Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Вміст кальцію в морських і океанічних водах
Кальцій у водних екосистемах

Кальцій – один з найголовніших іонів водних екосистем. Він переважає серед катіонів слабомінералізованих вод, а при зростанні загальної мінералізації його співвідношення з іншими хімічними елементами зменшується. В природних водах Са 2+ утворює важкорозчинні сполуки з карбонатами та сульфатами, які в значній кількості випадають в осад. Внаслідок цього його концентрація як в морській, так і в прісній воді звичайно не перевищує 1‰. Кальцій в хімічних реакціях виступає як активний відновник; легко взаємодіє з киснем, утворюючи у воді гідроксид кальцію Са(ОН)2.

Основним джерелом надходження кальцію в поверхневі води є вимивання з вапняків, доломітів, вапнякового цементу, гіпсу. Певна частина його надходить у водойми внаслідок вивітрювання з кальціймістких сполук. В підземні води він переходить в процесі фільтрації через поверхневі шари грунту. Значна кількість кальцію надходить у водойми із стічними водами та за рахунок змиву з сільськогосподарських угідь, де застосовуються мінеральні добрива, що містять його фосфорні сполуки.

Океанічні (морські) води є водами хлоридного класу, групи натрію. Тому вміст Са 2+ в них менший в порівнянні з поверхневими водами суші. Основна кількість кальцію надходить в Світовий океан з річковим стоком. Щорічно з річковими водами в моря і океани поступає до 961 млн. т карбонату кальцію і 558 млн. т розчиненого кальцію. Його концентрація неоднакова на різних глибинах. Так, в поверхневому шарі Чорного моря вона досягає 0,250 г/дм3, а на глибині 200 м – 0,287 г/дм3. Відповідні концентраційні співвідношення для Азовського моря становлять 0,155–0,186 г/дм3 для поверхневих і 0,215 г/дм3 – для придонних шарів води. Менша концентрація в поверхневих шарах води пов’язана з використанням кальцію планктонними організмами в процесі фотосинтезу. Більш висока концентрація кальцію в центральних ділянках морських акваторій.

Істотну роль відіграє фактор розбавлення морської води атмосферними опадами. На відміну від океанічних вод, іонний склад яких схожий повсюдно, в морях відзначається значна різниця як у загальній мінералізації, так і в співвідношенні окремих іонів. Це можна проілюструвати на прикладі Азовсько­го, Чорного, Каспійського і Аральського морів. Останні два моря ізольовані від Світового океану, і їх можна розглядати як великі солоні озера. Характерною особливістю їх вод є більш висока концентрація іонів кальцію, магнію і сульфатних аніонів на фоні відносно зниженого вмісту натрію. За співвідно­шен­ням головних іонів води цих морів можна розглядати як проміжні між річковими і морськими. Каспійське море перенасичене карбонатами кальцію, що пов’язано із значним вмістом у воді іонів СО3 2– та постійним надходженням їх з річковим стоком Волги. Аральське море насичене кальцієм (до 2,55–3,00 г/дм3), оскільки його води формуються за рахунок материкового стоку. В морях Північного Полярного басейну концентрація кальцію значно менша.

Висока мінералізація океанічних і морських вод супроводжується осадженням великої кількості солей. Майже весь кальцій і НСО3 , що надходять у Світовий океан з річковим стоком, випадають в осад. Це становить щорічно 494 млн. т розчиненого кальцію, 1361 млн. т СаСО3 і MgСО3, а 1,4·109 г кальцію потрапляє в донні відклади в процесі відмирання рослинних і тваринних організмів.
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 414; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2023) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.009 сек.