Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Расписание ЗАЧЕТНОЙ НЕДЕЛИ 3 страница
| Өткізуді ынталандырудың

| Жеке сатудың

| Жеке сату мен өткізуді ынталандырудың

~ Тауар қозғалысы – бұл:

| Ақпаратқа арналған хабарлама түрі, тауар туралы тұтынушының есіне салу немесе сендіру+

| Тауарды басқа аймақтардың тұтынушылық нарығында сату

| Тауар нарығын зерттеу

| Тауарды тасымалдау

| Нарықты сегменттеу

~ Жеке сатудың негізгі кемшілігін көрсетіңіз:

| Бір байланысты есептеу кезінде қымбат байланыс+

| Тез кері байланысын қамтамасыз етпейді

| Жылжытудың басқа түрлерімен сыйспайды

| Байланыстар жарнамалық үндеуге қарағанда нашар қабылданады

| Тез кері байланысты қамтамасыз етпейді жəне жылжытудың басқа түрлерімен сыйспайды

~ Торапты маркетинг не үшін қажет:

| Тауарды тарату+

| Нарықты зерттеу

| Нарықты сегменттеу

| Тауарды өндіру

| Нарықты зерттеу жəне нарықты сегменттеу

~ Өткізуді ынталандыру - бұл:

| Тауарды сатып алуды көтермелеу бойынша қысқамерзімді түрткі шаралар+

| Сатып алушы мен сатушының арасындағы тікелей байланыс

| Тауар жəне оның өндірушісі жөнінде жағымды қоғамдық пікір қалыптастыру мақсатында мəліметтер тарату

| Тауарлар мен қызметтерді жылжыту жəне иесізденген тапсырыстың төленген формасы

| Маркетингтік зерттеулермен байланысты

~ Жарнама - бұл:

| Тауарлар мен қызметтерді жылжыту жəне иесізденген тапсырыстың төленген формасы+

| Сатып алушы мен сатушының арасындағы тікелей байланыс

| Тауар жəне оның өндірушісі жөнінде жағымды қоғамдық пікір қалыптастыру мақсатында мəліметтер тарату

| Тауарды сатып алуды көтермелеу бойынша қысқамерзімді түрткі шаралар

| Маркетингтік зерттеулермен байланысты категория

~ Беделді жарнаманың мақсаты:

| Фирманың имиджін қалыптастыру+

| Бастапқы сұранысты құру

| Нақты маркалық тауардың ұзақ уақыттық бөлінісі

| Тауар жөнінде тұтынушың есіне салу

| Іріктелген сұранысты қалыптастыру

~ Жарнама — тауар жөніндегі ақпараттың ... каналына жатады:

| Коммерциялық+

| Эмпиризмдік

| Көпшілік| Дербес

| Көпшілік жəне эмпиризмдік

~ Жауапты реакцияға түрткі көп жағдайда қай қызметке тəн:

| Жеке сату+

| Өткізуді ынталандыру

| Жарнама

| Қоғаммен байланыс

| Жарнама жəне қоғаммен байланыс

~ Жылжытудың төленбеген əдісіне … кіреді

| Қоғаммен байланыс+

| Жеке сату

| Жарнама

| Өткізуді ынталандыру

| Жарнама жəне өткізуді ынталандыру

~ Тұтынушы көз алдында сатылатын ақпараттың үлкен дəрежедегі анықтығы төмендегілердің қайсысына тəн:

| Қоғаммен байланысқа+

| Өткізуді ынталандыруға

| Жарнамаға

| Жеке сатуға

| Өткізуді ынталандыруға жəне жарнамаға

~ Жеке сатудың техникасын қолдану қай кезде тиімді:

| Əлеуетті тұтынушылар саны салыстырмалы түрде көп емес+

| Кең көлемдегі тауарлар сатылатын кезде

| Тапсырыс көлемі елеусіз болғанда

| Өткізу каналы айтарлықтай ұзын болғанда

| Тұтынушылар географиялық тұрғыдан шашыраңқы жағдайда

~ Дербес сату үрдісіне төмендегілер жатпайды:

