Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Предмет АП
Читайте также:
 1. Favourite subject любимый предмет
 2. I. Краткая история письменности. Происхождение и основные этапы истории письма. Предметное «письмо». Пиктография. Идеография. Фонография.
 3. I. Предмет римского права и его источники
 4. IV. Изъятие у подозреваемых и обвиняемых предметов, веществ и продуктов питания, запрещенных к хранению и использованию
 5. IX. Зарахування вступників на основі повної загальної середньої освіти, які досягли визначних успіхів у вивченні профільних предметів
 6. IX. Зарахування вступників на основі повної загальної середньої освіти, які досягли визначних успіхів у вивченні профільних предметів
 7. IX. Зарахування вступників на основі повної загальної середньої освіти, які досягли визначних успіхів у вивченні профільних предметів
 8. IX. Зарахування вступників на основі повної загальної середньої освіти, які досягли визначних успіхів у вивченні профільних предметів
 9. S:Предметом преступления, предусмотренного ст. 228.3. УК являются
 10. VI. Приобретение подозреваемыми и обвиняемыми продуктов питания, предметов первой необходимости и других промышленных товаров
 11. X. Зарахування вступників на основі повної загальної середньої освіти, які досягли визначних успіхів у вивченні профільних предметів
 12. Административное право: понятие, предмет, метод, источники.

Основним об’єктивним критерієм поділу права на окремі галузі права є матеріальний зміст тих суспільних відносин, які регулюються правовими нормами цих галузей. Як самостійна галузь права адміністративне право має свій предмет правового регулювання, яким є широкий спектр суспільних відносин, що виникають у сфері публічного (державного та громадського) управління. Учасниками (сторонами) цих відносин виступають уповноважені державою органи виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчі органи, громадяни, громадські об’єднання, підприємства, установи й організації різних форм власності та інші суб’єкти права.

Комплексний характер предмета адміністративного права передбачає вивчення сутності виконавчої влади, органи якої здійснюють державне управління, видів та особливостей адміністративно-правових норм, джерел і системи даної галузі права, видів та особливостей адміністративно-правових відносин, їх взаємозв’язків, правового статусу суб’єктів та об’єктів державного й громадського управління, правових форм і методів управлінської діяльності, а також питань адміністративної відповідальності і способів забезпечення законності у сфері державного управління.

Як бачимо, предмет адміністративного права в умовах реформування суспільства значно розширився завдяки включенню до нього інституту місцевого самоврядування, ринкових відносин і пріоритетності у відносинах з державою прав та свобод людини і громадянина. Виходячи з цього визначення, у проекті концепції реформи адміністративного права його предмет складають такі групи однорідних суспільних відносин:

– відносини державного управління у сфері економіки, соціально-культурної та адміністративно-політичної діяльності;

– управлінські відносини у системі та структурі державних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування (включаючи відносини державної та муніципальної служби);

– управлінські відносини, що складаються у процесі внутрішньої організації та діяльності апарату інших державних органів (апарату прокуратури, апарату судів, Секретаріату Верховної Ради України, Адміністрації Президента України тощо), а також в адміністрації державних підприємств, установ, організацій;

– управлінські відносини, пов’язані з реалізацією функцій і повноважень виконавчої влади, делегованих державою органам місцевого самоврядування, громадським організаціям та іншим недержавним інституціям;

– відносини у зв’язку із забезпеченням органами виконавчої влади та місцевого самоврядування реалізації та захисту прав і свобод громадян, а також наданням їм різноманітних управлінських послуг;

– відносини у зв’язку з організацією та діяльністю адміністративних судів (тобто у сфері адміністративної юстиції);– відносини у зв’язку із застосуванням заходів адміністративної відповідальності фізичних і юридичних осіб.

Таким чином, з огляду на зміст предмета адміністративного права слід визначити його як галузь права (систему правових норм), яка регулює суспільні відносини у зв’язку з реалізацією:

– виконавчої влади у сфері функціонування держави та місцевого самоврядування;

– делегованих державою функцій і повноважень виконавчої влади;

– внутрішньоорганізаційної діяльності всередині інших державних органів, органів місцевого самоврядування, адміністрації державних підприємств, установ і організацій, спрямованої на забезпечення належної реалізації та захисту прав і свобод людини та громадянина.

Дата добавления: 2015-05-31; Просмотров: 99; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:

 1. Favourite subject любимый предмет
 2. I. Краткая история письменности. Происхождение и основные этапы истории письма. Предметное «письмо». Пиктография. Идеография. Фонография.
 3. I. Предмет римского права и его источники
 4. IV. Изъятие у подозреваемых и обвиняемых предметов, веществ и продуктов питания, запрещенных к хранению и использованию
 5. IX. Зарахування вступників на основі повної загальної середньої освіти, які досягли визначних успіхів у вивченні профільних предметів
 6. IX. Зарахування вступників на основі повної загальної середньої освіти, які досягли визначних успіхів у вивченні профільних предметів
 7. IX. Зарахування вступників на основі повної загальної середньої освіти, які досягли визначних успіхів у вивченні профільних предметів
 8. IX. Зарахування вступників на основі повної загальної середньої освіти, які досягли визначних успіхів у вивченні профільних предметів
 9. S:Предметом преступления, предусмотренного ст. 228.3. УК являются
 10. VI. Приобретение подозреваемыми и обвиняемыми продуктов питания, предметов первой необходимости и других промышленных товаров
 11. X. Зарахування вступників на основі повної загальної середньої освіти, які досягли визначних успіхів у вивченні профільних предметів
 12. Административное право: понятие, предмет, метод, источники.
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2018) год. Не является автором материалов, а предоставляет студентам возможность бесплатного обучения и использования! Последнее добавление ip: 54.162.8.185
Генерация страницы за: 0.002 сек.