Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Расписание ЗАЧЕТНОЙ НЕДЕЛИ 1 страница
Билет № 17

Билет № 16

Билет № 15

Билет № 14

Билет № 13

Билет № 12

Билет № 11

Билет № 10

Билет № 9

Билет № 8

Билет № 7

Билет № 6

Билет № 5

Билет № 4

Билет № 3

Билет № 2

Билет № 1

Курс

 

~ Ремаркетинг мынамен байланысты:

| Төмендеуші сұраныспен+

| Жағымсыз сұраныспен

| Құбылмалы сұраныспен

| Шамадан тыс сұраныспен

| Əлеуетті сұраныспен

~ Конверсионды маркетинг мынамен байланысты:

| Теріс сұраныспен+

| Əлеуетті сұраныспен

| Құбылмалы сұраныспен

| Иррационалды сұраныспен

| Шамадан тыс сұраныспен

~ Шамадан тыс сұраныс кезінде мынаны жүзеге асырады:

| Демаркетинг+

| Ремаркетинг

| Конверсионды маркетинг

| Ынталандырушы маркетинг

| Синхромаркетинг

~ Жоқ сұранысқа мына маркетинг сай:

| Ремаркетинг+

| Ынталандырушы маркетинг

| Демаркетинг

| Конверсионды маркетинг

| Синхромаркетинг

~ Рационалды емес сұранысқа мына маркетинг сай:

| Қарсы əрекет етуші маркетинг+

| Ынталандырушы маркетинг

| Демаркетинг

| Конверсионды маркетинг

| Синхромаркетинг

~ Құбылмалы сұраныс мынаны тұрақтандырады:

| Синхромаркетинг+

| Ремаркетинг

| Демаркетинг

| Демеуші маркетинг

| Ынталандырушы маркетинг

~ Əлеуетті сұранысқа сай келеді:

| Дамытушы маркетинг+

| Конверсионды маркетинг

| Демаркетинг

| Ремаркетинг

| Синхромаркетинг

~ Толық сұранысқа сай келеді:

| Демеуші маркетинг+

| Ынталандырушы маркетинг

| Конверсионды маркетинг

| Ремаркетинг

| Синхромаркетинг

~ «Сатып алушы нарығындағы» жағдайды сипаттайтын ұйғарымды көрсетіңіз

| Сұраныс ұсыныстан едəуір артады+

| Ұсыныс сұранысқа сəйкес келеді ( нарықтық тепе-теңдік)

| Ұсыныстың сұраныстан артуы

| Сатып алушылар тауарды белсенді түрде іздестіруді жүзеге асырады

| Сатып алушылар өзара бəсекеге түседі

~ Маркетингті басқаратын, теңдестіруді талап ететін фирманың табысы, сатып

алушылардың қажеттіліктері, қоғамның мүддесі үш фактордан тұратын концепциясын көрсетіңіз.

| Əлеуметтік-этикалық маркетинг+

| Өтім

| Өндірістік

| Тауарлық

| Маркетингтік

~ Маркетинг кешенінің элементтері - бұл:

| Тауар, баға, жылжыту жəне өткізу+| Өндіріс, тарату, айырбас жəне тұтыну

| Өнім, тарату мен өткізу əдістері

| Сұраныс, ұсыныс, баға

| Өндіріс жəне өтікізу

~ Маркетингті сəтті енгізуге қажетті негізгі жағдайлар:

| Бəсекелестік, сыртқы жəне ішкі ортадағы əрекет еркіндігі, сатып алушылар нарығы+

| Олигополиялық нарық, сатып алушы нарығы

| Сатушы нарығы, бəсекелестік, монополиялық нарық

| Монополиялық нарық, олигополиялық нарық, сатып алушы нарығы

| Нарықты сегменттеу, бəсекелестік

~ Сатушы ынталандыру мен жарнамаға басты назар аударатын кəсіпорын маркетингін басқарудың концепциясын көрсетіңіз

