Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Расписание ЗАЧЕТНОЙ НЕДЕЛИ 2 страница
| Маркетинг жоспарын, жылжыту бюджетін жасау

| Стратегияны жасау

| Нарықтың ассортименттік құрылымын анықтау

| Барынша көп табыс табу

~ Сегменттеу - бұл:

| Нарықты тұтынушылардың жекелеген топтарына бөлу+

| Нарықты зерттеу

| Тартымды маркетингтік стратегияларды анықтау

| Тауарды бəсекелестік жағдаймен қамтамасыз ету

| Бір жыл ішіндегі барынша көп ықтимал сату көлемі

~ Психологиялық белгі бойынша сегменттеу кезінде мынаны ескереді:

| Тұлғаның типі+

| Пайдалушының мəртебесі

| Жасы, жынысы

| Табыс деңгейі

| Табыс деңгейі мен жасы

~ Нарықтағы үлес - бұл:

| Тауар сату көлемінің нарық сыйымдылығына қатынасы+

| Нақты тауарды сату

| Сұраныспен анықталатын сатудың барынша көп көлемі

| Фирма табатын барынша көп табыс

| Ұсыныс пен сұраныстың қатынасы

~ Фирма өзіне басым жəне тұрақты жағдайды қамтамасыз еткен нарықтың бір бөлігі:

| Нарық саңылауы+

| Нарық қуысы

| Нарық үлесі

| Нарық сыйымдылығы

| Нарық сегменті

~ Маркетинг бойынша маман нарықты ... сегменттейді:

| Қолайлы мақсаттық нарықты өлшеу жəне таңдау үшін+

| Тауарды жарнамалау үшін

| Тауарды барлығына қолжетімді ету үшін

| Фирманың имиджін жасау үшін

| Қызмет бойынша жақсы көтерілу үшін

~ Мына анықтамалардың ... маркетингтік тəсілді анағұрлым толық сипаттайды:

| Нарық дегеніміз қажеттіліктері бірдей тұтынушылар тобы+

| Нарық дегеніміз белгілі бір елдің халқы

| Нарық дегеніміз өткен 5 жылдағы орташа сату көлемі

| Нарық дегеніміз фирма бəсекелестерінің жиынтығы

| Нарық дегеніміз бес жылдағы өндірістік өнім көлемі

~ Фирма шарикті қаламсаптардың бір түрін өндіріп, бір бағамен сатады. Қаламсаптың жарнамасы біртектес жəне негізінен барлық нарыққа арналған. Өзінің қызметінде фирма неге бейімделеді:

| Шоғырланған маркетинг стратегиясына+

| Нарық сегментациясына

| Шоғырлану стратегиясына

| Көпшілік нарық стратегиясына| Маркетингтік тұжырымдамаға

~ Сұраныс пен ұсыныстың арақатынасы - бұл:

| Нарық коньюнктурасы+

| Нарық сыйымдылығы

| Нарық сегментациясы

| Нарық үлесі

| Нарықты тестілеу

~ Фирманың жұмысын нақты көрсететін көрсеткіш:

| Нарық коньюнктурасы+

| Нарық сыйымдылығы

| Нарық сегментациясы

| Нарық үлесі

| Нарықты тестілеу

~ Нарықтағы сегментті бөліп көрсету тəсілінің көрсеткіші:

| Сегменттеу ұстанымы+

| Маркетинг ұстанымы

| Сегменттеу өлшемдері

| Сегменттеу стратегиясы

| Маркетинг стратегиясы

~ Қандай да бір сегментті таңдаудың негізділігін бағалау көрсеткіші:

| Сегменттеу өлшемдері+

| Маркетинг ұстанымы

| Сегменттеу ұстанымы

| Сегменттеу стратегиясы

| Маркетинг стратегиясы

~ Сегменттеу критерийлері:

| Қолжетімділік, табыстылық, болашақтық+

| Географиялық, демографиялық, мінез-құлықтық

| Бəсеке, сегменттің үлкендігі

| Конъюнктура, сыйымдылық, үлес

| Сыйымдылық жəне нарық үлесі

~ Бірнеше сегментті қамту жəне олардың əрқайсысына өз тауарын немесе түр өзгешеліктерін шығару, бұл қандай маркетинг:

| Шоғырланған+

| Дифференцияланбаған

| Дифференцияланған

| Интегралданған

| Жаңашыл

~ «Нарық қуысы» түсінігі байланысты:

| Бірнеше сегменттерді саралау кезінде жақсы табыспен қамтамасыз ететін сегментпен+

