Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Вибір способу ведення вогню
Стрільба з БМП-2 зі всіх видів зброї ведеться прямою наводкою з ходу, з коротких зупинок, із зупинок та з місця.

Стрільба з ходу – основний спосіб стрільби з гармати, спареного кулемета та зброї десанту під час атаки (контратаки) в броньованому бойовому порядку та при переслідуванні противника.

Стрільба з коротких зупинок ведеться з гармати та кулемета в тих випадках, коли стрільба з ходу з-за малих розмірів цілі, великої дальності до неї або різких коливань корпусу машини малоефективна. Крім того стрільба з коротких зупинок ведеться при наступі в комбінованому бойовому порядку в проміжки або з-за флангів своїх підрозділів. Ціль уражується з однієї або декількох коротких зупинок. На кожній короткій зупинці здійснюється одна-дві черги (одиночних пострілів). Рух між коротких зупинок здійснюється з якомога більшою швидкістю. Величина стрибка визначається умовами обстановки. Коротка зупинка та рух БМП-2 після короткої зупинки здійснюються за командою того, кому поставлене вогневе завдання.

Стрільба із зупинки ведеться комплексом ПТКР або з гармати для ураження важливої та небезпечної цілі. Протяжність зупинки визначається часом, необхідним для виконання вогневого завдання.

Стрільба із місця ведеться зі всіх видів зброї в обороні, при діях в засаді, а також при відбитті контратаки противника.

Позиція для стрільби із зупинки або з короткої зупинки обирається з урахуванням можливості стрільби в проміжки (з-за флангів) або поверх своїх підрозділів.

Позиція для стрільби з місця обирається так, щоби при надійному маскуванні та укритті БМП-2 забезпечувались добрі умови спостереження та стрільби зі всіх видів зброї. Необхідно намагатися, щоби позиція для стрільби забезпечувала ураження броньованих цілей противника стрільбою ПТКР на максимальну дальність.

Якщо місцевість не дозволяє вести стрільбу у всіх діапазонах за дальністю й напрямку, позицію для стрільби треба обирати з таким урахуванням, щоби спостерігались ділянки місцевості протяжністю 200-400 м.

При діях в обороні позиція для стрільби ПТКР може бути обладнана поза БМП.

У всіх випадках позиція для стрільби з місця обладнується на рівному майданчику (крен не більш 5о), у напрямку стрільби за можливістю не має бути природних або штучних перешкод, що заважають польоту ракети. Треба враховувати, що при пуску ПТКР в безпосередньої близькості від БМП (ПУ) збоку та позаду неї виникає небезпечна зона, де не має бути особового складу, боєприпасів та паливних речовин. Позиція для стрільби поза БМП-2 може бути обрана усередині капітального будинку. При цьому треба пам’ятати, що площа такого переміщення має бути не менше 130м2, протилежна стіна має бути на відстані не менше 10м або мати отвір (пролом, вікно та т. п.), а знаходження людей після пострілу більш 5хв. без засобів хімічного захисту неприпустиме. Розрахунок після двох пострілів повинен покинути приміщення.При необхідності для БМП відривається окоп, визначаються дані для стрільби за орієнтирами (рубежах) та складається картка вогню.

 

 

3.7. Визначення поправок на відхилення умов стрільби від нормальних (табличних)

При стрільбі з місця по нерухомих та тих, що з¢являються, цілях в умовах, наближених до табличних, а також при відсутності часу на врахування поправок, коли потрібно негайне відкриття вогню, вихідні установки призначаються:

приціл – відповідно дальності до цілі;

прицільна марка - центральний косинець;

точка прицілювання – центр цілі.

Приціл установлюється в гектометрах на шкалі обраного типу снаряду (рис.30).

Рис.30.Поле зору прицілу БПК-2-42

Коли умови стрільби значно відрізняються від табличних, поправка дальності враховується при стрільбі осколково-фугасними снарядами на відстані більше 2000 м. На менших дальностях стрільби всіма типами снарядів поправки дальності не вводяться внаслідок їх малої величини. Поправки дальності на відхилення температури повітря та заряду вводяться при температурі нижче 0о С;

при температурі до –15о С дальність необхідно збільшувати на 100 м;

при більш низьких температурах дальність необхідно збільшувати на 200м.

Поправки дальності на зустрічний сильний вітер можна не враховувати.

На напрямок польоту снаряду впливають деривація, боковий вітер та крен машини.

Поправка напрямку на деривацію в межах дальності ефективного вогню не перевищує 0-01, та її можна не враховувати.

Величини поправок напрямку на деривацію та при сильному вітрі, зі швидкістю 10 м/с, що дує під кутом 90о до площини стрільби, наведені (табл.3).

Поправку на боковий вітер необхідно вводити в той бік, звідки дує вітер.

Для бронебійних снарядів поправку на сильний боковий вітер необхідно враховувати на дальностях стрільби понад 1000 м та приймати рівною половині поділки ШБП (2-3 тисячних).

Для осколкових снарядів при тих самих умовах стрільби поправки приймати рівними на дальностях стрільби (табл.3):

1000-2000 м – половині поділки ШБП;

2100-3000 м – одній поділки ШБП;

3100-4000 м – двом поділкам ШБП.

Таблиця 3

Поправки на боковий вітер

Дальність стрільби, м Для БТ снаряду Для ОФЗ снаряду
на деривацію на боковий вітер на деривацію на боковий вітер
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -

 

При швидкості вітру більше (менше) 10 м/с поправка змінюється пропорційно, при косому вітрі зменшується вдвічі.

Наприклад:

Стрільба ведеться з місця по БТР на дальності 1600 м при температурі повітря -15оС. Вітер фланговий дує справа зі швидкістю 20 м/сек. Визначити приціл та поправку на вітер.

Р і ш е н н я:

Згідно з польовим правилом поправка при температурі до –15оС збільшується на 100 м. Отже, Пр = 16+1 = 17.

Поправка на вітер згідно з польовим правилом дорівнює 0,5 поділки ШБП, а при вітрі 20 м/с збільшується вдвічі та буде рівна одної поділки ШБП.

Вихідні установки:

Приціл – 17.

Поправка – одна поділка шкали бокових поправок справа.

Точка прицілювання – середина цілі.

Для ведення вогню з гармати необхідно встановлювати машину без бокового крену, тому що він викликає відхилення снаряду по напрямку у бік крену.

При діях на горбистій місцевості, на схилах висот, коли крен ліквідувати неможливо або немає часу, необхідно враховувати поправки напрямку за наступними правилами:

величина бокового крену машини визначається окомірно в градусах;

поправки напрямку на крен машини враховуються на дальностях стрільби понад 1000 м;

на дальностях до 2000 м поправка напрямку приймається рівною 0-01, на більших дальностях – 0-02 на кожних 5о крену машини;

поправка береться у ту сторону, що протилежна крену машини (табл.4).

Таблиця 4

Дата добавления: 2017-01-14; Просмотров: 223; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2017) год. Не является автором материалов, а предоставляет студентам возможность бесплатного обучения и использования! Последнее добавление ip: 54.162.152.232
Генерация страницы за: 0.006 сек.