Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Расписание ЗАЧЕТНОЙ НЕДЕЛИ 4 страница
| Тауар маркасы қолдануға, тіркеуге жəне қорғауға қолжетімді болуы тиіс

| Тауарлық марка ерекше тиесілік қасиетке ие емес

| Тауарлық марка деп заңдық тұрғыдан қорғалған таңбаны (өндірушінің, сатушының белгісі) атайды

~ Маркетингтік коммуникацияларға ... жатады

| Сейлз промоушн жəне паблик рилейшнз+

| Жарнаманы жасау мен шығаруға кететін шығындарды қысқарту

| Тауардың халықаралық имиджін қалыптастыру

| БАҚ-қа жаза тартқызған жағдайда хабарлардың жаңылысуынан аулақ болу

| Тауарлық марка тауардың өзгелерге ұқсамайтындығын бекітеді

~ Тұтынушының шынайы бейнесін сипаттау үшін ...критерилер қолданылады:

| Тұтыну өлшемі+

| Əлеуметтік сипаттама

| Демографиялық сипаттама

| Экономикалық сипаттама

| Тұрақтылықты қамтамасыз ету

~ Орауыштың негізгі қызметі:

| Қоймалау мен тиеу-түсіру жұмыстарын ұтымды ету+

| Ақпарат беру

| Жарнамалық мақсатта қолдану

| Тауар есебін жүргізу

| Тауарды зақымданудан, бүліну мен коррозиядан сақтау

~ Жергілікті тауарлық марка — бұл:

| Бір мемлекетте сатылатын марка+

| Қандай да бір аймақта сатылатын марка

| Əлем бойынша қолжетімді марка

| Директ-маркетинг

| Өнімнің нарықтық əлеуеті

~ Өндірушілер мен сауда компаниялардың нарықтағы өз позицияларын жоғалтуының нəтижесі қандай:

| Жарнамалық бюджеттің қысқаруы+

| түсімнің түсуі

| өнімнің азаюы

| Сұраныстың жоғарлауы

| Жарнама түрлерінің қысқаруы

~ Кең көлемді жарнамалық ассоциациялар:

| Маркетингтік зерттеулердің нəтижелерінде+

| Бұқаралық ақпарат құралдарындағы жарияланымдар

| Баспасөз релиздерін жөнелту

| Демеушілік

| Сұранысқа

~ Паблик рилейшнздің күш салуы ... бағытталған

| Халықаралық нарықта фирма, тауар, қызмет туралы жақсы қоғамдық көзқарас қалыптастыру+

| Фирманың жағымды имиджін қалыптастыру жəне сақтауға| Компания мен қоғам мүдделерінің тепе-теңдігін сақтау

| БАҚ таратуы мүмкін PR қызметіне кері əсер ететін жағымсыз оқиғалармен немесе сыбыстармен күресу

| Технологиялық үрдіске

~ Танымал маркетолог Филип Котлер жарнамаға келесідей анықтама береді:

| Жарнама қаржыландыру көзін нақты көрсету арқылы ақпараттар таратудың құралдары арқылы жүзеге асатын коммуникацияның жеке емес түрі болып табылады+

| Халықаралық нарықта фирма, тауар, қызмет туралы жақсы қоғамдық көзқарас қалыптастыру

| Компания мен қоғам мүдделерінің тепе-теңдігін сақтау

| Фирманың жағымды имиджін қалыптастыру жəне сақтау

| Технологиялық үрдіс

~ Зерттеудің жалпы ғылыми əдістеріне мыналарды жатқызуға болады:

| Фирманың жағымды имиджін қалыптастыру жəне сақтау+

| Халықаралық нарықта фирма, тауар, қызмет туралы жақсы қоғамдық көзқарас қалыптастыру

| Компания мен қоғам мүдделерінің тепе-теңдігін сақтау

| Бақылау, эксперимент, салыстыру, аналогия əдістері

| Технологиялық үрдіс

~ Зерттеудің арнайы əдістеріне мыналар кіреді:

| Бақылау, эксперимент, салыстыру, аналогия əдістері+

| Фирманың жағымды имиджін қалыптастыру жəне сақтау

| Компания мен қоғам мүдделерінің тепе-теңдігін сақтау

| Анкеталық сауалнамалар, сараптамалық бағалау, психологиялық тестілеу

| Технологиялық үрдіс

~ Аймақтық сауда маркасы:

