Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

РОЗДІЛ 6
Читайте также:
 1. Бойова готовність підрозділу та її складові. Вимоги до бойової готовності.
 2. Визначити небезпечні та шкідливі виробничі фактори. Описати заходи захисту від небезпечних та шкідливих виробничих факторів в комп’ютерних підрозділах.
 3. Визначити пожежну безпеку. Описати порядок дії працівників комп’ютерного підрозділу у випадку виникнення пожежі.
 4. Демократичні режими підрозділяються на три різновиди: ліберальний, демократичний, ліберально-демократичний.
 5. Другий розділ
 6. З яких наступних розділів бажано, щоб складалося резюме?
 7. За якими показниками зернова суміш розділяється в ситових сепараторах?
 8. Методика проведення культурно-виховної роботи та організації дозвілля в підрозділі.
 9. Методика профілактики нестатутних взаємовідносин у підрозділі
 10. Морально-психологічне забезпечення бойової готовності підрозділу – сутність, напрямки, основні завдання.
 11. Організація індивідуально-виховної роботи у підрозділі
 12. Основні розділи Конституції України 1 страница

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО СКЛАДАННЯ КОМПЛЕКСНОГО ДЕРЖАВНОГО ІСПИТУ

З курсу „Адміністративне право”

 

1. Предмет, задачі та система адміністративного права.

2. Метод адміністративно-правового регулювання та його особливості.

3. Поняття, види та зміст управлінської діяльності.

4. Державне управління - вид державної діяльності, його ознаки.

5. Адміністративне право і державне управління, їх співвідношення.

6. Співвідношення адміністративного права з іншими галузями права.

7. Норми адміністративного права, їх особливості та структура.

8. Класифікація норм адміністративного права.

9. Джерела адміністративного права. Систематизація адміністративного законодавства.

10. Поняття, структура та особливості адміністративних правовідносин.

11. Механізм адміністративно-правового регулювання: поняття й основні елементи.

12. Поняття та види суб'єктів адміністративного права. Правовий статус суб'єкта.

13. Громадяни - суб'єкти адміністративно-правових відносин.

14. Адміністративно-правовий статус і повноваження Президента України в сфері виконавчої влади.

15. Поняття, ознаки органа виконавчої влади та зміст його правового статусу.

16. Система і класифікація органів виконавчої влади.

17. Поняття, принципи і правове регулювання державної служби.

18. Поняття і види службовців.

19. Особливості правового статусу державного службовця.

20. Юридична відповідальність державних службовців.

21. Адміністративно-правовий статус підприємств і господарчих товариств. Повноваження органів, що здійснюють контроль за їх діяльністю.

22. Об'єднання громадян - суб'єкти адміністративно-правових відносин.

23. Співвідношення державного управління та місцевого самоврядування в Україні.

24. Поняття та види форм управлінської діяльності.

25. Правові форми управлінської діяльності.

26. Вимоги, що ставляться до правових актів управління.

27. Поняття, юридичне значення й ознаки актів управління.

28. Класифікація актів управління.

29. Призупинення, припинення, зміна та скасування актів управління.

30. Відмінність актів управління від інших юридичних актів і управлінських рішень.

31.Поняття, види й особливості адміністративних договорів.

32. «Неправові» форми управлінської діяльності.

33. Поняття та значення методів управлінської діяльності.

34. Види методів управлінської діяльності та їх характеристика.

35. Поняття і види примусових заходів, їх правовий режим.

36. Співвідношення форм і методів управлінської діяльності.

37. Співвідношення переконання і примуса в управлінській діяльності.

38. Адміністративно-попереджувальні міри і правові основи їх застосування.39. Запобіжного заходу: поняття, види та правові основи їх застосування.

40. Поняття, сутність і особливості адміністративної відповідальності.

41. Законодавство України про адміністративні правопорушення і його задачі.

42. Кодекс України про адміністративні правопорушення: загальна характеристика і структура.

43. Поняття й ознаки адміністративного правопорушення.

44. Склад адміністративного правопорушення, характеристика його елементів.

45. Обставини, що виключають адміністративну відповідальність.

46. Умови звільнення від адміністративної відповідальності.

47. Особливості адміністративної відповідальності неповнолітніх.

48. Особливості адміністративної відповідальності посадових осіб.

49. Особливості адміністративної відповідальності військовослужбовців і працівників міліції.

50. Поняття, мета та система адміністративних стягнень.

51. Основні та додаткові адміністративні стягнення.

52. Сутність адміністративних стягнень у виді попередження і штрафу.

53. Сутність адміністративних стягнень у виді оплатного вилучення та конфіскації предмета, що з'явився знаряддям здійснення або безпосереднім об'єктом адміністративного правопорушення.

54. Сутність адміністративного стягнення у виді позбавлення спеціального права.

55. Виправні роботи як міра адміністративного стягнення.

56. Адміністративний арешт як міра адміністративного стягнення.

