Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Інформаційні вимоги, пов'язані з ролями менеджера
Одна з класичних моделей менеджменту проливає світло на особливу роль телекомунікацій для менеджера. Мова йде про розроблену Генрі Мінцбергом (1970г.) модель менеджера як виконавця десяти управлінських ролей. Менеджер повинен володіти повноваженнями і статусом щодо виконання особових ролей, інформаційних ролей і ролей ухвалення рішень.

• Особистісні ролі вимагають, щоб менеджер був (1) лідером у підлеглих, (2) зв'язковим із зовнішнім середовищем, а також (3) обличчям фірми в офіційних зустрічах,

• Інформаційні ролі вимагають, щоб менеджер був (4) оглядачем інформації про стан організації, (5) розповсюджувачем інформації усередині організації, (6) оратором і інформатором для зовнішнього середовища.

• Ролі ухвалення рішень вимагають, щоб менеджер був (7) підприємцем в зміні середовища, що впливає на працездатність організації; (8) енергійним і рішучим мене­джером при настанні непередбачених подій; (9) розподільником ресурсів усередині ор­ганізації; (10) посередником, вирішальним, який вирішує внутрішні і зовнішні про­блеми.

Інформаційні системи можуть поліпшити виконання всіх ролей менеджера, але перш за все вони підтримують ролі 2, 4, 5, 6, 9, 10. З позицій моделі Мінцберга стає особливо очевидною необхідність для менеджера телекомунікаційних засобів, які сприяють виконанню зв'язкових та інформаційних ролей 2, 4-6. При цьому комунікаційні засоби, на думку менеджера, є набагато значнішими, ніж розрахунково-моделюючі засоби. Проте і вони можуть бути необхідні менеджеру при виконанні ним ролей 8, 9, 10, пов'язаних з ухваленням рішень, особливо, коли відбуваються непередбачені події, які вимагають швидкого аналізу ситуації і оперативного ухвалення рішень.
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 360; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.008 сек.