Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Варіант 8. ТЕМА: Оксигеновмісні органічні сполуки
Читайте также:
 1. III Варіант
 2. III варіант
 3. IV Варіант
 4. V Варіант
 5. Багатоваріантна самостійна робота
 6. Варіант
 7. Варіант
 8. Варіант
 9. Варіант
 10. Варіант
 11. Варіант
 12. Варіант

ТЕМА: Оксигеновмісні органічні сполуки. спирти, альдегіди , кислоти, естери, жири, мило.

Варіант 7

ТЕМА: Оксигеновмісні органічні сполуки. спирти, альдегіди , кислоти, естери, жири, мило.

1. Bкажіть загальну формулу фенолів:

а) CnH2n-7OH б) CnH2nO в) CnH2nO2 г) CnH2n+1OH

2. Вкажіть формулу формальдегіду

а)HCOOH б)CH3OH в) CH2O г) CH3COOH

3. Укажіть клас органічних сполук , до якого належить метилбутаноат:

а)спирти; б) феноли в) альдегіди г) естери

4.Вкажіть речовину , що знебарвлює розчин бромної води

а) пропан-1,2,3-триол б) фенол в) метанол г) метаналь

5.Виберіть сполуку . що є ізомером пропанолу:

а) дипропіловий етер б) пропаналь в) етил метиловий етер г) етиленгліколь

6. Укажіть назву альдегіду: СН3-СН2-СН(СН3)-СНО

а) метаналь б)пропаналь в) пентаналь г)бутаналь

7. Укажіть назву реакції , що можна використати для отримання естерів

а) нейтралізація б) полімеризація в) етерифікація г) гідратація

8.Виберіть речовину , що реагує з цинк гідроксидом

а) ацетальдегід б) диметилкетон в) етиловий спирт г) оцтова кислота

9. Встановіть відповідність між формулою та назвою речовини

1) С9Н19СООН а) пальмітинова кислота

2) С15Н31СООН б) стеаринова кислота

3) С17Н35СООН в) олеїнова кислота

4) С17Н33СООН г) масляна кислота д) деканова кислота

10. Визначте кінцевий продукт перетворень

C6H5Cl H2O , 600 C→…Br2 , H2O →…

1. Bкажіть функціональну групу альдегідів.

а)- COOH; б) - CHO; в) -OH; г) -O- ;

2. Вкажіть формулу калій стеарату:

а)C2H5COOK б)C17H33COOK в) C17H31COOK г) C17H35COOK

3. Укажіть клас органічних сполук , до якого належить етиленгліколь :

а)спирти; б) феноли в) альдегіди г) естери

4.Вкажіть речовину для якої відбувається реакція «срібного дзеркала»

а) пропан-1,2,3-триол б) фенол в) метанол г) метаналь

5. Вкажіть клас сполук які ізомерні одноатомним насиченим спиртам

а)естери б) етери в) альдегіди г) карбонові кислоти

6. Укажіть формулу вторинного спирту

а) С2Н5ОН б) С2Н4(ОН)2 в) СН3-СН(ОН)-СН3 г) СН3СН2ОН

7. Укажіть речовину , яка може бути одним із реагентів для отримання етанолу

а) ацетилен б) етилен в) етан г) бензен

8. Вкажіть речовину , що реагує з магнієм та магній карбонатом

а) оцтова кислота б) етилпропаноат в) оцтовий альдегід г) етанол

9. Розташуйте речовини у порядку збільшення кислотності

а) мурашина кислота

б) фенол

в) гліцерин

г) хлороцтова кислота

10. Визначте кінцевий продукт перетворень

СН3СН=СН2 Н2О → …Na

Тема 2: Оксигеновмісні органічні сполуки

Заняття7. Вуглеводи.

Мета: Дати уявлення про вуглеводи на приклада глюкози ,сахарози крохмалю і целюлози; ознайомити студентів з складом та властивостями зазначених речовин, розглянути процес одержання цукру з цукрового буряка, дати уявлення про природні полімери на прикладі крохмалю і целюлози.Навчальні питання:

Моносахариди.

1. Класифікація вуглеводів.

2. Глюкоза – альдегідо спирт, склад, будова молекули. Фізичні властивості.

3. Хімічні властивості , якісна реакція .

4. Поширення в природі, добування , застосування.

Ди- та полісахариди.

5. Сахароза – дисахарид, склад та будова молекули, фізичні та хімічні властивості.

6. Поширення в природі, застосування , загальна схема виробництва цукру.

7. Крохмаль та целюлоза – полісахариди.

Поняття про штучні волокна.

Навчальна література

Л 3. С 152 – 157

Л 4 . С 140 – 143

Л -6 с.136 - 149

Дата добавления: 2015-05-24; Просмотров: 480; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2019) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.002 сек.