57. Загальні правила і порядок накладення стягнень за адміністративні правопорушення.

58. Обставини, що пом'якшують відповідальність за адміністративні правопорушення.

59. Обставини, що обтяжують відповідальність за адміністративні правопорушення.

60. Поняття адміністративного процесу і його структура.

61. Види адміністративних проваджень.

62. Особливості провадження по зверненнях громадян.

63. Особливості дозвільного провадження.

64. Особливості дисциплінарного провадження.

65. Особливості реєстраційного провадження.

66. Провадження у справах про адміністративні правопорушення і його задачі.

67. Принципи провадження у справах про адміністративні правопорушення.

68. Обставини, що виключають провадження у справах від адміністративних правопорушеннях.

69. Учасники провадження у справах про адміністративні правопорушення.

70. Міри забезпечення провадження у справах про адміністративні правопорушення.

71. Стадії провадження у справах про адміністративні правопорушення.

72. Вимоги, що ставляться до змісту й оформлення протоколу про адміністративне правопорушення.

73. Докази у справах про адміністративні правопорушеннях.

74. Органи (посадові особи), уповноважені розглядати справи про адміністративні правопорушеннях.

75. Підстави і порядок перегляду постанов у справах про адміністративні правопорушення.

76. Поняття й особливості законності та дисципліни в сфері виконавчої влади.

77. Звернення громадян як спосіб забезпечення законності.

78. Форми нагляду і контролю, відмінності між ними.

79. Судовий контроль у сфері діяльності органів виконавчої влади.

80. Прокурорський нагляд по забезпеченню законності в управлінській діяльності.

81. Адміністративний нагляд як спосіб забезпечення законності.

82. Галузеві, міжгалузеві та територіальні (регіональні) засади державного управління.

83. Поняття, сутність і особливості міжгалузевого управління.

84. Адміністративне право і державне управління в сфері охорони навколишнього середовища і використання природних ресурсів.

85. Адміністративно-правова організація митної справи в Україні.

86. Система органів управління в сфері економіки, їх компетенція.

87. Адміністративне право та управління в окремих сферах економіки.

88. Контроль, нагляд і адміністративна відповідальність за правопорушення в сфері економіки.

89. Особливості адміністративно-правового регулювання в агропромисловому комплексі.

90. Особливості адміністративно-правового регулювання в сфері транспорту і зв'язку.

91. Адміністративне право і державне управління в сфері господарсько-обслуговуючого комплексу.

92. Склад і організаційна структура соціально-культурного комплексу.

93. Адміністративне право та управління соціально-культурною сферою.

94. Система органів управління в соціально-культурній сфері, їх компетенція.

95. Адміністративне право та державне управління в сфері праці і соціального захисту населення.

96. Адміністративне право та державне управління в сфері культури і мистецтва.

97. Адміністративне право та державне управління в сфері освіти і науки.

98. Адміністративне право та державне управління в сфері охорони здоров'я населення.

99. Склад і організаційна структура сфери адміністративно-політичної діяльності.

100. Адміністративне право та управління в сфері адміністративно-політичної діяльності.

101. Особливості державного управління в сфері безпеки.

102. Особливості державного управління в сфері оборони.

103. Особливості державного управління в області внутрішніх справ.

104. Особливості державного управління в сфері іноземних справ.

105. Особливості державного управління в сфері юстиції.

З курсу „Адміністративний процес”

1. Предмет, метод і система адміністративно-процесуального права.

2. Адміністративно-процесуальне право як галузь права, галузь науки та навчальна дисципліна

3. Місце адміністративно-процесуального права в системі права України

4. Адміністративний процес і адміністративно-процесуальне право: співвідношення понять.

5. Адміністративний процес: цілі, завдання, місце в системі юридичних процесів

6. Структура адміністративного процесу. Поняття та види адміністративних проваджень

7. Поняття, система та зміст принципів адміністративного процесу

8. Адміністративно-процесуальні норми: поняття, структура, види та особливості

9. Система джерел адміністративно-процесуального права. Проблеми систематизації адміністративно-процесуального законодавства

10. Адміністративно-процесуальні відносини: поняття, склад, види та особливості

11. Суб’єкти (учасники) адміністративного процесу: поняття види, та правовий статус

12. Система та загальна характеристика юрисдикційних (конфліктних) адміністративних проваджень

13. Провадження у справах про адміністративні правопорушення: поняття, завдання та принципи

14. Докази й доказування у справах про адміністративні правопорушення: поняття та процесуальне закріплення

15. Суб’єкти (учасники) провадження у справах про адміністративні правопорушення: поняття, класифікація та правовий статус

16. Стадії провадження у справах про адміністративні правопорушення. Зміст етапів (дій) стадій, їх процесуальне оформлення

17. Заходи забезпечення провадження у справах про адміністративні правопорушення: поняття, види, процесуальне оформлення

18. Адміністративне затримання: підстави, порядок, строки та процесуальне оформлення

