Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

 

 

 

 

Соціальна терапія» Б.Грейхема
Християнська наука.

Індивідуально-психологічна психотерапія А.Адлера.

А.Адлер затверджував, що найбільше значення в житті особистості має прагнення до влади, переваги й самоствердженню. Перешкодою на шляху до задоволення цього потяга, по Адлеру, звичайно є яка-небудь малоцінність того або іншого органа (або навіть усього організму), слабість якої-небудь функції або, нарешті, дитячі враження, які носять гнітючий характер. Невротик, прагнучи до панування й одночасно почуваючи свою слабість, користується різними неусвідомленими хитруваннями. Невротик робить це для більш задовільного самопочуття, компенсації почуття неповноцінності. Деякі психопати «вганяють» себе у хвороби, щоб бути більш значимими.

Виходячи із цих положень, індивідуально-психологічна психотерапія аналізує походження почуття неповноцінності невротика, психопата або душевнохворого. Лікар указує вірні й більш досконалі шляхи пристосування до життя; доводить до свідомості хворого необхідність повернення в колектив, рядовим, що не почувають «приниження» і «малоцінності», але не потребуючого ніяких привілеїв, вихваляння, звеличання та ін.

18. Раціональна (розумова) психотерапія П.Дюбуа.

У своєму вченні Дюбуа виходить із того, що неврози ґрунтуються для кожного окремого випадку логічної омани. Первинним є певна слабість суджень суб'єкта, яка нібито не дає можливості цілком логічно міркувати й робити правильні висновки.

Наприклад, хворий, який страждає острахом висоти, не може звільнитися від свого страху тому, що недостатньо переконаний у його безглуздості. Якщо допомогти хворому продумати ситуацію до кінця, то він стане інакше ставитися до своєї фобії й зможе її подолати.

Психотерапевт впливає, домагаючись:

- розумного перевиховання мислення хворого;

- морального перевиховання його особистості;

- зміни оцінки хворого його хворобливого стану.

Метод – систематичні бесіди, роз'яснення хворобливих симптомів, переконання хворого в тому, що причиною хвороби є хвороблива уява.

У другій половині 19 століття – на початку 20 століття в Північній Америці одержала поширення «християнська наука», створена Мори Беккер-Эдди. Це свого роду релігійний метод лікування, заснований на сліпій вірі, своєрідний метод масового впливу. Наприклад, жінки родили без болю, проводилися безболісні операції без наркозу.

Грейхем – євангеліст, викриває духовну вбогість і занепад моральності, передвіщає близькість «кінця світу й страшного суду». Призиває до гостинності, взаємоповага до «людських відносин», «відродженню в Богу». Основна мета – готування до смерті. Програма ліквідації соціального зла – перебудова внутрішнього миру.
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-07; Просмотров: 391; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2023) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.008 сек.