Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Відмінні ознаки філії та представництва
Читайте также:
 1. Джерела інформації про ознаки зовнішності людини і способи її одержання.
 2. Загальні і окремі ознаки письмової мови.
 3. Загальні і окремі ознаки почергу
 4. Зовнішній облік людини, його елементи і ознаки.
 5. Одиночні ТЕ, що позначають різні фізичні властивості, якості, відношення та інші ознаки
 6. Ознаки зміни тексту документа. Способи виявлення змін тексту документа.
 7. Ознаки.
 8. Поняття та ознаки договору дарування
 9. Поняття та ознаки договору довірчого управління майном
 10. Поняття та ознаки договору довічного утримання 1 страница
 11. Поняття та ознаки договору довічного утримання 2 страница

Відмінності ж між філіями та представництвами полягають у тому, що філія, здійснює всі або частину функцій юридичної особи, яка її створила, представництво ж відповідно тільки представництво та захист інтересів юридичної особи.

Відтак, потребують пояснення вислови «функції, представництво і захист інтересів юридичної особи».

8.2. Функції юридичної особи

Законодавець тільки в декількох статтях ЦК використовує термін «функція», зокрема в контексті діяльності закладу або ж організації, яка виконує функції опікуна (наприклад, абз. 1 ч. З ст. 29 ЦК, ч. З ст. 1178 ЦК). В етимологічному ж значенні функція розуміється як певна ді­яльність. Згідно із Законом України «Про державну реєстрацію юри­дичних осіб та фізичних осіб - підприємців» (абз. 2 ч. 1 ст. і) філія виробляє продукцію, виконує роботи або операції, надає послуги від імені юридичної особи2. У Законі України «Про банки і банківську ді-

Щодо надання роз'яснення деяких питань земельного законодавства: Лист Державного комітету України із земельних ресурсів від 21.04.2008 р. № 14-17-11/4014 // БД «НАУ-ЕКСПЕРТ». Версія: 9.5.1.0.

Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців: Закон Украї­ни від 15.05.2003 р. № 755-IV // Офіційний сайт Верховної Ради України. Законодавство України. - Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi.


яльність» закріплюється, що філія здійснює банківську діяльність від імені банку (абз. 40 ч. 1 ст. 2)1.

Отже, під функціями юридичної особи варто розуміти винятково ту діяльність, яку здійснює юридична особа, зокрема виготовлення продукції, виконання робіт чи надання послуг.

Дата добавления: 2015-06-04; Просмотров: 263; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2019) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.001 сек.