19. Особистий огляд і огляд речей як заходи забезпечення провадження у справах про адміністративні правопорушення, підстави та порядок їх застосування

20. Правові підстави та процесуальне оформлення застосування адміністративно-примусових заходів спеціального призначення

21. Стадія порушення справи про адміністративне правопорушення та адміністративного розслідування: зміст, процесуальне оформлення

22. Протокол про адміністративне правопорушення: зміст, порядок складання, вимоги щодо процесуального оформлення

23. Розгляд справи та прийняття постанови – основна стадія провадження у справах про адміністративні правопорушення. Зміст постанови

24. Постанова у справі про адміністративне правопорушення: поняття, види та вимоги щодо процесуального оформлення

25. Стадія виконання рішення (постанови) у справі про адміністративне правопорушення: зміст та процесуальне оформлення

26. Стадія перегляду постанови у справі про адміністративне правопорушення: процесуальні підстави, порядок, строки та юридичні наслідки перегляду

27. Процесуальний порядок виконання постанов про накладення окремих видів адміністративних стягнень

28. Правові підстави та адміністративно-процесуальний порядок розгляду скарг громадян

29. Особливості провадження у справах про корупційні правопорушення

30. Особливості провадження у справах про адміністративні правопорушення у сфері обігу наркотиків

31. Система та загальна характеристика неюрисдикційних (безконфліктних) адміністративних проваджень

32. Провадження щодо прийняття юридичних актів управління: поняття, стадії та процесуальне оформлення

33. Провадження щодо розгляду звернень громадян: поняття, стадії та процесуальне оформлення

34. Особливості провадження щодо розгляду звернень громадян в ОВС

35. Дозвільне провадження: поняття, види, стадії та процесуальне оформлення

36. Особливості дозвільних проваджень в ОВС, пов’язаних з обігом зброї

37. Реєстраційне провадження: поняття, види, стадії та процесуальне оформлення

38. Атестаційне провадження: поняття, види, стадії та процесуальне оформлення

39. Дисциплінарні провадження за адміністративним правом: поняття, види та процесуальне оформлення

40. Процесуальне оформлення притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників ОВС.

41. Особливості провадження щодо заохочення окремих категорій державних службовців

42. Адміністративна юстиція України: поняття, етапи становлення та правове забезпечення

43. Адміністративний судовий процес в Україні: поняття, сутність та особливості

44. Кодекс адміністративного судочинства України: призначення та загальна характеристика структури

45. Адміністративне судочинство: поняття та завдання

46. Принципи адміністративного судочинства в Україні

47. Компетенція адміністративних судів та підсудність адміністративних справ (предметна, територіальна, інстанційна)

48. Система адміністративних судів України та їх повноваження

49. Учасники адміністративного судового процесу: поняття, види та процесуальний статус

50. Строки в адміністративному судочинстві: поняття, види, обчислення

51. Докази в адміністративному судочинстві: поняття, види та процесуальне оформлення

52. Стадії провадження в адміністративному суді першої інстанції

53. Адміністративний позов: поняття, вимоги щодо змісту та процесуального оформлення

54. Рішення адміністративних судів: види, зміст, порядок прийняття та набрання чинності

55. Перегляд рішень адміністративних судів: апеляційне провадження, касаційне провадження, провадження за винятковими обставинами, провадження за нововиявленими обставинами

56. Поняття, види та сутність заходів процесуального примусу в адміністративному судочинстві

57. Виконавче провадження: поняття, сутність та правові засади

58. Підстави, процесуальний порядок та терміни здійснення виконавчого провадження

59. Стадії виконавчого провадження: поняття, види та загальна характеристика

60. Процесуальні документи, що складаються на окремих стадіях виконавчого провадження

 

Дата добавления: 2015-05-10; Просмотров: 135; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:

 1. Бойова готовність підрозділу та її складові. Вимоги до бойової готовності.
 2. Визначити небезпечні та шкідливі виробничі фактори. Описати заходи захисту від небезпечних та шкідливих виробничих факторів в комп’ютерних підрозділах.
 3. Визначити пожежну безпеку. Описати порядок дії працівників комп’ютерного підрозділу у випадку виникнення пожежі.
 4. Демократичні режими підрозділяються на три різновиди: ліберальний, демократичний, ліберально-демократичний.
 5. Другий розділ
 6. З яких наступних розділів бажано, щоб складалося резюме?
 7. За якими показниками зернова суміш розділяється в ситових сепараторах?
 8. Методика проведення культурно-виховної роботи та організації дозвілля в підрозділі.
 9. Методика профілактики нестатутних взаємовідносин у підрозділі
 10. Морально-психологічне забезпечення бойової готовності підрозділу – сутність, напрямки, основні завдання.
 11. Організація індивідуально-виховної роботи у підрозділі
 12. Основні розділи Конституції України 1 страница

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2019) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.009 сек.