Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Зміна швидкості реакції в часі

для реагентів для продуктів

С C1 > C2
 
 


υ =

C1

 

 

С2

t1 t2 t

Під час реакції концентрації (реагентів) зменшуються, що призводить до зменшення її швидкості

  С C1 < C2 С2 υ =   С1
 
 

 

 


t1 t2 t

Під час реакції концентрації продуктів збільшуються, що призводить до зростання її швидкості.

 

Швидкість реакції залежить від:

þ природи реагуючих речовин;

þ доступності реагентів (ступінь подрібнення твердих реагентів, площа поверхні стикання реагентів);

þ концентрації реагентів;

þ температури;

þ наявності каталізатора.

Залежність швидкості реакції від концентрації реагентів

Визначається законом діючих мас (Гульдберг і Вааге, 1867) – основним законом хімічної кінетики.

Формулювання закону діючих мас: швидкість хімічної реакції пропорційна добуткові концентрацій реагентів.

У загальному випадку для реакції: аА + bВ ↔ сС + dD швидкість реакції дорівнює

υ = κ∙САа ∙ СВb , (кінетичне рівняння гомогенної реакції), де

СА і СВ – концентрації реагентів;

а, b – коефіцієнти в рівнянні реакції;

κ – константа швидкості реакції (швидкість реакції при концентраціях реагентів 1моль/л), характеризує здатність реагентів до взаємодії; характеризує дану реакцію за постійної тмператури.

κ залежить від: • природи реагентів; • температури; • наявності каталізаторів. κ не залежить від: • концентрацій речовин; • часу.  

Реакції, що відбуваються за однакових умов, порівнюють за їх константами швидкостей.

Закон діючих мас справедливий для:

ü простих реакцій;

ü ідеальних газів;

ü розведених розчинів.

Швидкість гетерогенних реакцій залежить від:

S концентрації рідкої або газоподібної речовини;

S величини поверхні S твердих реагентів (збільшення S↑ призводить до υ↑, досягається подрібненням);S дифузії (надходження до поверхні твердого реагенту нових порцій реагуючих речовин) – прискорюють струшуванням і перемішуванням.

Молекулярність реакції – число молекул, які беруть участь в елементарному акті взаємодії. Виражається цілим числом, Реакції: мономолекулярні, димолекулярні, тримолекулярні. Одночасне зіткнення в одній точці чотирьох і більше частинок малоймовірне. Молекулярність реакції – поняття теоретичне.

Порядок реакції – сума показників степенів при концентраціях у кінетичному рівнянні реакції. Може змінюватися зі зміною температури та тиску. Для елементарних реакцій збігається з молекулярністю. Для складних реакцій ‑ може бути дробовим, нульовим і навіть від’ємним.

Фактори, які спричиняють різницю між молекулярністю і порядком реакції:

¦ сталість концентрації одного з компонентів реакції в реакційні й суміші;

¦ складана реакція, яка відбувається в декілька стадій, молекулярність і швидкість яких різна;

¦ каталітичні реакції зі складним механізмом, який не відображається стехіометричним рівнянням.

Порядок реакції – експериментальна величина. Визначають за виглядом рівняння, яке відображає експериментальну залежність швидкості даної реакції від концентрації реагуючих речовин.

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
Дата добавления: 2013-12-14; Просмотров: 620; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.02 сек.