| Мақсатты нарықпен

| Біздің тауарға жақсы сəйкес келетін сегментпен

| Нарықты сегменттеу ұстанымымен

| Маркетингтік зерттеулермен

~ Жалпы нарықты жекелеген бірыңғай топтарға бөлу үрдісі қалай аталады:

| Нарықты сегменттеу+

| Нарықты таңдау

| Нарықты араластыру

| Нарыққа ену

| Нарықты сорттау

~ Маркетинг қосындысы мақсатты нарық қажеттіліктері үшін арнайы құрылады, оның құрамына төмендегі компоненттер кіреді. Осылардың ішіндегі артығы қайсы:

| Өндіріс+

| Өткізу

| Жылжыту

| Өнім

| Баға

~ Тұтынушылық бағыттағы тауар нарығы мыналардан тұрады:

| Тауарды ұзақ мерзім тұтыну үшін сатып алушылардан+

| Тауарды тұтынушыларға кейінірек сату үшін алатын компаниялардан

| Тауарды сату үшін алатын адамдардан

| Дайын өнімді өндіретін фирмалардан

| Аралық сатушылардан

~ Тұтынушылар жасына байланысты топтар қандай құрылымға кіреді:

| Маркетингтің қоршаған ортасына мүлдем жатпайды+

| Фирманың макроортасына

| Фирманың медиаортасына

| Фирманың микроортасына

| Бақылауға көнетін факторларға

~ Жаңа тауарды қабылдау үрдісінің дұрыс реттілігі:

| Хабардарлық, қызығушылық, бағалау, сынау, үкім+

| Хабардарлық, қызығушылық, сынау, бағалау, үкім

| Үкім, қызығушылық, бағалау, сынау, хабардарлық

| Қызығушылық, бағалау, сынау, хабардарлық, үкім

| Қызығушылық, сынау, бағалау, хабардарлық, үкім

~ Сатып алу туралы шешім қабылдау үрдісі неден басталады:

| Мəселені ұғынудан+

| Ақпарат іздеуден

| Нұсқаларды бағалаудан

| Сатып алу туралы шешім қабылдаудан

| Сатып алуға реакциядан

~ А. Маслоу қажеттіліктердің маңыздылық деңгейі бойынша 1-сатыда нені бөліп көрсетеді:

| Физиологиялық қажеттіліктер+

| Əлеуметтік қажеттіліктер

| Өзін-өзі сақтауға қажеттіліктер

| Өзін-өзі құрметтеуге қажеттіліктер

| Өзін-өзі таныту қажеттіліктері

~ А. Шварцтың рационалды сатып алу мотивінің жіктелуіне не кіреді:

| Еліктеу+

| Жабдықталғандық сезімі

| Артықшылық сезімі

| Тауардың сапасы

| Ерекшелену тілегі

~ Өндірістік мақсаттағы тауарлар сатып алу туралы шешім қабылдайтын тұтынушы типі:

| Жабдықтаушы+

| Делдал

| Отбасы

| Шенеунік

| Жеке тұтынушы

~ Өткізуді ынталандырудың негізгі құралдарына не кірмейді:

| Конференциялар+

| Купондар

| Ақшалай өтемақылар (жеңілдіктер)

| Байқаулар, лотереялар

| Сынама үлгілер

~ Паблик рилейшнз шараларына не кірмейді:

| Делдалдарды ынталандыру+

| Демеушілік

| Лобби

| Баспасөзбен байланыстар

| Корпоративті байланыстар

~ Қандай жағдайда өткізуді ынталандыру қолданылмайды:

| Нарықта бірдей тұтынушылық қасиеттері бар көптеген бəсекелес тауарлар болғанда+

| Нарыққа жаңа тауарды енгізу үшін

| Тауардың өмірлік циклы жетілу сатысына өткенде оның позициясын сақтау үшін

| Тауардың өмірлік циклы даму сатысына өткенде оның позициясын сақтау үшін

| Төмендеген сұранысты жандандыру үшін

~ Жылжытудың ... түрі əлеуетті тұтынушыларға шынайы ақпарат береді жəне олармен əділетті түрде қабылданады:

| Жеке сату+

| Өткізуді ынталандыру

| Тауарды позициялау

| Паблик рилейшнз

| Жарнама

~ Жылжытудың ... түрі тұтынушылық тауарлар үшін анағұрлым тиімді болып табылады:

