Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Зміни ентальпії під час перебігу хімічної реакції

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь
Екзотермічна реакція ∆Н<0, Н2 < Н1 (ентальпія продуктів менша ентальпії реагентів), теплота виділяється. Q = - ∆Н
 
 


Н Реагенти

Н1

 

∆Н<0 (ентальпія зменшується)

 

Н2

Продукти

 
 


Енергія, що втрачається в ході реакції, надходить в реакційну суміш, підвищуючи її температуру. Ця енергія передається оточенню, в кінці реакції температура реакційної суміші знижується.

  Ендотермічна реакція ∆Н>0, Н21 (ентальпія продуктів більша ентальпії реагентів), теплота поглинається системою. Q = ∆Н
 
 


Н Продукти

Н2

 

∆Н>0(ентальпія зростає)

 

Н1

Реагенти

 
 


Енергія, що поглинається в ході реакції, відбирається з реакційної суміші, внаслідок цього відбувається зниження її температури. Теплова енергія передається від оточення у суміш, в кінці реакції температура реакційної суміші знову підвищується.

Тепловий ефект реакції (∆Н0) – кількість енергії, що вивільняється або поглинається системою в процесі необоротної хімічної реакції (за умов Р = const, Т = const). Одиниці вимірювання – Дж (кДж) до 1 моля речовини.

Запис хімічних рівнянь реакцій із вказанням теплових ефектів називають термохімічними рівняннями.

½ СІ2 (г) + ½ Н2(г) → НСІ(г), ∆Н0 = ‑ 93кДж

Для запису термохімічних рівнянь:

ü використовують дробові коефіцієнти;

ü вказують агрегатні стани реагентів і продуктів: m – (твердий); р – (рідкий), г – (газуватий).

ü вказують тепловий ефект (ентальпію реакції).

Для порівняння теплових ефектів різних процесів їх відносять до одного моля речовини за стандартних умов:

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
Дата добавления: 2013-12-14; Просмотров: 433; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.019 сек.