Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Зміна попиту і пропозиції та їх вплив на ціпу і кількість продукції

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Попит і пропозиція: ринкова рівновага.

Нецінові фактори зміни пропозиції.

Пропозиція, фактори формування пропозиції, закон пропозиції.

Індивідуальний та ринковий попит.

Попит, фактори формування попиту, закон попиту.

Лекція 7. Конкурентна ринкова система: попит, пропозиція та ринкова рівновага.

Висновки

1. Вивчення особливостей функціонування конкурентної ринкової системи

дозволяє виявити слабкі та сильні сторони виробників, які діють на різних ринках товарів: конкурентному, монопольному, монополістичної конкуренції та олігополістичному.

2. Перевага конкурентної ринкової системи полягає в тому, що вона розподіляє обмежені ресурси залежно від економічних аргументів конкурентів, коли перемогу забезпечувати можна, пропонуючи матеріальні ресурси та товари більш високої якості або за нижчими цінами.

3. Роль конкуренції полягає в забезпеченні на ринку визначеного порядку, гарантує виробництво достатньої кількості якісних благ, які реалізуються за рівноважними цінами.

4. Таким чином, створення ефективно функціонуючого конкурентного ринкового середовища с одним з першочергових завдань реформування в

перехідних економіках і, зокрема, в Україні.

3. Нецінові фактори зміни попиту.

1. Попит, фактори формування попиту, закон попиту

Попит показує кількість продукту, яку споживачі бажають і спроможні купити за кожну ціну із низки можливих цін за деякий проміжокчасу. Попит показує ті кількості продукту, на які буде попит прирічних можливих цінах, тоді як усі інші умови залишаться незмінними.

В таблиці 1 наведена шкала попиту одного споживача на яловичину. Ця таблиця відображає залежність між ціною яловичини та її кількістю, яку нашспоживач бажає і спроможний купити закожну з цих цін. Ми говоримо "бажає" і "спроможний", бо лише бажання на ринку недостатньо.

Таблиця 7. 1. Попит індивідуального покупця на яловичину.Ціна за 1 кг(грн) Величина попиту (кг за місяць)
б

 

За будь-якої ціни можна визначити кількість яловичини, яку споживач купує. Наприклад, за ціни 4 грн. за кг яловичини покупці куплять 12 кг за місяць. Якщо ж ціна становить 6 грн., то споживач бажає і спроможний купити за місяць 8 кг і т.д.

Шкала попиту не показує нам, яка з п'яти можливих цін реально існує на ринку яловичини. Ця ціна залежить від попиту і пропозиції. Отже, попит - це виражені у формі таблиці плани або наміри покупців щодо купівлі продукту. Щоб величини попиту за кожною ціною мали відповідне значення, вони повинні стосуватися конкретного проміжку часу - дня, тижня, місяця і т.д.

Графічне зображення схеми попиту називають кривою попиту. Криву попиту D подано на рисунку 7.1., на якому по горизонтальній осі відкладено величину попиту на яловичину, по вертикальній - ціну на неї. Кількість і ціна перебувають у зворотній залежності. Крива опускається вниз зліва направо. Ця її важлива властивість називається законом попиту: на будь-якому ринку за незмінних всіх інших чинників зниження ціни збільшує величину попиту. І навпаки, за інших рівних умов підвищення ціни зменшує величину попиту.

Розглянемо, що лежить в основі цього закону. Закон грунтується на здоровому глузді, а також на економічній теорії. Він емпірично перевірений та підтверджений для всіх товарів - зерна, комп’ютерів велосипедів тощо.

Люди купують більше певного продукту за низьку ціну, ніж за високу. Ціна - це бар’єр, який утримує споживачів від купівлі. Чим вищим є цей бар’єр, тим менше продукту вони купуватимуть. І навпаки. Саме низька ціна заохочує споживачів до купівлі. Те, що фірми влаштовують "розпродаж" за зніженими цінами, є доказом віри споживачів у закон попиту.

За будь-який конкретний проміжок часу кожен покупець продукту отримує менше задоволення, вигоди або користі від кожної наступної одиниці спожитого продукту. Наприклад, від споживання другої порції морозива людина отримує вже менше задоволення, ніж від першої, а третя приносить задоволення або користі ще менше, ніж друга і т.д. Оскільки споживання підпадає під дію принципу спадної граничної корисності, за яким споживання наступних одиниць певного продукту приносить щораз менше задоволення, то споживачі купуватимуть додаткові одиниці продукту лише тоді, якщо ціна його знижується.

Закон попиту також пояснюється ефектами доходу і заміщення. Ефект доходу вказує на те, що за нижчу ціну можна дозволити собі купити більше деякого продукту, не відмовляючись від інших товарів. Зниження ціни продукту збільшуватиме купівельну силу грошового доходу споживача, що дає йому змогу купувати більше певного продукту, ніж раніше. Вища ціна викликає протилежний результат. Коли ціни зростають, реальний дохід людини зменшується і вона стає фактично біднішою, ніж була до цього. Людина починає споживати товари у менших кількостях, ніж раніше.

Ефект заміщення виражається у тому, що при нижчій ціні у споживача виникає стимул придбати дешевший товар замість аналогічних товарів, які дорожчі. Споживачі схильні заміняти дорогі продукти дешевими. Наприклад, зниження ціни на рибу підвищує купівельну спроможність доходу споживачів і дає змогу купувати більше риби (ефект доходу). При нижчій ціні риби її купівля є відносно бажаніша, і купують замість м'яса (ефект заміщення).

Отже основним фактором, який визначає величину попиту є ціна. Між ринковою ціною товару і величиною попиту на цей товар існує зворотна залежність: чим вище ціна товару, тим менша величина попиту, і навпаки.

Ціна за / кг (г/т.) Величина попиту Загальна
    Перший покупець Другий Третій покупець  
4

 

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
Дата добавления: 2013-12-14; Просмотров: 435; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:

 1. I визначення впливу окремих факторів
 2. N1 – кількість елементів, які належить вибрати з певної серії, Ni – кількість одиниць у серії, n – вибіркова сукупність, N – генеральна сукупність.
 3. Антропогенний вплив на навколишнє середовище
 4. Бренд створює особливий образ товару, що виділяє його із сірої маси альтернативних товарів. Це пропозиція, що володіє силою впливу на покупця.
 5. Валютний курс і фактори,що впливають на його величину
 6. Взаємодія і міжособистісний вплив
 7. Взаємодія попиту і пропозиції. Ринкова рівновага
 8. Вибір засобів впливу
 9. Вибір класифікації до засуджених та тактика індивідуального впливу на особистість.
 10. Визначення (вибір) сил і засобів виховного впливу.
 11. Визначення попиту на товар та аналіз його еластичності
 12. Вирішення проблеми запобігання змінам клімату має включати комплекс технічних, адміністративних її економічних заходів.

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.018 сек.