| Жарнама+

| Нарықты сегменттеу

| Тауарды позициялау

| Паблик рилейшнз

| Жеке сату

~ Тұтынушылар білетін, бірақ оны сатып алу туралы ойланбайтын тауарлар

| Күнделіктегі сұраныстағы тауарлар+

| Ерекше сұраныстағы тауарлар

| Пассивті сұраныстағы тауарлар

| Ұзақ уақыт қолданылатын тауарлар

| Алдын-ала таңдалатын тауарлар

~ Тауарлық бірлік - бұл:

| Үлкендік, баға, сыртқы түр көрсеткіштерімен сипатталатын оңашаланатын біртұтастық+

| Нақты тұтынушыларға ұсынылатын тауарлардың барлық ассортименттік топтарының жиынтығы

| Функциялық ұқсастықтары арқылы өзара тығыз байланысқан тауарлар тобы

| Бір баға диапазоны шегіндегі тауарлар

| Бірегей сипаттамалары бар тауарлар

~ Танымалдылық бойынша тез шарықтап, төмендейтін тауарды ... қисығы сипаттайды:

| Қызығушылық қисығы+

| Маусымдық

| Ностальгия

| Классикалық

| Құлау қисығы

~ Қай қисық үнемі жетілдірілетін тауарды сипаттайды:

| Классикалық+

| Маусымдық

| Ностальгия

| Қызығушылық қисығы

| Құлау қисығы

~ Жаңа тауарды жасау мен шығару себептеріне не кірмейді:

| Жарнама құралдарын тиімді қолдану+

| Бір тауарға немесе ассортименттік топқа тəуелділіктің төмендеуі

| Тауар қозғалысының қазіргі жүйесін тиімді қолдану

| Қазіргі өндірістің қалдықтарын пайдалану

| Өзгермелі демографиялық сипаттамаларға реакция білдіру

~ Жаңа тауардың ... кезеңі ТӨК-ны енгізу кезеңіне сəйкес келеді:

| Коммерциялық сату+

| Тұжырымдарды тексеру

| Өнімді жасау

| Идеялар генерациясы

| Сыналатын маркетинг

~ Сұраныстың икемділігіне əсер етпейтін факторды көрсетіңіз:

| Тұтынатын тауардың саны+

| Тауар қанағаттандыратын қажеттіліктердің маңыздылығы жəне шұғылдығы

| Тұтынатын тауардың сапасы

| Тауар алмастырушылардың саны мен қолжетімдігі

| Бəсекелестердің болуы

~ Баға қалыптастырудың ... мақсатында баға деңгейі өте төмен болады:

| Аман қалуды қамтамасыз ету+

| Ағымдағы табысты барынша көбейту

| Сапа көрсеткіші бойынша жетекші орынды жеңіп алу

| Нарықты барынша қамту

| Ағымдағы табысты барынша көбейту жəне нарықты барынша қамту

~ Баға қалыптастырудың ... мақсатында кəсіпорын бірегей тауарларды ұсынып, ықтимал стратегиялық салдар туралы ойламайды:

| Сапа көрсеткіші бойынша жетекші орынды жеңіп алу+

| Аман қалуды қамтамасыз ету

| Ағымдағы табысты барынша көбейту

| Нарықты барынша қамту

| Ағымдағы табысты барынша көбейту жəне аман қалуды қамтамасыз ету

~ Директ-маркетинг:

| Клиенттермен тікелей жұмыс+

| Тəуелсіз делдалдардың қызметін пайдалану

| Тəуелді өткізу агенттерінің қызметін пайдалану

| Сатудан кейінгі қызметтерді көрсету

| Сатып алушыға кепілдіктер ұсыну

~ Өткізу жолдарының функциясына кірмейді:

| Өнім сапасын басқару+

| Тауар қозғалысының функциясы бойынша шығындарды қаржыландыру

| Тауарды тасымалдау

| Сауда келісімдерінің тəуекелін өзіне қабылдау

| Тауарды сорттау, іріктеу, орау

~ Дисконттық сауда - бұл:

| Тауарды арнайы картаның (атына жазылған немесе ұсынған адамға берілетін) иесіне жеңілдікпен сату+

| Тауарды сатушының кеңесі бойынша сату

| Сатушы үстелі арқылы жасалатын сауда

| Үйді-үйге апарып сату

| Күнделікті сұраныстағы тауарларды сату

~ Ұсынылатын тауар ассортименті бойынша дүкендерді былай бөледі:

| Универмаг, мамандандырылған дүкен, супермаркет, гипермаркет+

| Корпоративті торап, ерікті торап

| Сəнді тауарлар дүкені, қойма-дүкен, төмендетілген бағалар дүкені

| Өзіне-өзі қызмет көрсету дүкені, тауарды еркін іріктеу дүкені

| Құрамдастырылған дүкен, сауда автоматы

~ Бағаға салыстырмалы назар аудару бойынша бөледі:

| Сəнді тауарлар дүкені, қойма-дүкен, төмендетілген бағалар дүкені+

| Корпоративті торап, ерікті торап

| Өзіне-өзі қызмет көрсету дүкені, тауарды еркін іріктеу дүкені

| Универмаг, мамандандырылған дүкен, супермаркет, гипермаркет

| Құрамдастырылған дүкен, сауда автоматы

~ Саудалық қызмет көрсету сипаттамасы бойынша бөледі:

| Өзіне-өзі қызмет көрсету дүкені, тауарды еркін іріктеу дүкені+

| Корпоративті торап, ерікті торап

| Сəнді тауарлар дүкені, қойма-дүкен, төмендетілген бағалар дүкені

| Универмаг, мамандандырылған дүкен, супермаркет, гипермаркет

| Сауда автоматы, каталог бойынша сату, интернет-сауда

~ Көтерме сауда қызметіне кірмейді:

| Нарықты сегменттеу+

| Тауарды тасымалдау

| Ірі тауар партияларын ұсақ партияларға бөлу

|Тауарлық ассортиментті сатып алу жəне қалыптастыру

| Өткізу жəне оны ынталандыру

~ Портер үлгісіндегі ... кең нарыққа бейімде леді жəне тауарларды үлкен көлемде өндіреді:

| Тауардың шығын бойынша артықшылығы стратегиясы+

| Дифференция стратегиясы

| Диверсификация стратегиясы

| Шоғырлану стратегиясы

| Диверсификация жəне шоғырлану стратегиясы

~ Төмендегі көрсетілгендердің қайсысы маркетингтік зерттеулердің сапалық əдісіне жатпайды:

| Сауалнама+

| Фокус-топ

| Терең сұхбат

| Физиологиялық кеңістік

| Бақылау

~ Ұйымға «жақсы қатынас» ұғымы мынамен тығыз байланысты:

| Қоғаммен байланыспен+

| Өткізуді ынталандырумен

| Жеке сатумен

| Жылжытудың басқа əдістерімен

| Жарнамамен

~ Тұтынушылардың əртүрлі типтеріне маркетингтің бірыңғай кең бағдарламасы арқылы бейімделуі мынаған тəн:

| Көпшілік маркетинг+

| Дифференцияланған маркетинг

| Шоғырланған маркетинг

| Дифференцияланбаған маркетинг

| Мақсатты маркетинг

~ Тұтынушылардың көптеген түрлеріне арналған тауарлардың немесе қызметтердің бір тауар маркасымен шығарылған шектеулі саны ненің белгісі болып табылады:

| Дифференцияланбаған маркетингтің+

| Дифференцияланған маркетингтің

| Шоғырланған маркетингтің

| Бұқаралық маркетингтің

| Нарық сегментациясының

~ Маркетингті бақылау функциясына кірмейді:

| Стратегиялық маркетингтік міндеттерді жасау+

| Тактикалық іс-əрекетті байқау жəне түзету

| Стратегиялық ресурстарды бақылау

| Жаңа тауарды жасау кезіндегі бақылауға қатысу

| Маркетинг ревизиясы

~ Кабинеттік маркетингтік зерттеулер, бұл:

| Маркетологтар командасының - фирма қызметкерлерінің фирманың жағдайын саралауы+

| Жаңа тауарды нарыққа енгізу

| Маркетингтің математикалық үлгісі

| Бірінші маркетингтік ақпаратты іздеу

| Тұтынушылардың тауарлардың шағын партиясын сыналатын сату жағдайының өзгеруіне реакциясын зерттеу

