Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Інформаційні вимоги на різних рівнях менеджменту
На різних рівнях менеджменту також пред'являються різні інформаційні вимоги.

Інформаційні вимоги менеджменту безпосередньо залежать від конкретного рівня менеджменту - стратегічного, тактичного, оперативного, тобто пов'язане з традиційним розподілом керівництва на вище, середнє і оперативне (контролююче).

• Стратегічне планування і контроль виконує вищий управлінський склад, розробляючи генеральну стратегію, довгострокові цілі і задачі організації, а також здійснюючи моніторинг реалізації стратегії і її коректування.

• Тактичне планування і контроль здійснює середній управлінський склад, який розробляє коротко - і середньострокові плани, кошториси, другорядна мета, розукрупнює стратегію по підрозділах, привертаючи і розміщуючи ресурси, а також контролюючи роботу підлеглих організаційних підрозділів.

• Оперативне планування і контроль. Менеджери цього рівня розробляють короткострокові плани і програми, контролюють використання ресурсів і реалізацію поставлених завдань конкретними робочими групами.

На оперативному рівні ухвалюються структуровані рішення, на тактичному - напівструктуровані, на стратегічному - неструктуровані. Чим вище рівень менеджменту, тим більше неструктурованих рішень. Тому коло засобів і методів формування інформації не однакове для всіх рівнів.

На стратегічному рівні потрібні підсумкові нерегламентовані звіти, прогнози і зовнішня інформація для розробки генеральної стратегії. На оперативному рівні, потрібні регулярні внутрішні звіти з детальним порівнянням поточних і базисних показників, які допомагають стежити за щоденними операціями.

Отже, інформаційні системи повинні відповідати вимогам менеджерів на різних управлінських рівнях і надавати їм будь-яку інформацію.

 
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 431; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.008 сек.