Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Роль маркетингових досліджень в прийнятті управлінських рішень





Помощь в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Тема 1. Система маркетингових досліджень

1. Роль маркетингових досліджень в прийнятті управлінських рішень

2. Види маркетингових досліджень

3. Етапи проведення маркетингових досліджень

4. Типи маркетингових досліджень

5. Суб’єкти та об’єкти маркетингових досліджень

Підприємствам різних форм власності для розвитку і ефективної діяльності потрібно проводити маркетингові дослідження.

МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ – це систематизований процес збору та аналізу об'єктивної маркетингової інформації з метою прийняття конкретних управлінських рішень.

Головна роль(тобто призначення) маркетингових досліджень полягає у оцінюванні інформаційних потреб підприємства, збиранні та інтерпретації точної, надійної, актуальної та необхідної інформації, яка дає змогу конкретизувати маркетингові проблеми та ситуації, розробляти ефективну програму маркетингових дій.

Основними напрямами маркетингових досліджень є:

1. Дослідження ринку – це найбільш поширений напрям маркетингових досліджень. Ринкові дослідження є комплексним за своїм змістом і здійснюються у декількох напрямах. Найважливішими із них є загальні дослідження ринку, дослідження конкурентів та споживачів.

2. Дослідження елементів комплексу маркетингупідприємств, які виробляють аналогічні товари на ринку. Відповідно чотирьом елементам комплексу маркетингу цей напрям маркетингових досліджень включає в себе: дослідження товарів; дослідження ціни; дослідження розподілення (збуту) товарів; дослідження системи просування товарів.

3. Дослідження підприємства (фірми, організації) ставить за мету аналіз результатів його господарської діяльності; дослідження зовнішнього та внутрішнього середовища підприємства; визначення реального рівня конкурентоспроможності підприємства в результаті зіставлення відповідних факторів зовнішнього і внутрішнього середовища; дослідження іміджу підприємства; оцінку ефективності маркетингових заходів.

Риси, що притаманні МД:

- систематизованість процесу МД – означає, що цей процес має бути ретельно спланованим, повинен здійснюватись відповідно до здійснюваних етапів;



- об’єктивність – це найбільш суттєва частина досліджень, яка забезпечує достовірність інформації шляхом визначення можливих помилок дослідження, вибору методу дослідження тощо;

- цілеспрямованість – означає орієнтування на вирішення певних актуальних маркетингових досліджень;

- комплексність – це врахування та аналіз усіх чинників маркетингового середовища у динаміці;

- економічність – це перевищення вигоди від удосконалення діяльності в результаті реалізації прийнятих рішень над витратами, що пов’язані з проведенням МД;

- довіра з боку споживачів – це означає, що отримані результати сприймаються споживачами з довірою.

Роль МД полягає у збирання необхідної інформації для оцінювання маркетингових ситуацій та прийняття на її основі обґрунтованих маркетингових рішень.





Дата добавления: 2013-12-13; Просмотров: 1286; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



ПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.028 сек.