| Қандай да бір аймақта сатылатын марка+

| Бір мемлекетте сатылатын марка

| Əлем бойынша қолжетімді марка

| Директ-маркетинг

| Өнімнің нарықтық əлеуеті

~ Маркетингтік коммуникацияға қатысы жоқ:

| Мамандандырылған салондар+

| Сату көрмелері

| Жəрмеңкелер

| Жабдықтардың тұсаукесерлері жəне көрсетілімдері

| Айырбас

~ Ғаламдық сауда маркасы:

| Дүние жүзі бойынша бір атауға, бір дизайнға жəне бірдей шығармашылық стратегияға ие тауарлық марка+

| Бір мемлекетте сатылатын марка

| Қандай да бір аймақта сатылатын марка

| Əлем бойынша қолжетімді марка

| Өнімнің нарықтық əлеуеті

~ Ғаламдық маркетинг жүйесінде тауарлық маркалардың түрлері:

| Аймақтық, жергілікті, халықаралық+

| Белгілі, онша белгілі емес, белгісіз

| Аймақтық, жергілікті

| Қалалық, облыстық

| Ауылдық

~ Жарнаманы қалай топтастырады:

| Тарату каналдары, құны, көркемдік құндылығы бойынша+

| Аудиторияға бағытталғандығы, аудиторияны қамту кеңдігі, тарату каналдары, мақсатты міндеті бойынша

| Аудиторияға бағытталғандығы, аудиторияға əсер етуі бойынша

| Аудиторияны қамту кеңдігі, кері байланыстың дəрежесі бойынша

| Фирманың қызметкері

~ Салыстырмалы жарнама:

| Бір тауардың немесе марканың артықшылығын оны ұқсас тауармен немесе бір марканы екіншісімен салыстыру арқылы нығайту+

| Тауардың жаңаша қолданысы немесе жаңа тауар туралы айтып беруге ұмтылады

| Бағаның өзгергені, жарнаманың əрекет ету ұстанымдары туралы ақпарат беруге ұмтылады

| Жарнамаланатын тауардың құндылығын көрсету арқылы тұтынушыларға əсер етуге ұмтылады

| Фирманың қызметкері

~ Позицияға мыналар кіреді:

| Бəсекелестердің, барлық əлеуетті тұтынушылардың ерекшеліктерін ескеру+

| Жарнамаланатын тауардың шешуші артықшылығы, қасиеттері, бағасы

| Мақсатты нарық, маркетингтік зерттеулер

| Клиенттің пайдасы, мақсатты нарық, бəсекелестер

| Фирманың қызметкері

~ Бекітуші жарнама:

| Жарнамаланатын тауардың бірегей қасиеттерін ерекшелеп көрсету үшін қолданылады+

| Сатып алушылардың жасаған таңдауларының дұрыстығына сендіруге тырысады

| Бір тауар маркасының артықшылығын екіншісінің кемшілігін көрсету арқылы бекіте түседі

| Тауар туралы қайта-қайта еске салып отырады

| Фирманың қызметкері

~ Бизнестің жаңа жағдайлардағы негізгі мақсаты:

| Тұтынушыны жаулап алу+

| Тұрақтылықты қамтамасыз ету

| Тұтынушылық базаны құру жəне сақтау

| Тұтынушыларды анағұрлым толық қанағаттандыру

| Фирманың қызметкері

~ Жарнаманың регламентациясы:

| Тұтынушылар құқығын сақтау+

| Өндірушілер құқығын сақтау

| Қоғамдық ұйымдардың құқығын сақтау

| Өзіндік реттеу

| Макрореттеу

~ Халықаралық жарнамаға əсер етеді:

| Экономиканың жаһандануы+

| Технологиялардың дамуы

| Индустриализация

| Тауардың сапасы

| Бәсекелестердің көбеюі

~ Ірі көлемді халықаралық жарнамалық компаниялардың қатысушылары болып табылады:

| Жарнама агенттіктері+

| ақпараттық технологиялар

| Менеджерлер

| Тұтынушылар

| Бәсекелестер

~ Халықаралық жарнама агенттіктері қашан қалыптаса бастады:

| XX ғасырдың 70-жылдарында+

| XX ғасырдың басында

| XIX ғасырдың соңында

| XIX ғасырдың басында

| XX ғасырдың соңында

~ Өндіруші өніміне қатысты қандай жағдай қалыптасқанда жарнаманы қолданбай-ақ қойса болады:

| Шектен тыс сұраныс+

| Жағымсыз сұраныс

| Теріс сұраныс

| Төмендеген сұраныс

| Иррационалды сұраныс

~ Белгілі бір тауарларды, өнімдерді немесе қызметтерді жарнамалайтын жарнамалық материалдар мен іс-шаралар — бұл:

| Тауарлық жарнама+

| Кері жарнама

| Оң жарнама

| Ішкі жарнама

| Сыртқы жарнама

~ Фирманың, тауардың бейнесін қалыптастыру, əлеуетті тұтынушылардың олар туралы хабардар болуына қол жеткізу —бұл:

| Ауызша жарнама+

| Эмотивті жарнама

| Жазба жарнама

| Тауарлық жарнама

| Иррационалды сұраныс

~ Американдық жарнаманың атасы деп Бинджамин Франклинді атайды, аталған басылымдардың қайсысы соның иелігінде болды:

| Газет+

| Тэтлер

| Ункли Ньюс

| Айсер

| Алси

~ Ұйымдастыру маркетингі бұл...

| денсаулық сақтау мекемесін насихаттау+

| медико-санитарлық қызметтердiң ауқын түрлерiнiң насихаты

| салауатты өмiр салты идеяларының насихаты

| жеке адамдардың әйгiленуі

| сақтандыру насихаты

~ Медициналық қызмет түрлерi:

| қарапайым, күрделi, комплексті+

| екi жақты, үш жақты

| бiр түстi, екi түстi

| бiр қабатты, екi қабатты

| көпқатарлы, бiрқатарлы

~ Медициналық көмектің сапасын басқару жүйесін енгізу кезеңінің бірі... болып келеді

| емдеу-профилактикалық ұйым сапасын үздіксіз жақсарту+

| медициналық көмекті жоспарлау

| мемлекеттік мекемелерге белгілі бір қызметпен айналысуға рұқсат беру

| басшыларды бақылау

| сапалық құрамы, медициналық мекемелердің үлкен көлемі

~ Денсаулық сақтаудың субъектілері – бұл...

| денсаулық сақтау ұйымдары және жеке медициналық тәжірибемен айналысатын жеке тұлғалар+

| денсаулық сақтау саласындағы өкілетті орган

| денсаулық сақтау саласында іс-әрекет ететін заңды тұлға

| ауру диагнозын анықтауға бағытталған медициналық қызметтер жиынтығы

| ауруды жою және тоқтатуға бағытталған медициналық қызметтер

жиынтығы

~ ... пациенттердің біраз уақыт ішінде нақты баға бойынша қалайтын және сатып ала алатын медициналық көмек көлемі

| Сұраныс+

| Мұқтаждық

| Ұсыныс

| Қажеттік

| Қелісім

~ ... медициналық мекеменің белгілі уақыт ішінде нақты бағамен бойынша қабілетті көмек көрсету медициналық көлемі - бұл ...

| Ұсыныс+

| Мұқтаждық

| Ресми сұрау

| Қелісім

| Қажеттік

~ ... медициналық көмектің ақшалай құны

| Баға+

| Ұсыныс

| Ресми салу

| Мұқтаждық

| Қажеттік

~ Нұсқалардың алуан түрлі мүмкіндігінде, ең тиімді альтернативті таңдау-бұл…

| шешім+

| мақсат

| қорытынды

| ұйым

| үдеріс

~ Уәждеменің алғашқы тұжырымдамасына ...әдісі жатады

|"Қамшы және тәтті нан"+

| Маслоу

| Герцберг

| күту

| «Портер-Лоулер»

