Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Природний цезій в організмі гідробіонтів
Цезій належить до калієвої групи лужно-земельних металів. Він має один стабільний ізотоп і 21 радіоактивний. Після випробувань ядерної зброї та аварій на атомних електростанціях у гідросфері збільшилась кількість ізотопів 137 Cs і 134 Cs.

В океанічних водах середня концентрація цезію становить 4·10–4 мг/дм3, а в прісних водах річок Європейського континенту вона коливається від 0,003 до 0,099 мкг/дм3. Значні коливання вмісту цезію в річкових водах можуть бути пов'язані як з геологічними особливостями водозбірної площі, так і з антропогенними джерелами його надходження в навколишнє середовище. В атмосферу цезій потрапляє при спалюванні нафти та кам'яного вугілля, в якому його вміст досягає 3,0 мкг/кг. Цим пояснюється той факт, що в донних відкладах водних об'єктів, розташованих поблизу теплових електростанцій, вміст цезію значно підвищений. Але основним джерелом надходження цезію у біосферу є не антропогенні, а природні процеси.

Схожістю деяких фізико-хімічних властивостей цезію і калію пояснюється зв’язок між співвідношенням Cs/К у воді і його вмістом в органах і тканинах гідробіонтів. Висловлюється думка про те, що калій виступає як макроносій цезію, і тому їх міграцію в прісноводних екосистемах слід розглядати як споріднену.

Високим вмістом цезію характеризуються вищі водяні і прибережні рослини (0,11–0,37 мг/кг сухої маси). У прісноводних молюсків родини Unіonіdae він становить 0,005–0,065 мг/кг сухої маси, а у Dreіssena polymorpha – 0,008–0,087 мг/кг, у п’явок Haemopіs sanguіsuga – 0,005–0,029, а у гіллястовусого рачка Daphnіa magna – 0,008–0,053 мг/кг сухої маси.

У морських гідробіонтів вміст цезію становить: у планктонних водоростей 0,01–0,1 мкг/г сухої маси, у членистоногих – 0,067–0,503 мкг/г. Приблизно в цих межах коливається вміст цезію і в м'яких тканинах інших безхребетних. Є дані про те, що у водоймах з більш високою загальною мінералізацією води в гідробіонтах накопичується цезію менше, ніж у тих випадках, коли вони перебувають у слабо мінералізованих водах.
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 383; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2023) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.009 сек.