Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Пропозиція, фактори формування пропозиції, закон пропозиції

Позиції.

Зміна величини попиту означає переміщення з однієї точки до іншої точки на постійній кривій попиту, тобто перехід від однієї комбінації "ціна-кількість продукту" до іншої комбінації. Причиною зміни величини попиту с зміна ціни продукту. Рух з точки а до точки b по кривій D1 є "зміною величини попиту".

Пропозиція показує різні кількості продукту, які виробник бажає на спроможний виробляти і постачати для продажу на ринку за кожну ціну із низки можливих цін протягом визначеного проміжку часу.

Існує пряма залежність між ціною і кількістю пропонованого продукту. Якщо ціна зростає, збільшується і величина пропозиції, якщо ціна знижується, то зменшується також і величина пропозиції. Цю залежність називають законам пропозиції: виробники вироблятимуть і пропонуватимуть для продажу більшу кількість свого продукту за високу ціну, ніж за низьку.

Чому крива пропозиції певного товару піднімається вгору? Одна з причин полягає у тому, що для постачальника ціна є стимулом для виробництва і продажу свого продукту. Чим вище ціна, тим більший прибуток отримує постачальник.

Графічне зображення шкали пропозиції називають кривою пропозиції. Крива пропозиції 8 зображена на рисунку 8.1., на якому по горизонталі відкладено величину пропозиції яловичини, а по вертикалі - ціну на неї.

Уявімо собі фермера, який може переміщувати свої ресурси між виробництвом різних продуктів. Якщо у таблиці 1 ціна на яловичину зростає, фермеру вигідно вилучати ресурси із виробництва свинини і розширювати виробництво яловичини.

Інша причина криється у законі спадної віддачі. Це закон, який передбачає, що додатковий обсяг виробництва від послідовного збільшення одного фактора виробництва зменшується, коли інші фактори залишаються без змін. Розглянемо підприємця з легкої промисловості. Починаючи від деякого рівня обсягу продукції, перед підприємцями звичайно постає проблема зростання витрат виробництва на додаткову одиницю продукції'. Для покриття цих більших витрат потрібно підвищити ціну на вироблюваний продукт. Витрати зростають тому, що такі виробничі ресурси, як устаткування і виробничі площі, неможливо збільшити за короткий проміжок часу. Тому, коли фірма збільшує обсяг мобільніших ресурсів, наприклад, робочу силу, сировину, то робочі машини в деякий момент стають перевантаженими. Внаслідок чого ефективність виробництва знижується, а витрати виробництва кожної наступної одиниці продукції збільшуються. Дня компенсації зростаючих витрат виробники повинні отримувати вищу ціну. Між ціною і величиною пропозиції існує пряма залежність.

* Отже, ціна - це основний фактор, який визначає величину пропозиції. Між ціною і величиною пропозиції товару існує пряма залежність: чим вище ціна, тим більша величина пропозиції, і навпаки.

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
Дата добавления: 2013-12-14; Просмотров: 240; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.017 сек.