Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Вплив температури на швидкість реакції

Визначається правилом Вант-Гоффа (1884): з підвищенням температури на кожні 100 швидкість гомогенних реакцій зростає в 2 – 4 рази.

υ2 = υ1 ∙ γ,

де υ1 – швидкість реакції при температурі t1;

υ2 – швидкість реакції при температурі t2;

γ – температурний коефіцієнт реакції (показує, у скільки разів зростає швидкість реакції зі збільшенням температури на кожні 100).

Правило Вант-Гоффа справедливе для інтервалу температур: 273-373К.

Основні положення теорії зіткнень:

1. Молекули газу повинні зіткнутися, щоб прореагувати.

2. Швидкість реакції менша, частоти зіткнень.

3. Під час реакції у взаємодію вступають тільки активні молекули (мають деякий надлишок енергії порівняно з середньою енергією при даній температурі).

4. З підвищенням температури число активних частинок різко зростає. Nакт = N0 ∙ е-Еа/RT, де Nакт – число активних молекул; N0– загальне число молекул; Nакт < N0; Еа– енергія активації. Енергія активації –це надлишкова енергія порівняно з середньою енергією реагуючих речовин, яку повинні мати молекули, щоб їх зіткнення призводили до хімічної взаємодії. При підвищенні температури частка молекул, енергія яких перевищує значення енергії активації, швидко збільшується.

5. При хімічній реакції число активних молекул зменшується, проте в результаті перерозподілу енергії частка Nакт / N0 відновлюється.

З підвищенням Т зростає Nакт, збільшується кількість ефективних зіткнень (А акт.), що призводить до збільшення швидкості реакції υ.

Еа = Енергія активації для більшості процесів змінюється у межах від 50 до 250кДж/моль. Якщо Еа < 40кДж/моль, то реакція відбувається миттєво, якщо Еа = 40 ‑ 120 кДж/моль, то реакція перебігає з певною швидкістю, яку можна виміряти; при Еа > 120кДж/моль швидкість реакції дуже мала. Енергія активації може бути знижена під впливом зовнішніх факторів: збільшення температури, променистої енергії, каталізаторів.
При підвищенні температури частка молекул, енергія яких перевищує значення енергії активації, швидко збільшується. Графік для визначення енергії активації

6. Під час зіткнення частинки повинні бути певним чином орієнтовані.Аакт = А0 ∙ е-Еа/RT,

де А0 – загальне число зіткнень;

Аакт– частота співударів молекул, орієнтованих певним чином (активних).

7. Число зіткнень активних молекул визначає швидкість реакції.

υ0 = κ0, κ = κ0 ∙ е-Еа/RT

ln κ = ln κ0 - , ln κ0 = ln A

ln∙κ = lnA- рівняння Арреніуса

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
Дата добавления: 2013-12-14; Просмотров: 553; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.018 сек.