Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

 

 

 

 

Натрій і калій у морських і прісноводних рибах
Організм морських риб гіпоосмотичний по відношенню до морської води. Щоб підтримувати водний баланс, морські риби змушені постійно поглинати морську воду, з якою надходить в організм не тільки натрій, а й інші хімічні елементи, розчинені в ній. Надлишок натрію, який поступає в організм при заковтуванні солоної води, виводиться залозистими (Кейс-вільмеровськими) клітинами зябер. Виводяться і інші неорганічні компоненти, які надходять в організм з морською водою.

У прісноводних риб, навпаки, внаслідок постійного проникнення води через слизові покриви тіла, регуляторні механізми спрямовані на затримання натрію, калію та інших елементів та виведення з організму надлишку води. В процесі еволюції у прісноводних риб сформувалися ефективні системи підтримання позитивного натрієвого балансу за рахунок його інтенсивної реабсорбції у ниркових канальцях і абсорбції іонів безпосередньо з води залозистими клітинами зябер.

Основна кількість калію у прісноводних риб надходить в організм з кормом. У морських риб більша його кількість теж надходить з кормом, хоча при заковтуванні морської води з нею в організм також вводиться певна його кількість. Однак, вирішальну роль відіграє все ж надходження за рахунок спожитого корму. У риб, які перебували в морській воді з досить високим вмістом калію, але не живилися, протягом кількох днів різко спадало виділення калію з сечею, а потім зменшувалась і концентрація його в крові. І, навпаки, при перебуванні риб у середовищі з низьким вмістом калію у воді, але при нормальному живленні, всі показники калієвого обміну у них залишались нормальними. При голодуванні карасів одночасно зі збільшенням у гепатопанкреасі вмісту води і натрію, спостерігалось падіння вмісту у ній калію. При зменшенні вмісту калію в тканинах золотих рибок до 1,0 мг/дм3 поряд з обводненням тканин підвищувався на 1–2 мг/дм3 і вміст натрію.

Основою виділення нирками калію із організму костистих, хрящових риб (скат) та хрящових ганоїдів (осетр, севрюга) є три основних процеси: клубочкова фільтрація при утворенні первинної сечі, реабсорбція і секреція калію в просвіт нефрону. У плазмі крові калій знаходиться у вільному стані і тому переходить шляхом фільтрації у первинну сечу, з якої майже повністю реабсорбується. Виводиться ж з організму лише та кількість калію, яка шляхом секреції клітинами дистального сегменту нефрону потрапляє в збірні трубочки і по них переходить у сечопроводи. Завдяки такому механізму риби досить чутливо реагують на позитивний або негативний баланс калію в організмі.

Із збільшенням концентрації калію у воді може дещо підвищуватись і його концентрація в плазмі крові. Так, після підвищення його вмісту у воді до 20 мг/дм3 у прісноводного гольця Salvelіnus malma його вміст у плазмі зростав із 3–3,5 до 4,5 мг/дм3, а у морської скорпени Scorpaena porcus – до 6 мг/дм3.
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 413; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2023) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.011 сек.