| Сатып алушыларға арналған баспасөз-конференциясы+

| Сатушы үстелі арқылы сату

| Пошта арқылы сату

| Телефон арқылы сату

| Жергілікте жерде сату

~ Тұтынушыларға қысқа мерзімде ықпал ететін əсерге ие:

| Өткізуді ынталандыру құралдары+

| Жарнамалық құралдар

| Жеке сату құралдары

| Насихат құралдары

| Жеке сату жəне насихат құралдары

~ Төменде көрсетілгендер қоғаммен байланыс орнату құралына жатпайды:

| Жергілікті жерде сату+

| Жалпы фирмалық коммуникация

| Лоббизм

| БАҚ-пен байланыс орнату жəне сақтау

| Тауарлық насихат

~ Төменде көрсетілгендер жарнама мен қоғаммен байланыс үшін ортақ болып табылады:

| Иесіздік+

| Ақпараттың растығы

| Жекелік сипат

| Көзге тез түсу

| Сатып алуға түрткі

~ Жеке сату техникасын мына жағдайда қолдану тиімдірек:

| Тапсырыс көлемі салыстырмалы түрде үлкен+

| Тапсырыс көлемі елеусіз

| Кең қолданысты тауарлар сатылады

| Əлеуетті сатып алушылардың саны айтарлықтай

| Сату каналы айтарлықтай ұзын

~ Маркетингтік коммуникация дамуының қазіргі заманғы тенденцияларының бірі:

| Коммуникацияның жекелік формасы біртіндеп жойыла бастайды+

| Коммуникацияның жекелік емес формасы тауар қозғалысында басым рөл атқара бастайды

| Коммуникацияның жекелік формасы тауар қозғалысында басым рөл атқара бастайды

| Өткізуді ынталандыру қымбат тауарларды сату кезінде кеңінен қолданыла бастады

| Қоғаммен байланыс ұйымды емес, тауарды сату кезінде кеңінен қолданыла бастады

~ Маркетингтік коммуникацияның жекелік емес формасына жатады:

| Қоғаммен байланыс+

| Жарнама жəне жеке сату

| Жеке сату

| Қоғаммен байланыс жəне жеке сату

| Өткізуді ынталандыру мен жеке сату

~ “Паблисити” дегеніміз нені білдіреді:

| Ұйымның қоғам алдындағы имиджі+

| Ұйымның бəсекелестер алдындағы имиджі

| Ұйымның тұтынушылар алдындағы имиджі

| Ұйымның мемлекеттік басқару органдарының алдындағы имиджі

| Ұйымның жабдықтаушылар алдындағы имиджі

~ Əлеуметтік жарнамаға жатады:

| Саяси партиялардың жарнамасы+

| Өнеркəсіптік бағыттағы тауарлар жарнамасы

| Жаппай тұтыну тауарларының жарнамасы

| Сирек сұраныс тауарларының жарнамасы

| Арнайы сұраныс тауарларының жарнамасы

~ Жекелік емес коммуникацияның жекелік коммуникациямен салыстырғандағы артықшылықтарының бірі:

| Адамдардың үлкен тобын қамту+

| Клиенттерге тікелей ықпал ету

| Анағұрлым жоғары тиімділік

| Адамдардың шағын тобын қамту

| Тұтынушылардың сатып алу түріндегі міндетті түрдегі жауапты реакциясы

~ Төменде көрсетілгендер сауда қызметкерінің жұмысындағы негізгі міндетке жатпайды:

| Нарық сегментациясы+

| Келісім жасау

| Саудадан кейінгі қызмет көрсету

| Клиенттердің қажеттіліктерінің өзгергені туралы фирмаға ақпарат жинау

| Сатудың өзі

~ Жекелік емес коммуникациясының бір артықшылығы:

| Коммуникациондық үндеуді беру кезінде көркем жəне графикалық құралдарды анағұрлым кең қолдану+

| Бір мезігілде үлкен аудиториялармен байланысты жүзеге асыру мүмкіндігі

| Клиентке тікелей əсер ету

| Аудиториямен бір байланысты жүзеге асыру кезіндегі жоғары шығын

| Олардың өнеркəсіптік бағыттағы тауарларды сату барысында қолданылуы

~ Жекелік емес маркетингтік коммуникацияның ерекшеліктерінің бірі:

| Жекелік коммуникацияны ынталандыру құралы болып табылады+

| Тауарды жылжыту үшін емес, оны сату үшін қолданылады

| Техникалық күрделі өнімдерді сату кезінде ғана қолданылуы мүмкін

| Жекелік коммуникацияны алмастыра алады

| Жоғары тəуекелді тауарларды сату барысында қолданылуы мүмкін

~ Жеке сатудың бір сипаттамасы:

| Əралуан қатынастрды орнатуға мүмкіндік береді+

| Растық жəне тартымдылық

| Эмоциялық

| Аудиторияны жаппай қамту

| Иесіздік

~ Тауарды нарыққа шығару кезеңінде тұтынушыларды құлақтандыру үшін ...қолданған тиімдірек:

| Жарнаманы+

| Өткізуді ынталандыруды

| Жеке сатуды

| Жеке сату мен паблик рилейшнз

| Жеке сату мен өткізуді ынталандыруды

~ Баспа жарнамасына … жатпайды

| Билборд+

| Каталог

| Проспект

| Буклет

| Үндеу

~ Нақты жарнамалық мақсатқа жету бойынша бағдарлама шегінде нақты уақыт кезеңінде өткізілетін ұйымдық-техникалық шаралар кешені - бұл:

| Жарнамалық компания+

| Коммуникациялық стратегия

| Коммуникациялық саясат

| Маркетинг кешені

| Коммуникациялық қосынды

~ Жарнамаланатын тауардың өмірлік циклының бірінші фазасына сəйкес келетін жарнама:

| Кіріспе жарнама+

| Еске салушы жарнама

| Айдарлы жарнама

| Селективті жарнама

| Аймақтық жарнама

~ Тауардың өмірлік циклының жетілу кезеңінде жүзеге асырылатын жарнама:

| Еске салушы жарнама+

| Сендіруші жарнама

| Айдарлы жарнама

| Селективті жарнама

| Кіріспе жаранама

~ Паблик-рилейшнз - бұл:

| Тауар жəне оның өндірушісі жөнінде жағымды қоғамдық пікір қалыптастыру мақсатында мəліметтер тарату+

| Сатып алушы мен сатушының арасындағы тікелей байланыс

| Тауарлар мен қызметтерді жылжыту жəне иесізденген тапсырыстың төленген формасы

| Тауарды сатып алуды көтермелеу бойынша қысқамерзімді түрткі шаралар

| Маркетингтік зерттеулермен байланысты категория

~ Жеке сату - бұл:

| Тауарлар мен қызметтерді жылжыту жəне иесізденген тапсырыстың төленген формасы+

| Сатып алушы мен сатушының арасындағы тікелей байланыс

| Тауар жəне оның өндірушісі жөнінде жағымды қоғамдық пікір қалыптастыру мақсатында мəліметтер тарату

| Тауарды сатып алуды көтермелеу бойынша қысқамерзімді түрткі шаралар

| Маркетингтік зерттеулермен байланысты категория

~ Жаппай сұраныстағы тауар өтімінің төмендеуін жандандыру үшін нені қолданған тиімді:

| Өткізуді ынталандыру+

| Жарнама жəне насихат

| Имидж

| Жеке сату жəне қоғаммен байланыс

| Марканың жарнамасын

~ Маркетинг коммуникациясын жасау үрдісі неден басталады:

| Мақсатты аудиторияны анықтаудан+

| Ақпарат тарату құралдарын таңдаудан

| Айналымды таңдаудан

| Күтілген жауапты реакцияны анықтаудан

| Кері байланыс каналдары бойынша түсетін ақпараттарды жинаудан

~ Жарнама берушілер дегеніміз:

| Өндірушілер+

| Құқықтық шектеулер

| Тауар

| Қызмет

| Экономикалық орта

~ Коммерциялық насихаттау - бұл:

| Жариялылық, тегістік+

| Құқықтық шектеулер

| Экономикалық орта

| Қоғамдық қатынас, байланыс

| Ынталандыру, сатуды жылжыту

~ Паблик рилейшнз - бұл:

| Қоғамдық қатынас, байланыс+

| Құқықтық шектеулер

| Жариялылық, тегістік

| Экономикалық орта

| Ынталандыру, сатуды жылжыту

~ Паблик рилейшнзда қоғаммен байланыстың ... түрлері қолданылады:

| Баспасөзде сөйлеу+

| Құқықтық шектеулер

| Экономикалық орта

| Психоəлеуметтік, мəдени орта

| Ұлттық жарнама агенттіктерінің реакциясы

~ «Сейл промоушн» - бұл:

| Ынталандыру, сатуды жылжыту+

| Тікелей маркетинг

| Қаржыландырылатын хабарлар

| Жарнамалық репортаждар

| Жарнамалық хабарландырулар

~ «Директ маркетинг» - бұл:

| Тікелей маркетинг+

| Жарнамалық хабарландырулар

| Қаржыландырылатын хабарлар

| Жарнамалық репортаждар

| Ынталандыру, сатуды жылжыту

~ «Директ-маркетингке» жатады:

| Клиенттермен жеке өзара қатынастар, жұрт алдында сөз сөлеу+

| Тікелей маркетинг

| Қаржыландырылатын хабарлар

| Жарнамалық хабарландырулар

| Ынталандыру, сатуды жылжыту

~ Тікелей маркетинг мыналарды қамтиды:

| Жарнамалық хабар+

| Direkt response

| Direkt mail

| Мемлекетпен байланыс

| Канал

~ Паблисити - бұл:

| Танымалдылық имиджін тегін жасау+

| Мемлекетпен байланыс

| Имиджді ақшамен дамыту

| Мақсаттарға жету жолында фирманың бірігуі

| Бағалы әдістер имиджінің құрылуы

~ Коммуникация үлгісінің артық компонентін алып тастаңыз:

| Канал+

| Дереккөз

| Хабар

| Алушы

| Кері байланыс

~ «4р» жүйесіне жаңа элемент қосылды:

| Public relations+

| Price

| Promotion

| Prodact

| Place

~ Ынталандырудың кері реакциясын жеделдетуге ықпал ететін сан алуан ынталандыру құралдарын қолдану:

| Өткізу+

| Сауда

| Фирманың қызметкерлері

| Жауапты реакция

| Бəсекеге қабілеттілік

~ Жарнаманың мақсаты - бұл:

| Тұтынушыны бір нəрсе істеуге жəне қандай да бір тауарды сатып алуға көзін жеткізу+

| Сатып алушылардың қажеттіліктерін анықтау

| Сатып алушының ойлау өрісін түсіну

| Адам санасында жатталып қалатындай жарнамаға көңіл бөлу

| Мемлекетпен байланыс

~ Тұтынушылардың мінез-құлық үлгілерінің саны:

| 4+

| 3

| 6

| 5

| 10

~ Жарнамалық компанияны дайындау жəне өткізу үрдісі мынадан тұрады:

| 3 кезең+

| 2 кезең

| 5 кезең

| 4 кезең

| 10 кезең

~ Адресатқа əсер ету сипаты бойынша жарнамалық құралдар мынандай болуы мүмкін:

| Жеке жəне бұқаралық+

| Баспа, ауызша

| Көру, есту

| Көру-есту

| Кескіндемелік-графикалық құралдар

~ Жарнамалық қызмет қамту аумағына байланысты ... бөлінеді:

| Жергілікті жарнама, аймақтық жарнама, жалпыұлттық жарнама жəне халықаралық жарнама+

| Жеке жəне бұқаралық

| Көру, есту, көру-есту жарнамасы

| Тораптық жарнама

| Кескіндемелік-графикалық құралдар.