~ Басқару ғылымының негізгі түрі... деп аталады

| физикалық, ұқсастық, математикалық+

| химиялық, физикалық, математикалық

| оптикалық математикалық, салыстырмалы

| химиялық, оптикалық , мезгілдік

| салыстырмалы, абсолютті , перспективті

~ Билiк...әсер ету мүмкiндiгiне тән

| өзгелердің мiнез – құлқына+

| бағыныштыларға

| ұжымға

| шешiм қабылдауға

| өндiрiс жағдайына

~ Жетекшiнiң дағдарыс жағдайындағы басқарудың демократиялық стилі:
| қол астындағылармен тығыз әрекеттесіп, басқарудың әдiстерiн өзгертпейді+
| басқарудың әдiстерi тым қаттырақ өтедi
| жоғары тұрған жетекшiлердің көмегіне жүгінеді
| барлығы жоғары тұрған басшылықпен келіседі
| өте маңызды қызметті делегирлеп, әрекетті жоғалтады

~ Абрахам Маслоу... қалаушы ретінде белгілі

| қажеттіліктің иарархиялық теориясын+

| басқарудың классикалық мектебін

| басқарудың ғылыми мектебіні

| басқарудың ғылыми мектебі

| уәждеменің екі факторлы түрі

~ Фредерик Герцберг –негізін қалаушылардың бірі:

| басқарудағы психоәлеуметтік жолы+

| басқарудағы жүйелік жолы

| басқарудағы ситуациялық жолы

| басқарудағы функциональдық жолы

| басқарудағы үдерістік жолы

~ Дуглас МакГрегор ... өңдеп шығарды

| X және Y теориясының дихотомиясын(жетекшінің мінез-құлығының түрі+

| уәждеменің екіфакторлы түрі

| қажеттіліктің иерархиялық теориясы(«пирамида»)

| басқарудың функциональды жолы

| басқарудың ғылыми жолы

~ А. Маслоу-дың қажеттілік пирамидасындағы жоғары қажеттілігіне... жатады

| өзін көрсете білу+

| мойындау және өзіндік бекіту

| қауіпсіздік және қорғаныштығы

| физиологиялық қажеттілігі

| тиесілі және қатысы бар

~ Уәждеме - бұл психологиялық …
| ынталар+
| құндылықтар
| қағидалар
| тағайындаулар
| буындар

~ Шешiмді қабылдауда... кеңiстiк болуы керек
| шектелген+
| ұтымды
| жеткiлiктi
| сенiмдi
| ауызша

~ Маслоудың уәждемелік теориясына сәйкес, алғашқы қажеттiліктерге... жатады
| физиологиялық+
| әлеуметтiк
| жетiстiк
| өз дегенiн iске асыру
| харизматикалық

~ Басқарудың әдiстерi... бағытталған
| еңбек уәждемесіне+
| еңбектiң тиiмдiлiгіне
| қызметкерге сыйлық беруге
| өкiметтерді iске асыруға
| қызметкерлерді

~ Жұмысқа талаптарының түсініктемесі, басқарушы тетiктерiнiң қолдануы, жалпы ұйымдастырудың кешендi мақсаттарының анықталуына... әдістері жатады
| шиеленістің шешiлуiнiң құрылымдық+
| шиеленістің шешiлуiнiң тұлға аралық
| шиеленістің шешiлуiнiң басқарушы
| шиеленістің шешiлуiнiң интеграциялық
| шиеленістің шешiлуiнiң математикалық

~ Шиеленіс - бұл …
| екi немесе көптеген тараптардың арасында келісімнің жоқтығы+
| келісілмеген жеке және өндірістік қажеттіліктердің нәтижесінде пайда болған әсері
| топтық серіктестіктің жеке қанағаттанушылығының төмендетілуi
| үш тараптардың арасындағы келісімнің жоқтығы
| фирма және мемлекеттiң аралығында келісімнің жоқтығы

~... шиеленістің пайда болу себебі болуы мүмкін
| Қанағаттанарлықсыз коммуникациялар, міндеттердің өзара тәуелділігі, қорларды үлестіру+
| Қорларды үлестіру, міндеттердің өзара тәуелдiлiгi
| Мақсаттар, ұсыныстар және құндылықтардың айырмашылығы
| Мiнез-құлық үлгiсі және тiршiлiк тәжiрибесінің айырмашылығы
| Қанағаттанарлықсыз коммуникациялар

~ Басқарудың әлеуметтiк-психологиялық әдiстерi... бағытталған
| адам және ұжымға+
| қатардағы мүшелер және жетекшiлерге
| менеджерлерге және қол астындағы
| аз және үлкен топтарға
| өндiрiс және басқаруға

~Адамның сапаларын ...қамтиды
| сипат, моралдiқ, мiнез-құлығының мәдениетi+
| сипат, психология, мәртебе
| әлеуметтiк, экономикалығы
| ұйымдастыру, жүрiс-тұрысы
| қарым-қатынастың сипаты, ортасы, қызмет

~ Ұжымдағы қатынастардың құрастыруының негiзгi үлгiлері, бұл …
| команда, жанұя.+
| буын, бригада.
| буын, бөлiмше.
| бөлiмше, цех.
| бөлiм, цех.

