Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Організація нагляду за додержанням законів при виконанні кримінальних покарань, не пов’язаних з позбавленням волі
Читайте также:
 1. V. Організація періодичних медичних оглядів на підприємствах.
 2. Адміністративно-територіальна організація
 3. Безбах В.Г., Клименко В.С., Кубіцький С.О., Мацагор О.А. ВІКНУ Організація виховної роботи в підрозділах Збройних Сил України: навчальний посібник, 2011
 4. Верховна Рада України та організація її діяльності
 5. Виробничі операції автосервісу. Організація праці на СТО. Спеціалізація ділянок і співробітників на СТО.
 6. Військова організація
 7. Внутрішня організація сюжету
 8. Вступ. Основні завдання та організація педіатричної служби в Україні. Роль медичної сестри в організації профілактичної та лікувальної допомоги дітям.
 9. Громадський контроль за додержанням законодавства про охорону праці
 10. Громадський контроль за додержанням законодавства про охорону праці
 11. Держава— це організація осілого населения, яке займає певну територію і підкоряється одній владі.
 12. Державна служба: організація, види функції та мотивація.

 

Завдання подальшого зміцнення законності при виконанні кримінальних покарань, не пов’язаних з позбавленням волі, посилення їх виховного та попереджувального впливу вимагають подальшої активізації прокурорського нагляду, підвищення його ефективності.

Практика свідчить, що найбільш поширеними причинами, які сприяють порушенням законності, є передусім слабкий рівень професійної підготовки, недисциплінованість працівників інспекцій та відділів державної виконавчої служби, відсутність належного контролю за їх діяльністю з боку керівників обласних управлінь і відділів, а також невиконання чи неналежне виконання працівниками органів внутрішніх справ вимог п. 7 ч. 1 ст. 10 Закону України “Про міліцію”.

Одним з основних засобів прокурорського нагляду є перевірка додержання законів у кримінально-виконавчій інспекції, на підприємствах, в установах і організаціях, відділі державної виконавчої служби, органах внутрішніх справ.

Для кваліфікованого проведення перевірки прокурору необхідно:

1. Знати основну законодавчу базу та інші акти, що регулюють виконання кримінальних покарань, не пов’язаних з позбавленням волі, а саме:

а) Конституцію України (розділи ІІ “Права, свободи та обов’язки людини і громадянина” та VІІ “Прокуратура”);

б) Закон України “Про прокуратуру”, "Про міліцію";

в) Кримінальний кодекс України (розділи VII, Х, ХІІ, ХV);

г) Кримінально - процесуальний кодекс України (розділ V);

д) Кримінально-виконавчий кодекс України (глави 1-9, 11, 23, 25, 26);

е) Кодекс законів про працю України ( глави ІІІ, V, VII, VIII, X, XIII);

є) Кодекс законів України про адміністративні правопорушення (статті 31, 37, 38, 298-305, 322-325);

ж) Закони України “Про державну виконавчу службу” та “Про виконавче провадження зі змінами та доповненнями”; з) Постанови Пленуму Верховного Суду України:

-№ 7 від 24.10.2003 “Про практику призначення судами кримінального покарання” /із змінами, внесеними згідно з постановами Пленуму Верховного Суду України № 18 від 10 грудня 2004 р., № 8 від 12 червня 2009 р. та № 11 від 6 листопада 2009 р.\;

-№ 2 від 26.04.2002 “Про умовно-дострокове звільнення від відбування покарання і заміну невідбутої частини покарання більш м’яким”;

-№ 6 від 27.08.1976 “Про судову практику в справах про виключення майна з опису”/ Із змінами, внесеними згідно з Постановами Пленуму Верховного Суду України N 5 від 30.06.78, N 3 від 30.03.84, N 13від 25.12.92, N 15 від 25.05.98/;

-№ 14 від 26.12.2003 “Про практику розгляду судами скарг на рішення, дії або бездіяльність органів і посадових осіб державної виконавчої служби та звернень учасників виконавчого провадження”;и) Наказ Генерального прокурора України №7 гн від 6 квітня 2011р.“Про організацію прокурорського нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян”;

і) “Інструкцію про порядок виконання покарань, не пов’язаних з позбавленням волі, та здійснення контролю щодо осіб, засуджених до таких покарань”, затверджену спільним наказом Державного департаменту України з питань виконання покарань та Міністерства внутрішніх справ України № 270 / 1560 від 19 грудня 2003 року;

