Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Інформаційні вимоги різних функцій менеджменту
Менеджмент традиційно описується як процес керівництва, що включає управлінські функції, сформульовані на початку XX століття французом Генрі Файолем: планування, організація, управління персоналом, керівництво (мотивація), контроль. (У теорії управління є й інші градації функцій, наприклад: планування, організація, мотивація, контроль.)

ІС забезпечують менеджера даними для виконання всіх функцій менеджменту.

У плануванні ІС можуть надати дані і можливі моделі планування, повідомити про потреби щодо внутрішніх ресурсів і зовнішніх чинників (наприклад, про ставки відсотка, курсі валют). Підтримка функції планування вимагає наявності телекомунікацій, використання спеціальних моделюючих програм або програмних модулів універсальних офісних систем (з електронними таблицями), широкого використання графічних засобів, можливостей програвання і збереження сценаріїв. Виконуючи функцію планування, менеджер повинен мати на робочому місці як мінімум програмні засоби, що реалізовують методи аналізу "що, якщо", кореляційно - регресійний і інші методи статистичного аналізу, засобу аналізу і прогнозування на основі трендів, засобу оптимізації і підбору параметрів. Особливо цінні можливості для планування має спеціальне програмне забезпечення фінансового моделювання.

У управлінні персоналом, при формуванні робочих груп, менеджеру може допомогти інформація кадрової бази даних. Для цього необхідно, щоб в базі даних, окрім традиційних анкетних відомостей, зберігалася також і інформація про знання, уміння і психологічні характеристики працівника. Для індивідуальних характеристик особи працівника, набір різних комп'ютерних програм тестування.

Такі можливості ІС як, наприклад, електронна пошта забезпечують комунікації в керівництві організацією, полегшуючи для менеджера спілкування з підлеглими і іншими рівнями управління.

При здійсненні контрольної функції обсяг даних і рутинних обчислень, що повторюються, настільки великий, що без ІС обійтися просто неможливо. Тут регламентовані зведення регулярно інформують про відхилення від стандартів, прогнозів, кошторисів, реально підтримуючи зворотний зв'язок і допомагаючи вносити корективи в діяльність організації. Тому упровадження першої черги інформаційної системи звичайно забезпечує вимоги функції контролю.

 
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 439; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2023) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.008 сек.