~Өзінің көзқарасын кез-келген бағамен қабылдап, мәжбүрлеуге әрекеттелген стиль...

| еріксіз көндіру+

| қарым-қатынасты жақсарту

| ауытқу

| келісімге келу

| мәселені шешу

~ Басқаның көзқарасын қабылдау,бірақ кейбір дәрежеде ғана-бұл стиль...

| келісімге келу+

| ауытқу

| қарым-қатынасты жақсарту

| еріксіз көндіру

| стратегия

~ Мәртебе - бұл …
| дербес билік пен (лауазымды ) позициялы биліктің гармониялық қосындысы+
| басқа индивид тағы сол сияқтылар және сезінулер, қатынастар, мiнез-құлыққа өзгерiс әкелетін бiр индивидтiң кез келген мiнез-құлығы

| бiреуге немесе бiрдеңенің үстірт негiзінде пайда болған билік
| демек, жетекшілікті тиiмдi басқарудың маңызды компоненті
| дербес билік

~ Басқарудың...әдісі мәжбүрлік сипатқа иежәне актінің екі түрімен жүзеге асырылады:нормативті және индивидуальді

| әкiмшiлiк+
| әкономикалық
| әлеуметтiк-психологиялық
| идеологиялық
| технологиялық

~ Ұйымның тиiмдiлiгiн арттыруға апаратын шиеленіс ... болып табылады
| функционалдық+
| топ аралық
| деструкциялы
| өндiрiстiк
| тұлға аралық

~ Шиеленістердің себебі және салдары қанағаттанарлықсыз... болып табылады
| коммуникациялар+
| арақатынастар
| мәселелер
| мақсат және есептер
| есептер

~ Шиеленістің шешiлуiнде... әдiстер қолданылады
| құрылымдық+
| құрылымсыздық
| ұжымдық
| жекелік
| фирма iшiндегi

~ Ауытқу – бұл... шиеленісті шешудің стилі
| тұлға аралық+
| құрылымдық
| ұжымдық
| жекелік
| тұлғааралық

~ Ұйымдастыру өзгерiстерiнiң басқаруының үлгiлерi негiзгi кезеңі ...болып табылады

