплазма? ________________________________________________

______________________________________________________________________

2. Які функції цитоплазми у клітині?______________________________________

______________________________________________________________________

3. Яка будова ядра?____________________________________________________

_____________________________________________________________________

4. Які функції виконує ядро у клітині?____________________________________

________________________________________________________________________

Висновок:_______________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Оцінка:______________

 

Дата: «__»______

Дата добавления: 2015-05-23; Просмотров: 5955; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2020) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.003 сек.