Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Визначення напрямку та швидкості цілі та величин поправок на її рух
Швидкість руху цілей визначається окомірно, виходячи з характеру їх тактичних дій та умов місцевості. Так, при русі в бойових порядках механізованих підрозділів танки, БМП, БТР рухаються зі швидкостями 5-6 км/год; при атаці переднього краю у взаємодії з піхотою – 10-12 км/год; при розвитку успіху на сприятливій місцевості швидкість руху може бути 18-20 км/год.

Напрямок руху цілі відносно площини стрільби визначається окомірно по відношенню видимої ширини та довжини цілі.

Для спрощення визначення поправок на рух цілі установлюються три виду руху цілі:

фронтальне (видимою є лобова чи кормова проекція цілі), якщо ціль рухається під кутом не більш 30о до площини стрільби;

обличне (видима довжина цілі декілька більш ширини), якщо ціль рухається під кутом від 30 до 60о до площини стрільби;

флангове (видима бокова проекція цілі), якщо ціль рухається під кутом від 60 до 120о до площини стрільби.

Напрямок руху своєї машини відносно площини стрільби визначається за азимутальним показником або на око.

Рух рахується:

фронтальним – при відліку азимутального показника від 25-00 до 35-00 та від 55-00 до 5-00;

обличним – при відліку від 5-00 до 10-00, від 20-00 до 25-00, від 35-00 до 40-00 та від 50-00 до 55-00;

фланговим – при відліку від 10-00 до 20-00 та від 40-00 до 50-00.

Швидкість руху своєї машини визначається за спідометром або на око та округлюється до 5 км/год.

При фронтальному та обличному русі цілі (машини) необхідно враховувати поправку дальності на величину зміни відстані (ВЗВ) за час підготовки першого пострілу (черги), якщо вона становить більше 50м (табл.1).

Таблиця 1

Величини фронтального переміщення цілі (машини)

Швидкість руху цілі (машини), км/год Час підготовки пострілу, с
5-6
10-12
18-20

 

Враховуючи, що у середньому час підготовки першого пострілу складає 15-20 с, величину зміни відстані необхідно приймати рівною 50 м на кожних 10 км/год зближення (розходження) машини і цілі. При зближенні поправка береться зі знаком “мінус”, при розходженні – зі знаком “плюс”. У випадку зустрічного руху поправка зменшується вдвічі. При русі цілі та машини в одну сторону величина зміни відстані не враховується.

При фланговому та зустрічному русі цілі (машини) необхідно враховувати поправки напрямку. Величини бокового переміщення цілі (машини) за польотний час снаряду при швидкості флангового руху 10 км/год наведені (табл.2).

Таблиця 2

Величини фронтального та зустрічного переміщення цілі (машини)

Відстань, м Для БТ снарядів Для ОФЗ снарядів
м тис. ділення шкали м тис. ділення шкали
0,6 0,5 0,6 0,5
1,1 0,5 1,1 0,5
2,0 0,5 2,0 0,5
2,5 0,5 2,5 0,5
3,3 0,5 3,3 0,5
3,9 0,5 4,2 3,5 0,5
4,7 0,5 5,0 3,6 0,5
5,6 6,1
6,7 7,2
7,5 8,4
    - - - 9,5
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -

 Поправки напрямку на фланговий рух цілі (машини) зі швидкістю 10 км/год приймати рівними для всіх снарядів:

на відстанях до 1500 м – 0-03 або половині поділки ШБП (шкали бокових поправок);

на більших відстанях –0-04 – 0-05 або одному діленню ШБП.

При більших (менших) швидкостях руху поправки змінюються пропорційно змінюванню швидкості руху.

При зістрічному русі поправки зменшуються вдвічі.

Поправки беруться в бік напрямку руху цілі та в бік, протилежний напрямку руху машини.

При стрільбі з лівого борту береться поправка вліво, з правого борту – поправка вправо.

Наприклад:

Ціль – БМП, рухається назустріч на відстані 1700 м зі швидкістю 20 км/год. Визначити упередження, якщо БМП-2 рухається флангово назустріч цілі зі швидкістю 10 км/год.

Рішення:

Упередження на рух цілі, згідно з польовими правилами дорівнює 0-04 або 0-05, або одної поділки ШБП при швидкості 10 км/год, а при швидкості 20 км/год воно буде дорівнювати 0-08 – 0-10 або двом поділкам ШБП. З урахуванням зустрічного руху цілі упередження буде дорівнюватися 0-04 або 0-05, або одної поділки ШБП.

Упередження на рух своєї машини згідно з польовим правилом буде дорівнювати 0-04 або 0-05, або одної поділки ШБП.

Сумарна поправка дорівнюється 0-08 або 0-10 або двом поділкам ШБП справа від центрального косинця.

Дата добавления: 2017-01-14; Просмотров: 83; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2017) год. Не является автором материалов, а предоставляет студентам возможность бесплатного обучения и использования! Последнее добавление ip: 54.80.180.248
Генерация страницы за: 0.007 сек.