| қысым және ниет+

| ынталандыру

| танысу және құбылу

| қалыптасу

| беру

~ Ықпалдарды тиiмдi қолданудың негiзгi шарты... болып табылады

| белсендi қажеттiлік+

| қызықтырулар

| өсуi

| алқалылық

| уәждемелік

~ Сендіру ... түрі болып табылады

| ықпал етудің+

| биліктің

| жұмыстың стилі

| басқарудың

| өндiрiстiң жетекшісі

~ Заңға сүйенген факторлар... талдауда бағалайды

| сыртқы ортаны+

| басқаруларды

| iшкi ортаны

| басқарудың құрылымдарын

| ашық жүйесiн

~ Бәсекелестiктiң факторлары ...талдауда бағалайды

| сыртқы ортаны+

| басқаруларды

| iшкi ортаны

| басқарудың құрылымдарын

|жанама әсердiң орталарын

~ Материалды мадақтау жүйесі... басқарудың әдісіне жатады

| экономикалық+

| әкімшіліктік

| таратушылық

| әлеуметтік-психологиялық

| нормативтік

~ Басқарудың әлеуметтік-психологиялық әдісі... ынтада қолданылады

| моральді+

| экономикалық

| тәртіптік

| әлеуметтік

| әкімшілік

~ Бұйрық және өкім ... басқарудың әдісіне жатады

| әкімшіліктік+

| экономикалық

| әлеуметтік- психологиялық

| еңбектік

| нормативті

~ Еңбек қалпы және актілер ... басқару әдісінде қолданылады

| әкімшілік+

| экономикалық

| әлеуметтік- психологиялық

| еңбектік

| нормативті

~Таратушылық әдісі ... басқаруда қолданылады

| оперативті+

| перспективті

| стратегиялық

| фирмалық

| тактикалық

~ Қалыптастыру - әсер етудің ... әдісіне жатады

| ұйымдастырушылық+

| техникалық

| экономикалық

| технологиялық

| әкімшіліктік

~ Сапа жүйесіне жауапты ... басқарудың әдісіне жатады

| экономикалық+

| әкімшіліктік

| әлеуметтік-психологиялық

| оперативті

| әлеуметтік-экономикалық

~ Жетекшілік- бұл... қабілеттілігі

| басқаларды сендіру+

| болжамдау

| нарықты зерттеу

| ғылыми жақындық

| кешенді мониторингі

~ Басқарудың жетiспеушiлiгi кезiнде, шиеленіс салдарына ...жатады

| дисфункционалды+

| функционалды

| жақсы

| жаман

| сипатты

~ Ұйымдардағы биліктің көп таралған түрi – бұл...билік
| заңды+
| сайланған
| үстiрт
| сарапшылық
| харизматикалық

~Тиiмдi бақылауда ең алдымен... алуы керек
| стратегиялық бағытталғандықты+
| нормативтiк базасын
| жедел қимылдаушылықты
| мақсаттық бағытталғандықты
| тактикалық бағытталғандықты

~ Шиеленісті шешудiң әдiсі... болып табылады
| ауытқу+
| мәжбүр ету
| ұнату
| биліктің күшi
| ақылды сенiм

~ Көшбасшының қабілеті және жеке сапасына негізделген билік ... деп аталады

| харизма+

| заңды

| сараптық

| жоспарлық

| нарықтық

~ Стрестің негізгі себебі-бұл ...

| жұмыс ауыртпалығы+

| коммуникациялық үдерісі

| еңбектің төменгі тиімділігі

| сипаттың ерекшелігі

| жабдықты модернизациялау

~ Медициналық қызметке сұраныс- бұл:
| сатып алушылық қуатпен нығайтылған қажеттiлік+
| қажеттiліктің сыртқы әсер етуi
| медициналық қызметтi көрсетудегi ұғынылған қажеттiлiк
| аурулардың бар болуы
| төлеу қабылетi

~ Басқарудың мақсаты... болып табылады
| нысананы көздейтiн және тиiмдi қолданудың қорлары+
| ғылыми қисынды жоспарлау және мекеменiң қызметiнiң талдауы
| шешiмдердiң орындауымен басқару
| құжаттар және мекеменiң жұмысты ұйымдастыруы қорлармен қамтамасыз ету, әзiрлеуі
| қолайлылықтың биiк деңгейiнiң жетістігі

~ Басқару әдiстеріне... жатады
| ұйымдастыру – нұсқамалық+
| экономикалық
| әлеуметтiк-психологиялық
| заңға сүйенгенi
| сөздiгi

~ Басқарудың функциялары... қамтиды
| есепке алу, бақылау, талдауды+
| болжау және жоспарлауды
| жобалау және ұйымдарды
| талдау және реттеуді
| нәтижелердiң табысын

~ Басқарудағы бейтараптық- бұл...
| басқа деңгейлерге жауапкершiлiк пен құқықты беру+
| бейтараптық
| бағыныштыларға толық рұхсат ету
| әкiмшiлiктiң санының төмендетуi
| бөлімшедегі анархия

~ Денсаулық сақтауды басқарудың құрылымы ... деңгейлерді қамтиды
| республикалық+
| кеңселiк
| федералды
| аймақты
| жергiлiктi

~ Нарықта стратегияны күшейту, нарықты дамыту стратегиясы,өнімді дамытудың стратегиясы-бұл...

|шоғырланған өсу шегінің стратегиясы+

|қысқартудың стратегиясы

|диверцификацияланған өсім стратегиясы

|интеграцияланған өсім стратегиясы

|жою стратегиясы

~ Кері тік интеграция стратегиясы-алға жылжитын тік интеграцияның стратегиясы-бұл... стратегиясы

Дата добавления: 2017-01-14; Просмотров: 51; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2017) год. Не является автором материалов, а предоставляет студентам возможность бесплатного обучения и использования! Последнее добавление ip: 54.158.55.5
Генерация страницы за: 0.036 сек.