| Қарқынды, коммерциялық күш салулар+

| Маркетингтік

| Өндірістік

| Тауарлық

| Əлеуметтік-этикалық маркетинг

~ «Сатушы нарығындағы» жағдайды сипаттайтын ұйғарымды көрсетіңіз:

| Сұраныс ұсыныстан елеулі түрде артады+

| Сұраныс ұсынысқа сай (нарықтық тепе-теңдік)

| Ұсыныстың сұраныстан артық болуы

| Тұтынушылар тауарды белсенді түрде іздестіруді жүзеге асырады

| Сатушылар өзара бəсекеге түседі

~ Ағымдық өнімді өндіру барысында фирма қандай маркетингтік тұжырымдаманы ұстанады:

| Өндірістік+

| Тауарлық

| Маркетингтік

| Əлеуметтік-этикалық маркетинг

| Өткізу

~ Маркетинг ... жүйені білдіреді:

| Өндірістік-өткізу+

| Өндірістік

| Өткізу

| Басқару

| Өндірістік-қаржылық

~ Дұрыс пікір болып табылатын, маркетингтің ортақ мақсаттары туралы ұйғарымды көрсетіңіз:

| Барынша көп тұтынушылық қанағаттандыруға қол жеткізу+

| Барынша көп табыс алу

| Барынша көп өткізуге қол жеткізу

| Қысқа мерзімді табысты барынша көбейту

| Нарық үлесін арттыру

~ Маркетингтің негізгі мақсаты — бұл:

| Тұтынушылардың талаптарын тауып, олардың мəселелерін қанағаттандыру мүмкіндіктерін анықтау+

| Мүмкіндігінше көп тауарды өндіру

| Тауар өтімін барынша арттыру

| Өнімнің тиімді жарнамасын жүргізу

| Жақсы қазмет көрсетуді қамтамасыз ету

~ Маркетинг кешені - бұл:

| Marketing mix+

| Баға саясаты

| Фирманың тауар саясаты

| Коммуникация мен дистрибуция саясаты

| Тауарды тарату саясаты

~ Маркетинг функциясы болып табылмайды:

| Фирманы материалдық-техникалық ресурстармен қамтамасыз ету+

| Нарықты кешенді зерттеу

| Фирманың маркетингтік қызметін бақылау

| Фирманың өндірістік-өткізу қызметінің сараптамасы

| Сұранысты қалыптастыру жəне өткізуді ынталандыру

~ Маркетингтің негізгі тұжырымдамаларын атаңыз:

| Тауарлық, өткізу, өндірістік, маркетингтік тұжырымдамалары жəне əлеуметтік-этикалық маркетинг+

| Өткізу тұжырымдамасы, өндірістік тұжырымдама

| өндірістік тұжырымдама, тауарлық,өткізу

| Өндірістік тұжырымдама, өткізу

| Тауарлық тұжырымдама, өткізу тұжырымдама

~ Тауарды үздіксіз жетілдіру маркетингтің қандай тұжырымдамасына тəн:

| Тауарлық+

| Өндірістік

| Өткізу

| Маркетинг

| Əлеуметтік-этикалық

~ Ішкі маркетинг — бұл:

| Қызметкердің өз маркетинг қызметінің əрекетін ұйымдастыруы+

| Тауарды тұтынушыға дейін жеткізу, клиенттермен байланыс ұйымдастыру жəне сауда делдалдары арқылы нарықты зерттеу

| Сыртқы, əлемдік нарықтағы қызмет

| Нарыққа ену бойынша қызмет

| Жергілікті нарықтағы қызмет

~ Алға қойған мақсаттарға өзгеретін факторлардың жиынтығына манипуляция жасау арқылы жетуге болады, бұл:

| Маркетинг кешені+

| Маркетингтік зерттеу

| Маркетинг технологиясы

| Маркетингтік орта

| Маркетинг тұжырымдамасы

~ Тұрақсыз сұраныстың құбылмалығын тегістеу əдістерін іздеуді қамтитын маркетинг...