~ Сыртқы маркетингтік ақпаратқа ... кіреді

| Фирма жабдықтаушылардан, сатып алушылардан, бəсекелестерден немесе контрагенттерден алған ақпарат

| Фирмадағы қазіргі ақпарат+

| Фирмадағы тұрақты ақпарат

| Маркетингтің статистикалық банкі

| Банктің болжамдық есептеріне арналған математикалық апқпарат

~ Фирманың микроортасы - бұл:

| Қаржылық топтар+

| Тек фирманың клиенттері

| Тек фирманың қызметкерлері

| Фирманың қызметіне əсер ететін экономикалық факторлар

| Қаржылық топтар, мемлекеттік мекемелер, бұқаралық ақпарат құралдары

~ Маркетингтің макроортасы - бұл:

| Фирманың бақылауына жатпайтын факторлар+

| Фирма қызметінің нысандары

| Жабдықтаушылармен жəне бəсекелестермен қарым-қатынас

| Мемлекетпен бақыланатын факторлар

| Фирмаішілік қатынастар

~ Адам қызметінің айырбас жолымен мұқтаждықтар мен қажеттіліктерді қанағаттандыруға бағытталған түрі:

| Маркетинг+

| Жылжыту

| Жарнама

| Ынталандыру

| Өткізу

~ Маркетингтің басты мақсаты:

| Тұтынушыға бейімделу+

| Бəсекелестерді жою

| Табыс алу

| Шығындарды зайту

| Салықтан құтылу

~ Маркетингтің ұраны:

| «Сатып алатынның бəрін өндіру»+

| «Өндірілетіннің бəрін сату»

| «Сатылатынның бəрін сату»

| «Қалай болғанда да сату»

| «Сатып алғанша сату»

~ Маркетинг дамуының алғышарттарына кірмейді:

| 70-жылдардағы энергетикалық тоқырау+

| Тауар өндірушілердің дамыған бəсекелестігі

| Халықтың өмір деңгейінің өсуі

| Кəсіпорынның өткізу нарығын кеңейтуге талпынысы

| Маркетингтің пайда болу алғышартына қатысы жоқ

~ Маркетинг функциясына жатпайтын функция:

| Тұтынушылық+

| Өндірістік

| Өткізу

| Бақылау жəне басқару функциясы

| Сараптамалық

~ Жеке сату құралдары болып табылмайды:

| Сауда кездесулері+

| Сауда тұсаукесерлері

| Үлгілер

| Сауда маркалары

| Лотереялар

~ Фирма тауарына икемді сұраныс кезіндегі бағаның төмендеуі қандай жағдайға алып келеді:

| Пайданың өсуіне+

| Пайданың барынша төмендеуіне

| Пайданың төмендеуіне

| Тұрақты пайдаға

| Табыстың төмендеуіне

~ Тауар жылжытудың қандай əдісі анағұрлым қымбат болып табылады:

| Жеке əңгімелесу+

| Жарнама

| Өткізуді ынталандыру

| Қоғаммен байланыс

| Өткізуді жарнамалау жəне ынталандыру

~ Фирманың тауарына икемді сұраныс кезіндегі бағаның көтерілуі қандай жағдайға алып келеді:

| Пайданың барынша төмендеуіне+

| Пайданың өсуіне

| Пайданың төмендеуіне

| Тұрақты пайдаға

| Табыстың өсуіне

~ Ақпараттық жарнаманың мақсаты:

| Бастапқы сұранысты жасау+

| Фирманың имиджін қалыптастыру

| Нақты маркалық тауардың ұзақ уақыттық бөлінісі

| Тауар жөнінде тұтынушының есіне салу

| Іріктеу сұранысын қалыптастыру

~ Марка жарнамасының мақсаты:

| Нақты маркалық тауардың ұзақ уақыттық бөлінісі+

| Бастапқы сұранысты жасау

| Фирманың имиджін қалыптастыру

| Тауар жөнінде тұтынушының есіне салу

| Іріктеу сұранысын қалыптастыру

~ Жеке сатудың кемшілігі қандай:

| Шағын географиялық нарықты қамтуы+

| Сатып алушымен жеке байланысты сақтау

| Сатып алушыға үлкен көлемді ақпарат беру

| Шұғыл сатып алу туралы айқын ұсыныс

| Сатып алушылардың жауапты реакциясына тудыру

~ Сатуды ынталандырудың жақсы жағы:

| Назарды сапа факторынан жеңілдік факторына ауыстыру+

| Жылжытудың қосымша түрі ретінде ғана қолдану

| Тұрақты қолданудың мүмкін еместігі

| Сатушы мен сатып алушының кездесу мүмкіндігі

| Сатушы мен сатып алушының кездесу мүмкіндігі жəне жылжытудың қосымша түрі ретінде ғана қолдану