ї) “Інструкцію про порядок ведення трудових книжок на підприємствах, установах, організаціях”, затверджену спільним наказом Міністра праці України, Міністра юстиції України і Міністра соціального захисту населення України № 58 від 29 липня 1993 року;

й) “ Інструкцію про проведення виконавчих дій”, затверджену наказом Міністерства юстиції України № 74 / 5 від 15 грудня 1999 року з наступними змінами і доповненнями;

к) “Положення про службу дільничних інспекторів міліції в системі Міністерства внутрішніх справ України”, затверджене наказом Міністра внутрішніх справ України № 1212 від 20.10.2003 року.

л) Звітність Державної судової адміністрації України форми № 1 ("Звіт суддів першої інстанції про розгляд справ у порядку кримінального судочинства")

м) Звітність Державної судової адміністрації України форми № 6 ("Звіт про кількість осіб, засуджених, виправданих, справи щодо яких закрито, неосудних, до яких застосовано примусові заходи медичного характеру та види кримінального покарання").

Слід мати на увазі, що зазначений перелік не є вичерпним, оскільки на практиці, в залежності від характеру перевіряємих питань та виявлених порушень, часто виникає потреба у застосуванні інших нормативних актів.

2. Ознайомитися з матеріалами попередніх перевірок виконання законів, проведених прокурором в інспекції (відділі державної виконавчої служби). Вивчити наявні в прокуратурі скарги і звернення громадян, інші матеріали з інформацією про порушення законності при виконанні кримінальних покарань, не пов’язаних з позбавленням волі. У бесіді з головою спостережної комісії з¢ясувати, які є претензії до працівників кримінально-виконавчої інспекції, органів внутрішніх справ та адміністрації підприємств за місцем відбування покарань засудженими.

3. Вивчити кримінальні справи та матеріали на осіб, які вчинили повторні злочини в період відбування покарання, а також на осіб, яким покарання, не пов’язане з позбавленням волі, замінено судом на інший вид покарання.

4. У залежності від спрямованості прокурорської перевірки, із місцевого суду, кримінально-виконавчої інспекції, відділу державної виконавчої служби, районного (міського) управління (відділу) внутрішніх справ прокурор запитує відповідну інформацію, зокрема, про кількість осіб, яким призначені покарання, не пов’язані з позбавленням волі (у розрізі видів та з зазначенням П.І.Б.); перелік підприємств, де засуджені відбувають покарання у виді виправних чи громадських робіт; кількість виконавчих листів, що надійшли для виконання за певний період; кількість засуджених, які ухиляються від відбування покарання і розшукуються органами внутрішніх справ, тощо. У разі необхідності проводить взаємозвірки.

5. Проаналізувати додержання законності в інспекції (відділі державної виконавчої служби), а також на підприємствах і в організаціях, де відбувають покарання засуджені до виправних робіт чи громадських робіт. Під час аналізу прокурор робить висновок про причини порушень законності, що найбільш часто виявлялися, і визначає перелік питань, на які слід звернути особливу увагу при проведенні перевірки.

На підставі аналізу складається план перевірки з питань, що належать до компетенції прокурора.

 

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 131; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:

 1. V. Організація періодичних медичних оглядів на підприємствах.
 2. Адміністративно-територіальна організація
 3. Безбах В.Г., Клименко В.С., Кубіцький С.О., Мацагор О.А. ВІКНУ Організація виховної роботи в підрозділах Збройних Сил України: навчальний посібник, 2011
 4. Верховна Рада України та організація її діяльності
 5. Виробничі операції автосервісу. Організація праці на СТО. Спеціалізація ділянок і співробітників на СТО.
 6. Військова організація
 7. Внутрішня організація сюжету
 8. Вступ. Основні завдання та організація педіатричної служби в Україні. Роль медичної сестри в організації профілактичної та лікувальної допомоги дітям.
 9. Громадський контроль за додержанням законодавства про охорону праці
 10. Громадський контроль за додержанням законодавства про охорону праці
 11. Держава— це організація осілого населения, яке займає певну територію і підкоряється одній владі.
 12. Державна служба: організація, види функції та мотивація.

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2019) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.002 сек.