| Синхромаркетинг+

| Демаркетинг

| Ремаркетинг

| Демеуші маркетинг

| Конверсионды маркетинг

~ Маркетингтің «4 Р»туралы дұрыс ұйғарымын көрсетіңіз:

| Бұл маркетинг кешенінің 4 элементі+

| Бұл компаниялар алдына қоятын 4 мақсат

| Бұл жылжытудың 4 жолы

| Бұл өткізуді ынталандырудың 4 құралы

| Бұл фирманың қызметіне арналған 4 шектеу

~ Маркетингтің анағұрлым кең таралған анықтамасына ... кірмейді:

| Позициялау+

| Тауар

| Мұқтаждық

| Қажеттіліктер

| Айырбас

~ «Тауарды емес, клиентті жақсы көріңдер» деген сөз тіркесі қандай тұжырымдамаға жатады:

| Маркетинг тұжырымдамасы+

| Коммерциялық күш салуды қарқындату тұжырымдамасы

| Əлеуметтік-этикалық маркетинг тұжырымдамасы

| Тауарды жетілдіру тұжырымдамасы

| Өндірістік

~ Сыртқы маркетинг - бұл:

| Тауарды тұтынушыға дейін жеткізу, клиенттермен жəне сауда делдалдарымен байланыс ұйымдастыру жəне нарықты зерттеу+

| Сыртқы, əлемдік нарықтағы қызмет

| Өз маркетингтік қызметтегі қызметкерлердің қызметін ұйымдастыру

| Нарыққа ену бойынша қызмет

| Жергілікті нарықтағы қызмет

~ Алғашқы ақпарат - бұл:

| Қандай да бір нақты мақсат үшін бірінші рет жиналған ақпарат+

| Маркетингтік зерттеу барысында бірінші кезекте жиналатын ақпарат

| Бұрын басқа мақсаттарға жиналған, бір жерлерде бар ақпарат

| Туынды ақпарат

| Ішкі ақпарат

~ Бақыланатын жағдайларда бір немесе бірнеше фактордың өзгеруі кезіндегі алғашқы мəліметтерді жинау əдісі:

| Эксперимент+

| Бақылау

| Сауалнама

| Имитация

| Фокус-топ

~ Маркетингтік зерттеулердің реттілігі туралы дұрыс ұйғарымды көрсетіңіз:

| Алғашқы мəліметтер барлық уақытта қажет емес, фирмалар көбіне өз мəселелерін онсыз да шешеді+

| Екінші мəлімет бірінші ақпаратты сараптағаннан кейін зерттеледі

| Бірінші ақпарат екіншісінен бұрын зерттеледі

| Зерттеу мəселесі анықталғаннан кейін, ұсыныстар туындайды

| Маркетингтік зерттеулер оларды өткізу əдістерін таңдаудан басталады

~ Маркетинг мынадан басталады:

| Нарықты зерттеу мен тұтынушылардың сұранымдарынан+

| Тауарды жасаудан жəне өндіруден

| Ақпараттық жарнамадан

| Тауарды өткізуді ынталандырудан

| Нарықты сегменттеуден

~ Екінші ақпараттың құндылығына мыналар жатады:

| Арзан ақпарат+

| Жинау методологиясы белгілі

| Құпиялықты қамтамасыз етеді

| Қарама-қайшы мəліметтердің жоқтығы

| Жоғары сенімділік

~ Мəселені анықтау үшін алдын ала ақпараттар жинау мақсатында өткізілетін маркетингтік зерттеу - бұл:

| Барлаушылық зерттеу+

| Казуалдық зерттеу

| Суреттеушілік зерттеу

| Далалық зерттеу

| Эксперимент

~ Маркетингтік зерттеу нəтижелері мынандай түрде берілуі мүмкін:

| Баспасөз-конференциясы+

| Баяндама

| Шолу

| Сөйлеу

| Есеп беру

~ Бақылау əдісі:

| Мəселені зерттеу əдісінің ең қарапайым, арзан түрі+

| Екінші мəліметтерді жинаумен салыстырғанда едəуір қымбат тұрады

| Ақпарат жинау үшін тұтынушылардың арасында сауалнама жүргізуді талап етеді

| Демография жəне еңбекпен қамту мəселелерін зерттеу үшін қолданылады

| Бірінші мəліметтерді жинау үшін сирек қолданылатын əдіс

~ Жиналған ақпаратты сараптаудың алғашқы кезеңі нені талап етеді:

| Жинақталған мəліметтерден қажетті ақпараттарды алуды+

| Жинақталған мəліметтерді зерттеуді

| ақпараттарды қайта өңдеуді

| мəліметтерден сараптау және жинау

| ақпаратты талдау

~ Маркетингтік зерттеу түрлерінің қайсысы қалыптасқан пікірді, сенімді ұстанымды немесе көзқарасты нығайтуға арналған:

| Ақтаушы зерттеу+

| Суреттеушілік зерттеу

| Барлаушылық зерттеу

| Эксперимент зерттеу

| Ағымдағы зерттеу

~ Алдын-ала мəліметтерді жинауды қарастыратын, мəселенің ақ-қарасын ажыратуға көмектесетін, бəлкім гипотеза қалыптастыруға көмектесетін маркетингтік зерттеудің мақсаты:

| Іздестіру+

| Эксперименттік

| Суреттеушілік

| Болашақты

| Ғаламдық

~ Халықтың зерттелетін əрбір элементінің бірдей таңдалу мүмкіндігі бар. Бұл таңдаудың қай түрі:

| Қарапайым кездейсоқ+

| Ұялы

| Стратифицирленген

| Қабатталған

| Квоталық

~ Зерттелетін құбылыстың қалыптасқан заңдылықтарының дамуы мен олардың болжанған болашаққа таралуына негізделген əдіс:

| Экстраполяция+

| Модельдеу

| Эксперттік бағалау әдісі

| «Дельфи» əдісі

| Имитация

~ Ішкі ақпарат көздеріне жатпайды:

| Кəсіпкерлер одағының хабарламасы+

| Бухгалтерлік есептілік

| Статистикалық есептілік

| Өндірістік есептілік

| Қаржылық есептілік

~ Маркетинг кешенін жасау - бұл:

| Маркетингтік зерттеулердің қорытындысы+

| Маркетингтік зерттеулердің соңғы кезеңі

| Маркетингтік зерттеулердің бастапқы кезеңі

| Сатудан кейінгі қызмет көрсету

| Тауар жылжыту

~ Маркетингтік зерттеулердің мақсаттарына жатпайды:

| Ақпарат көздерін сұрыптау+

| Нарықтық мүмкіндіктер мен фирманың қатынастарын зерттеу

| Өнімді таратудың тиімді жолдарын анықтау

| Фирманың тұтынушыларын зерттеу

| Жабдықтаушыларды зерттеу

~ Маркетингтік зерттеудің кезеңін атаңыз

| Мəселені анықтау+

| Елдегі халық санағын жүргізу

| Сарапшыларға кеңес беру

| Бірінші жəне екінші ақпарат көздерін пайдалану туралы есептер

| Мақсатты нарықты іздеу

~ Ми шабуылы ... болып табылады:

| Интуициялық-шығармашылық əдіс+

| Математикалық модельдеу əдісі

| Маркетинг стратегиясы

| Зерттеудің далалық əдісі

| Статистикалық модельдеу əдісі

~ Маркетингтік зерттеу дегеніміз не:

| Маркетинг қажеттіліктерін қанағаттандыруға бағытталған кез келген зерттеу қызметі+