~ Тауардың өмірлік циклының ... кезеңінде пайда болмайды:

| Басылу+

| Өсу

| Жетілу

| Енгізу

| Құлау

~ Тауардың өмірлік циклының ... кезеңінде анағұрлым қарқынды таратуды қолданады:

| Жетілу+

| Өсу

| Енгізу

| Басылу

| Құлау

~ Орауышта ... көрсету талап етілмейді:

| Тауар бірлігінің бағасы+

| Өндірілген уақыты

| Өнімнің пайыздық құрамы

| Сорты

| Дайындаушы-цехтың нөмірі

~ Белгілі бір марканың артықшылығын бəсекелестердің бір немесе бірнеше маркасымен нақты салыстыру арқылы көрсететін жарнама қалай аталады:

| Салыстырмалы+

| Сендіретін

| Ақпараттық

| Институционалды

| Еске салу

~ Қымбат тұратын жəне жоғары тəуекелді тауарлар саудасында нені қолдану тиімді:

| Жеке сатуды+

| Өткізуді ынталандыруды

| Қоғаммен байланысты

| Жарнаманы

| Жарнама мен өткізуді ынталандыруды

~ Тауардың өсу кезеңінде мына салаларға кететін шығынды азайтуға болады:

| Өткізуді ынталандыруға+

| Жарнамаға

| Қоғаммен байланысқа

| Жарнамаға жəне қоғаммен байланысқа

| Жарнамаға жəне жеке сатуға

~ Тауардың нарықтан кету кезеңінде қандай қызмет белсенділігін жалғастырады:

| Өткізуді ынталандыру+

| Насихат

| Жарнама

| Жеке сату

| Жарнама жəне насихат

~ Тұтынушының тауарды сатып алу сенімділігіне көп дəрежеде не əсер етеді:

| Жеке сату+

| Насихат

| Жарнама жəне өткізуді ынталандыру

| Өткізуді ынталандыру

| Насихат жəне өткізуді ынталандыру

~ Көтерме сауданың бөлшек саудадан айырмашылықтарының бірі:

| Бөлшек сауданың мақсаты тауарды қайта сату немесе кəсіби түрде қолдану болып табылады+

| Бөлшек сауда кəсіпорындары нарықты зерттеумен айланысады

| Көтерме сауда кəсіпорындары нарықты зерттеумен айланысады

| Көтерме сауданың мақсаты тауарды қайта сату немесе кəсіби түрде қолдану болып табылады

| Көтерме сауда тауарды жұртшылықтың жеке қолдануы үшін сатады

~ Орауышқа жазылатын шартты белгілер мен мəліметтер қалай аталады:

| Маркалау+

| Этикетка

| Лейбл

| Жарнама

| Тауарлық белгі

~ Үйде қолшатыр бола тұра, жаңбырлы күні, аяқ астынан жауған нөсер кезінде қолшатыр сатып алу ... сатып алудың үлгісі бола алады

| Шұғыл сұраныс+

| Импульстік сұраныс

| Арнайы сұраныс

| Тұрақты сұраныс

| Алдын ала таңдау

~ Тауарлардың əртүрлі ассортименттік топтары арасындағы олардың соңғы тұтыну критериі бойынша жақындық деңгейі қалай сипатталады:

| Үйлесімділік+

| Тереңдік

| Кеңдік

| Қаныққандық

| Функциялық байланыс

~ Жаңашылдық жасаудың бірінші кезеңі қалай аталады:

| Идея генерациясы+

| Нарықтық тестілеу

| Жаңартпа жасау

| Анағұрлым болашақтық идеяларды іріктеу

| Жаңа өнім тұжырымдамасын саралау

~ Орауыш тұтынушыға арналған тауар туралы ақпараттың ... каналына жатады:

| Коммерциялық+

| Дербес

| Көпшілік

| Эмпиризмдік

| Көпшілік жəне эмпиризмдік

~ Сатуды ынталандыру көбіне бірге қолданылады:

| Жарнамамен+

| Насихатпен

| Жеке сатумен

| Салыстырмалы жарнамамен

| Айдарлық жарнамамен

~ Жалпы фирмалық коммуникация ... құралы болып табылады

| Қоғаммен байланыстың+

| Жарнаманың

| Жеке сатудың

| Өткізуді ынталандырудың

| Жылжытудың барлық құралдарының

~ Фирманы тілектестік танымалдылықпен қамтамасыз ету қандай қызметтің басты міндеті болып табылады:

| Қоғаммен байланыстың+

| Жарнаманың

Дата добавления: 2017-01-14; Просмотров: 98; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2017) год. Не является автором материалов, а предоставляет студентам возможность бесплатного обучения и использования! Последнее добавление ip: 54.198.247.44
Генерация страницы за: 0.049 сек.