Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Правопис слів іншомовного походження
Білет 45

Правопис часток

Білет 44

Разом пишуться:

а) частки аби-, ані-, де-, чи-, що-, як- у складі будь-якої частини мови (крім сполучників прислівникового типу): абищо, щодуху;

б) частки би (б), то, що у складі сполучників: щоб, якби, немовбито;

в) частка -ся (-сь) у зворотних дієсловах: будується, наївся (наївсь);

г) частка -сь у складі займенників і прислівників: котрийсь, якийсь, щось.

Окремо пишуться:

а) частка що в сполуках: дарма що, тільки що, хіба що, що ж до;

б) частка то в експресивних сполученнях що то за, що то, чи то, які виконують функції підсилювальних часток.

Через дефіс пишуться:

а) частки бо, но, то, от, таки, коли вони виділяють значення окремого слова: іди-бо; давай-но;

.б) компоненти будь, -небудь, казна-, хтозна-й под. у складі займенників і прислівників.

 

Правопис частки "НЕ"

1. Частка "не" пишеться з різними частинами мови разом у таких випадках:

а) з усіма словами, які без частки "не" не вживаються (вона виступає префіксом): ненависть, негода; негайний; неволити, нехтуючи; непорушно.

2. У префіксі недо-, який вказує на неповну ознаку: недорід, недолік, але: не до вподоби.

3. 3 іменниками, прикметниками, займенниками і прислівниками, якщо вони з часткою "не" становлять єдине поняття і їх можна замінити синонімічними сложами без неї: неволя (рабство, полон), нещастя (лихо, біда).

4. 3 дієприкметниками частка не пишеться разом, якщо дієприкметники не є присудками і не мають при собі пояснюючих слів: незавершена робота, але робота не завершена; робота не завершена (ким?) мною;

5. 3 дієсловами нездужати, непокоїтися, неславити, але не здужати (не змогти), не славити (не прославляти).

В решті випадків частка не пишеться окремо.

**Зміни приголосних при їх збігу

*При словотворенні приголосні звуки часто змінюються. Група приголосних -цьк- змінюєтсья в-чч- при творенні іменників із суфіксом -ин(а):вояцький — вояччина.

*Групи приголосних -ськ-, -ск- змінюються в - при творенні іменників із суфіксом -ин(а):віск — вощина.

*Приголосних -ск-, -шк- змінюються в -щ- при творенні прикметників та іменників із суфіксом -ан- (-ян-):віск — вощаний — вощанка.

*Групи приголосних -ск-, -ст- змінюються в щ, група -зк-у-жч- при творенні багатьох форм дієслів II дієвідміни: вереск — верещати.

 

прикметники, утворені з двох чи більше прикметникових основ: аграрно-сировинний.

 

-Після приголосних л, т, з, с, ц, р, ж, ч, ш в загальних іншомовних назвах перед наступним приголосним пишеться и: директор, тираж.-Літера и пишеться у власних географічних назвах: Америка, Африка.-На початку і в середині слова перед голосним та й пишеться і, а не й: індустрія, історія.-Після л в іншомовних словах пишеться завжди е, а не є: легенда, лекція.-Після приголосних б, п, в, ф, м, г, к, х, л, н в основах іншомовних слів завжди пишеться і: білет, вітрина. 

Дата добавления: 2017-01-14; Просмотров: 48; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2017) год. Не является автором материалов, а предоставляет студентам возможность бесплатного обучения и использования! Последнее добавление ip: 54.166.232.243
Генерация страницы за: 0.015 сек.