| Маркетинг қызметінің əрекеті

| Маркетинг теориясын зерттеу

| Фирма жинайтын ақпарат

| Фирма иемденген мемлекеттік ақпарат

~ Ішкі ақпарат дегеніміз не:

| фирма білетін кез келген ақпарат+

| Фирма жинайтын ақпарат

| Фирма иемденген мемлекеттік ақпарат

| Маркетингтік қызметті бағалау, болжау үшін қажетті фактілер, сандар жəне т.б. мəліметтер

| Маркетингтің статистикалық банкі

~ Сандық бағалау мүмкіндігіне байланысты маркетингтік ақпарат келесідей бөлінеді:

| Сандық жəне сапалық+

| Тарихи, ағымдағы, болжамдық

| Белгілеуші, түсіндіруші, жоспарлы

| Тұрақты, айнымалы, эпизодтық

| Бірінші жəне екінші

~ Пайда болуы кезеңдігіне байланысты маркетингтік ақпарат келесідей бөлінеді:

| Тұрақты, айнымалы, эпизодтық+

| Тарихи, ағымдағы, болжамдық

| Белгілеуші, түсіндіруші, жоспарлы

| Сандық жəне сапалық

| Бірінші жəне екінші

~ Ақпарат көздеріне байланысты маркетингтік ақпарат келесідей бөлінеді:

| Бірінші жəне екінші+

| Тарихи, ағымдағы, болжамдық

| Белгілеуші, түсіндіруші, жоспарлы

| Тұрақты, айнымалы, эпизодтық

| Сандық жəне сапалық

~ Маркетингтік шешімдерді қабылдау кезеңдеріне қатысты маркетингтік ақпарат келесідей бөлінеді:

| Белгілеуші, түсіндіруші, жоспарлы+

| Тарихи, ағымдағы, болжамдық

| Сандық жəне сапалық

| Тұрақты, айнымалы, эпизодтық

| Бірінші жəне екінші

~ Тұтынушылардың нарықтағы мақсаттары туралы сауалнама мəліметтері қалай аталады:

| Сыртқы ақпарат+

| Ішкі бірінші ақпарат

| Ішкі екінші ақпарат

| Маркетингтік қызметті бағалау, болжау үшін қажетті фактілер, сандар жəне т.б. мəліметтер

| Бірінші ақпарат

~ Дельфи əдісі - болып:

| Эксперттік бағалау əдісі+

| Психологиялық үлгі

| Маркетинг стратегиясы

| Зерттеудің далалық əдісі

| Статистикалық модельдеу əдісі

~ Жауапсыз бəсекелестік факторына ... кіреді:

| Жалған ақпарат тарату+

| Имитатор тауар шығару

| Тауар сапасын көтеру

| Бəсекелесті шикізаттан айыру

| Тауар бағасын төмендету

~ Олигополияға тəн белгіні көрсетіңіз:

| Нарықта бірнеше ірі өндіруші əрекет етеді+

| Бірдей тауар өндіретін көптеген өндірушілер болады

| Бір-біріне ұқсамайтын өнім өндіретін көптеген өндірушілер болады

| Нарықта жалғыз өндіруші əрекет етеді

| Нарықта тұтынушылардың көптігі əрекет етеді

~ Фирманың медиаортасы - бұл:

| Қаржылық топтар, мемлекеттік мекемелер, бұқаралық ақпарат құралдары+

| Жабдықтаушылар, қаржылық топтар

| Клиенттер, мемлекеттік мекемелер

| Өз жұмысшылары мен қызметкерлері

| Бəсекелестер, бұқаралық ақ парат құралдары

~ Маркетингтік микроорта факторына жатпайды:

| Саяси факторлар+

| Бəсекелестер факторлары

| Клиенттер факторы

| Жабдықтаушылар факторы

| Делдалдар факторы

~ Қажетсіз аудиторияға мынау жатады:

| Қоршаған ортаны қорғаушылар+

| Бұқаралық ақпарат құралдары

| Банктер

| Өз жұмысшылары мен қызметкерлері

| Демеушілер

~ Тұтынушы мен жалпы мемлекеттің төлем қабілеттілігі қандай ортада зерттеледі:

| Экономикалық ортада+

| Əлеуметтік-мəдени ортада

| Саяси-құқықтық ортада

| Табиғи-климаттық ортада

| Ғылыми-техникалық ортада

~ Компанияның бəсекелестеріне ғана қызмет көрсететін фирма:

| Эксклюзивті жабдықтаушы+

| Бейтарап жабдықтаушы

| Шеттегі жабдықтаушы

| Тауар қозғалысын ұйымдастыру бойынша маман

| Делдал

~ Компанияның өзіне де,оның бəсекелестеріне де қызмет көрсететін фирма:

| Бейтарап жабдықтаушы+

| Эксклюзивті жабдықтаушы

| Шеттегі жабдықтаушы

| Тауар қозғалысын ұйымдастыру бойынша маман

| Делдал

~ Фирманың өнімдерін жылжытуға, өткізуге, таратуға көмектесетін компаниялар, бұл:

| Делдалдар+

| Жабдықтаушылар

| Бəсекелестер

| Клиенттер

| Байланыс аудиториясы

~ Маркетингтің макроортасы - бұл:

| Факторлар+

| Іс-шаралар

| Қарым-қатынастар

| Микроортаның барлық элементтеріне əсер ететін құралдар

| Ұстанымдар

~ Фирманы шикізатпен, жабдықтармен, шығыс материалдарымен, жұмысшылармен жəне т.б. ресурстармен қамтамасыз ететін тəуелсіз компаниялар:

| Жабдықтаушылар+

| Делдалдар

| Бəсекелестер

| Клиенттер

| Байланыс аудиториясы

~ Белгілі бір фирманың өніміне ұқсас өнімді өндіріп, оны осы фирма сататын нарықтарда жылжытатын компаниялар:

| Бəсекелестер+

| Жабдықтаушылар

| Делдалдар

| Клиенттер

| Байланыс аудиториясы

~ Фирманың қызметіне қызығушылық білдіретін жəне оның көздеген мақсаттарына жету қабілетіне əсер ете алатын кез келген жеке тұлғалар тобы:

| Байланыс аудиториясы+

| Тауар жеткізушілер

| Бəсекелестер

| Клиенттер

| Делдалдар

~ Макроортаның зерттеу нысаны:

| Саяси факторлар+

| Мінез-құлықтық фактор

| Демографиялық фактор

| Географиялық фактор

| Бəсекелестер фактор

~ Жабдықтаушыны зерттеу неден басталады:

| Жабдықтаушы өнімінің қажеттілігін анықтаудан+

| Жабдықтаушыны таңдаудан

| Келісім жасаудан

| Жабдықтаушыны іздеуден

| Жабдықтаушы туралы ақпарат жинаудан

~ Делдалды зерттеу басталады:

| Делдалды пайдалану туралы шешім қабылдаудан+

| Делдал туралы ақпарат жинаудан

| Делдалды оқыту мен дайындаудан

| Делдалды басқарудан

| Делдал түрін таңдаудан

~ Жабдықтаушы-делдалдар - бұл жабдықтаушыларды келесі белгілер бойынша жіктеу:

| Функциялық критерий+

| Меншік формасы бойынша

| Сандық критерий

| Сапалық критерий

| Аумақтық критерий

~ Маркетингтік макроорта:

| Ешқашан бақыланбайды+

| Кейбір жағдайларда бақылауға көнеді

| Кейбір жағдайларда бақылауға көнбейді

| Барлық уақытта бақыланады

| Маркетинг бойынша мамандардың бақылауынан тыс болады

~ Фирма өнімінің тұтынушылары болып табылатын жеке жəне заңды тұлғалар:

| Клиенттер+

| Жабдықтаушылар

| Бəсекелестер

| Делдалдар

| Байланыс аудиториясы

~ Макроортаның қандай факторы бірыңғай құндылықтардың, мінез-құлық нормаларының, мораль мен адамгершіліктің болуын зерттейді:

| Мəдени-тарихи+

| Экономикалық

| Демографиялық

| Саяси

| Табиғи-географиялық

~ Макроортаның қандай факторы əлеуметтік топтар мен тұтынушылық мінез-құлық үлгілерін зерттейді:

| Экономикалық+

| Табиғи-географиялық

| Демографиялық

| Саяси

| Мəдени-тарихи

~ Макроортаның қандай факторы судың, ауаның, жердің сапасын, қоршаған ортаның ластану деңгейін зерттейді:

| Табиғи-географиялық+

| Экономикалық

| Демографиялық

| Саяси

| Мəдени-тарихи

~ Макроортаның қандай факторы қоғамдық ұйымның түрлерімен ықпалын, қабылданған лоббизм формаларын, биліктің жемқорлық деңгейін зерттейді:

| Саяси+

| Экономикалық

| Демографиялық

| Табиғи-географиялық

| Мəдени-тарихи

~ Тауарды позициялау - бұл:

| Бəсекелестердің ұқсас тауарларына қатысты тауарды анықтау үрдісі+

| Жарнама қызметін бақылау жүйесінің элементі

| Жаңа нарықта жаңа тауарды, фирманы таныстыруды білдіретін паблик-рилейшнз құралы

| Сейл-промоушн элементі қолданылған жеке сату

| Тауарды жылжытумен байланысты санат

~ Кəсіпорын нарыққа бақылау деңгейін саралау кезінде ... көрсеткішін қолданады:

| Нарық үлесі+

| Сату көлемі

| Табыстың өсу қарқыны

| Сатудың өсу қарқыны

| Нарық сыйымдылығы

~ Нарықты сегменттеудің қандай стратегиясында шығындар аз болады:

| Дифференцияланбаған+

| Дифференцияланған

| Шоғырланған

| Селективті

| Мақсатты

~ Сегменттеудің қандай ұстанымы сатып алушының іздеген пайдасын ескереді

| Мінез-құлықтық+

| Психографиялық

| Географиялық

| Демографиялық

| Геодемографиялық

~ Нарықта тауарды позициялау - бұл:

| Тауарға нарықтан нақты бəсекелестік орынды қамтамасыз ету жəне оған сəйкес маркетинг кешенін жасау+

| Нарықты сатып алушылардың жекелеген топтарына бөлу

| Нарықтың мақсатты сегменттерін таңдау

| Нарықтың қандай да бір сегментін таңдауды негіздеу

| Маркетингтік зерттеулермен байланысты санат.

~ Нарық сыйымдылығы - бұл:

| Белгілі бір уақыт кезеңі ішіндегі белгілі бір баға деңгейімен сатылған тауарлар көлемі+

| Нақты тауар ассортиментін сату

| Сұраныс пен ұсыныстың арақатынасы

| Нарықтың бақылану коэффициенті

| Сатылған тауарлардың жалпы көлеміндегі фирма өнімінің меншікті салмағы

~ ... стратегиясында фирма бір ғана сег ментке жұмыс істейді:

| Шоғырланған маркетинг+

| Дифференцияланған маркетинг

| Көпшілік маркетинг

| Мақсатты маркетинг

| Дифференцияланбаған маркетинг

~ Тұтынушылық бағыттағы тауар нарығын сегменттеу үшін келесі белгілер маңызды емес:

| Физиологиялық+

| Географиялық

| Демографиялық

| Мінез-құлықтық

| Психологиялық

~ Мақсатты маркетинг шараларына мыналар жатады:

| Нарықты сегменттеу, мақсатты сегментті таңдау, тауарды позициялау+

Дата добавления: 2017-01-14; Просмотров: 448; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2018) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление ip: 54.162.133.222
Генерация страницы за: 0.057 сек.