~ Маркетинг міндеттері:

| Жаңа тұтынушыны қалыптастыру+

| Тұтынушының сатып алушылық мінез-құлқын өзгерту

| Жаңа сатып алушыларды тарту

| Тұтынушының деңгейін көтеру

| Коммуникацияның жеке формалары

~ Рейтинг(rating) сөзінің астарындағы мағына:

| Əлеуетті аудиторияның мөлшерімен салыстырғандағы көрермендер немесе тыңдармандар аудиториясының іс жүзіндегі үлкендігі+

| Телевизия, радио сағаттарының ажырамас бөлігі

| Үлкен аудитория

| Ауданның барлық тұрғындарына қарым-қатынасы

| Тауар сату

~ Маркетинг — бұл:

| Айырбас арқылы қажеттіліктер мен мұқтаждықтарды қанағаттандыруға бағытталған адам қызметінің түрі+

| Тұтынушылардың нақты тұжырымдама жөніндегі пікірлерін анықтауға бағытталған адам қызметінің түрі

| Қандай да бір тұлғаның өкілеттіктері мен құқығын растайтын құжат

| Ақпараттық сұраным мен алынған мəліметтің арасындағы мағыналық сəйкестік

| Материалдық игіліктерді жасауға бағытталған адам қызметінің түрі

~ Жарнама — бұл:

| Ақпаратты таратудың ақылы құралдары арқылы жүзеге асатын коммуникацияның жеке емес формалары+

| Коммуникацияның жеке формалары

| Тұтынушының сатушымен байланысы

| Материалдық игіліктерді жасау құралы

| Ақпаратты тегін тарату

~ Қоршаған ақпаратты адамның қабылдауы мен оның мінез-құлқы мынаған байланысты:

| Ішкі жəне сыртқы факторлар+

| Ішкі факторлар

| Білім дəрежесі

| Сыртқы факторлар

| Өмір дəрежесі

~ Жарнамалық мəтін мынадан тұрады:

| Слогон, иллюстрация, қосымша ақпарат+

| Слогон (ұран), байланыс, ақпараттық блок, қосымша ақпарат

| Ақпараттық блок, байланыс, қосымша ақпарат

| Үндеу, түсіндірме, слоган

| Байланыс, ақпараттық блок, қосымша блок

~ Аудиторияға бағытталғандығы бойынша жарнаманың жіктелуі:

| Тұтыну тауарларының (жеке қажеттіліктер үшін) жарнамасы, бизнес-жарнама+

| Баспа жарнамасы, бизнес-жарнама

| Коммерциялық жарнама

| Коммерциялық емес жарнама

| Аймақтық жарнама, жергілікті маңызға ие жарнама

~ Жарнаманың ақпараттық жанрына кіреді:

| Шағын мақала, сұхбат, есеп беру, репортаж+

| Мақала, сұхбат, шолу

| Есеп беру, репортаж, шолу, очерк

| Шағын мақала, сұхбат, репортаж, түсіндірме

| Есеп беру, шолу, түсіндірме

~ Жарнаманың публицистикалық жанрына не кіреді:

| Суреттеме, очерк+

| Шолу, рецензия

| Репортаж, суреттеме

| Очерк, шағын мақала

| Шолу, хат-хабар

~ Ақпараттық жарнаманың мақсаты:

| Қайырымдылық шаралар жөніндегі хабарлама+

| Жаңа тауарлар немесе бар тауардың жаңаша қолданысы жөнінде айту, баға өзгерісі туралы ақпарат беру

| Бір тауардың, қызметтің өзге тауармен, қызметпен салыстырғандағы артықшылығын нығайту

| Сатып алушыны таңдауының дұрыстығына сендіру

| Тауар туралы қайта-қайта еске салып тұру

~ Позициялаудың негізгі ұстанымдары:

| Бəсекелестерді зерттеу, ұзақ уақыт бойы позицияның өзгеріссіздігі+

| Бір кездері қабылданған бағытты ұстану, таңдалған позицияны қолданудағы реттілік, ұзақ уақыт бойы позицияның өзгеріссіздігі

| Бір кездері таңдалған бағыттың жұмысы

| Таңдалған позицияны қолданудағы реттілік

| Клиенттерде қалыптасқан пікірлердің өзгеруі, таңдалған позицияны қолданудағы реттілік

~ Тұтынушыға əсер ету тактикасының мəні:

| Клиенттер тауарды сатып алу барысында күтетін артықшылықтар+

| Өнім бағасы мен оның клиенттің түсінігіндегі құндылығының сəйкестігі

| Мақсатты нарық клиенттерінің өнімге деген реакциясын анықтау

| Сату тəсілдерін, өнімді жарнамалауды тексеру

| Сатып алушы болып табылмайтын адамның сатып алуды жасайтын адамға əсер ететін жағдайы

~ Тұтынушының тауар маркасына деген адалдығы:

| Тұтынушының өнімнің жеңіл алмастырылатын кез келген түрін таңдауы+

| Тұтынушылардың белгілі бір тауар маркасына деген берілгендігі

| Тауардың имиджі

| Белгілі бір адамның немесе адамдар тобының өмір салты

| Тауардың сыртқы безендірілуі

~ Нарық сегменті — бұл:

| Көптеген ұқсас белгілері бойынша бірлескен сатып алушылар тобы+

| Өнімнің негізгі пайдалы қасиеті

| Нарықтағы жаңалықтар

| Сатуға əсер ететін барлық өзара байланысты факторлардың үйлесімі

| Бір өнім сол фирманың бір өнімінен тұтынушыны көбірек тартатын жағдай

~ Негізгі мақсаты шығарылған тауарлар бойынша сауда келісімдерін жасау болып табылатын коммерциялық шара — бұл:

| Жəрмеңке+

| Жаппай сатылым

| Бағаның түсуі

| Көрме

| Көтерме сауда

~ Қоғамның ауқымды топтарының жарнама беруші ұйымға жақсы қарым-қатынасын қалыптастыруға бағытталған іс-шаралар кешені — бұл:

| Паблик рилейшнз шаралары+

| Өнімнің негізгі пайдалы қасиеті

| Нарықтағы жаңалықтар

| Жəрмеңке

| Бір өнім сол фирманың бір өнімінен тұтынушыны көбірек тартатын жағдай

~ Жанама жарнама (паблик рилейшнз) — бұл:

| Тұтынушыға өнім жөнінде қысқа ақпарат беруді көздейтін мейрамханаларда, дүкендерде, банктерде, т.б., орналастырылған жарнамалық мəліметтер+

| Бұқаралық ақпарат құралдарының назарын аударып, қоғамдық пікір қалыптастыруды көздейтін барлық əрекеттер

| Тұтынушыны тауарды дереу сатып алуға көндіретін жарнаманың барлық түрлері

| Графикалық белгінің баламасы

| Жол бойындағы немесе ғимараттардағы ірі жарнамалық қалқандар

~ Тауардың имиджі — бұл:

| Заттың өзі емес, тек зат жөніндегі əсер, ол туралы түсінік+

| Тауардың бəсекеге қабілеттілігі

| Тауардың өзі

| Сапа мен бағаның арақатынасы

| Тауардың сапасы

~ Сегменттеу тəсілі — бұл:

| Қажеттіліктер анықталып, сосын тиісті тұтынушылар тобы қалыптастырылатын тəсіл+

| Əлеуметтік-демографиялық сипаттамалары ұқсас тұтынушыларды анықтау

| Нарықты өндірушілер мен тұтынушыларға бөлу

| Тұтынушы мен өндірушінің арасында өзара тиімді байланыстар орнату

| Қызметкерлік ынталандыру

~ Мақсатты аудиторияның сатып алуды жүзеге асыруға дайындығының — “жарнамалық баспалдақтардың” негізгі кезеңдері:

| Білместік, хабардарлық, білу, жақсы қатынас, ерекше ықылас, сатып алу, екінші мəрте сатып алу+

| Білместік, хабардарлық, жақсы қатынас, сатып алу тілегі, сатып алу, екінші мəрте сатып алу

| Хабардарлық, жақсы қатынас, ерекше ықылас, сатып алу

| Білместік, жақсы қатынас, сатып алу, екінші мəрте сатып алу

| Білместік, білу, ерекше ықылас, сатып алу, екінші мəрте сатып алу

~ Кабинеттік (екінші реттік) зерттеу мынаны білдіреді:

| Белгілі мəліметтерді пайдалану жолымен ақпараттық сұранымдарды қанағаттандыру тəсілі+

| Клиенттерді зерттеу

| Сауалнама əдісі

| Жазбаша анкеттеу əдісі

| Телефондық сауалнама мен анкеттеу əдісі

~ Көрмеге қатысудың мақсаты:

| Ары қарайғы келіссөздер үшін сұраным алу+

| Тауарды тарату тораптарын кеңейту

| Бəсекеге қабілеттілікті ұлғайту

| Нарықтағы алатын орынды ұлғайту

| Тауарға сұранысты кеңейту

~ Логотип дегеніміз :

| Жарнама беруші атауының ерекше безендірілген түрін бейнелейтін фирмалық стиль элементі+

| Тауардың шығу тегіне байланысты адасуға алып келуі ықтимал графикалық символ

| Газеттегі баспалық хабарландыру

| Жарнамалық ролик

| Басылым беттері

~ Жасырын жарнама дегеніміз –бұл:

| Фирма үшін жағымды ақпараттар берілген баспасөздегі материалдардың жəне көркем шығармалардың жалпы атауы+

| Тұтынушыларды қажеттіліктеріндегі өзгешеліктер негізінде топтарға жіктеу үрдісі

| Маркетингтік қызметті жоспарлаудың бір сатысы

| Маркетинг кешені элементтерінің бірі

| Сыртқы жарнаманың бір формасы

~ Прайм-тайм дегеніміз бұл:

| Радио, телевизиядағы жарнама үшін ең қолайлы уақыт+

| Нарықтағы тауар позициясы

| Жарнамалық материалдарды пошта арқылы жөнелту тəсілі

| 10—11 аралығындағы таңғы уақыт

| Қызмет көрсетудің толық циклы

~ Сыртқы жарнаманың кемшілігін көрсетіңіз:

| Атмосфералық құбылыстардың əсерінен бүлінеді+

| Өзінің көлемінің арқасында тұтынушыға қатты əсер етеді

| Ақпаратты қарапайым, əрі өте тиімді береді

| Тез көзге түседі

| Тұтынушылардың арасында фирма туралы мəліметтердің тез таралуына көмектеседі

~ Нарықты стандарттаудың мақсаттары:

| Түрлі мемлекеттердің нарыққа синхронды шығуын жеделдетеді+

| Тауарлық марка тауардың өзгелерге ұқсамайтындығын бекітеді

Дата добавления: 2017-01-14; Просмотров: 80; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2017) год. Не является автором материалов, а предоставляет студентам возможность бесплатного обучения и использования! Последнее добавление ip: 54.162.107.122
Генерация страницы за: 0.041 сек.