Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

СПОСОБИ ОДЕРЖАННЯ
Читайте также:
 1. Аналіз додержання економічних нормативів
 2. Гомеостаз та способи його підтримки
 3. Документ як джерело інформації та способи його вивчення.
 4. МЕТОДИ ОДЕРЖАННЯ ОДНООСНОВНИХ КАРБОНОВИХ КИСЛОТ
 5. Напрями та способи аудиту операцій з відпуску матеріальних запасів
 6. Нематеріальні активи – це права власності і захист доступу до нематеріальних ресурсів підприємства та їх використання в господарській діяльності з метою одержання доходу.
 7. Одержання синусоїдної ЕРС
 8. Основні способи різання продуктів
 9. Поняття множини та її елементу, їхні позначення. Загальноприйняті позначення основних числових множин. Способи задання множин.
 10. Поняття числової функції, способи їх задання, графік та властивості.
 11. Системи та способи утримання овець.
 12. Системи та сукупності нерівностей з однією змінною та способи їх розв’язування. Нерівності та системи нерівностей з двома змінними, графічний спосіб їх розв’язування.

1. Всі гетероциклічні сполуки одержують із кам’яновугільної смоли.

2. Із 1,4-дикарбонільних сполук

3. Взаємні перетворення за Юрьєвим (каталізатор – Al2O3, t=5000С)

Хімічні властивості

1. Ацидофобність (боязнь кислоти) – руйнування структури під дією мінеральних кислот. Ацидофобніть мають фуран і пірол. Тіофен – не ацидофобний, так як має більш високу ароматичність та значну меншу здатність гетеро атома сірки до протонування:

Кислотно-основні властивості піролу.

Кислотні властивості. Пірол має властивості слабкої кислоти. Він значно слабше ніж метиловий спирт і більш сильна кислота ніж анілін.

Це достатньо стабільний аніон, так як негативний заряд стабілізований мезомерноою де локалізацією в циклі.

Як кислота пірол взаємодіє з металевим натрієм або калієм з утворенням солей піролу:

Основні властивості. Пірол має властивості слабкої основи так як пара електронів атому азоту у піролі приймає участь у супряженні, з утворенням p-електронної ароматичної системи. Тому приєднання протону до піролу проходить важко при достатньо високій концентрації Н+ і приводить до порушення ароматичності піролу.

Встановлено, що протонування проходить за a-вуглецевим атомом

 

так як приєднання протону пройшло за рахунок двох електронів із ароматичної p-електронної системи.

 
 


2. Реакції електрофільного заміщення

a. Нітрування. Так як фуран і пірол ацидофобні, то всі реакції електрофільного заміщення проходять при дії спеціальних агентів, які не мають кислотного характеру. Нітрують фуран і пірол сумішшю оцтового ангідриду з нітратною кислотою в піридині (ацетилнітратом).

Хоча тіофен і не ацидофобний його також нітрують ацетил нітратом, так як нітратна кислота може викликати окиснення і осмолення тіофену.

b. Сульфування. За причиною ацидофобності фурану і піролу, їх сульфують комплексом піридину з сірчаним ангідридом – піридинсульфотриоксид.

Тіофен не ацидофобний, тому його сульфують концентрованою сульфатною кислотою при кімнатній температурі:

Реакція сульфування тіофену при кімнатній температурі застосовують для виділення тіофену із кам’яновугільної смоли і з бензолу.

c. Ацилювання. При м’яких умовах на каталізаторі ZnCl2 (або StCl2).

Висновок за темою реакції електрофільного заміщення у гетеро циклів:

всі реакції електрофільного заміщення у фурані, тіофені, піролі проходять легше, ніж у бензолі, так як п’ятичленні гетероцикли є більшими донорами електронів ніж бензол.

 

Механізм SE (електрофільне заміщення) в основному у a-положенні, так як при цьому s-комплекс має меншу енергію і відповідно більшу стійкість, ніж s-комплекс при заміщенні електрофілу у a-положенні.3. Реакції приєднання

a. Приєднання водню

Дата добавления: 2014-01-05; Просмотров: 2192; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:

 1. Аналіз додержання економічних нормативів
 2. Гомеостаз та способи його підтримки
 3. Документ як джерело інформації та способи його вивчення.
 4. МЕТОДИ ОДЕРЖАННЯ ОДНООСНОВНИХ КАРБОНОВИХ КИСЛОТ
 5. Напрями та способи аудиту операцій з відпуску матеріальних запасів
 6. Нематеріальні активи – це права власності і захист доступу до нематеріальних ресурсів підприємства та їх використання в господарській діяльності з метою одержання доходу.
 7. Одержання синусоїдної ЕРС
 8. Основні способи різання продуктів
 9. Поняття множини та її елементу, їхні позначення. Загальноприйняті позначення основних числових множин. Способи задання множин.
 10. Поняття числової функції, способи їх задання, графік та властивості.
 11. Системи та способи утримання овець.
 12. Системи та сукупності нерівностей з однією змінною та способи їх розв’язування. Нерівності та системи нерівностей з двома змінними, графічний спосіб їх розв’язування.
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2018) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление ip: 23.20.223.212
Генерация страницы за: 0.001 сек.