Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Визначення цілей попереднього дослідження (2 крок І етапу)

Помощь в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Етапи проведення маркетингових досліджень.

Всі етапи процесу маркетингового дослідження можна об’єднати у два блоки: 1-й блок – Планування та 2-й блок – Реалізація.

Перший блок «Планування» включає в себе перші чотири етапи процесу дослідження: «Попереднє узгодженняпроцесу маркетингового дослідження», «Постановка задач дослідження», «Оцінюванняцінності маркетингової інформації» та «Складанняплану маркетингового дослідження».

І етап. Попереднє узгодження процесу дослідження передбачає, перш за все, окреслення проблеми досліджень, результатом якого буде визначення змісту та предмета дослідження, а, по-друге, визначення цілей попереднього дослідження. Отже, перший етап маркетингових досліджень здійснюється у два кроки.

Окреслення проблеми дослідження (1 крок І етапу) –це формування змісту та предмету маркетингового дослідження. Цей крок є вирішальним і зумовлює успіх усього дослідження, існує точний афоризм: «Добре усвідомлена і сформульована проблема – це вже наполовину вирішена проблема

Визначення проблеми необхідне для того, щоб не збирати непотрібну інформацію, оскільки це дорого та неефективно.

Цілі дослідження у плані їх конкретності можуть бути такими:

ü Пошукові (розвідувальні) полягають у збиранні і аналізі інформації, необхідної для точнішого визначення проблеми та шляхів її розв’язання;

ü Описові передбачають опис проблеми та її основних аспектів;

ü Експериментальні спрямовані на обґрунтування гіпотез, що будуть визначені.

Для спеціального попереднього дослідження притаманними цілями зазвичай є пошукові та/або описові. Метою попередніх досліджень є встановлення конкретних причин, що зумовлюють проблему.

Дата добавления: 2013-12-13; Просмотров: 509; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.019 сек.