Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Психологічні аспекти симптоматичної психотерапії
У той час, як патогенетична психотерапія серед безлічі інших методів у найбільш повному виді реалізує каузальний підхід до розуміння й усуненню причин, інший клас методів має своєю підставою психотерапевтичні впливи,що відносятся до «симптоматичних», тобто спрямованих у більшій мірі на пом'якшення або ліквідацію симптоматики.

До психотерапевтичних методів, що виявляють у більшій мірі симптоматичну дію, що й одержав у цей час найбільше поширення при лікуванні неврозів і ін. захворювань, відносяться:

- гіпнотерапія;

- аутогенне тренування;

- вплив і самонавіяння;

- наркопсихотерапія;

- умовнорефлекторні тренінгові методи.

Гіпнотерапія. Найважливіший внесок у розуміння механізмів гіпнозу й у використанні його в лікувальних цілях внесли видатні росіяни - вчені Павлов і Бехтерев. Через те, що явища (сугестії) впливу й гіпнозу тісно переплітаються один з одним, Буль вважає за доцільне користуватися терміном гипносуггестивная психотерапія. За допомогою гипносуггестивной терапії можна впливати практично на всі симптоми психогенної й психосоматичної природи – страх, тривога, астенія, депресія, а також нейровегативні й нейросоматичні, рухові й чуттєві розлади.

Аутогенне тренування розроблене Шульцем в 1932, у нас застосовується з кінця 50-х років (Связощ, Ромен, Бєляєва, Лебединський). Крім медицини використовується в психопрофілактиці при підготовці спортсменів, льотчиків, операторів і т.д.

Вплив(навіювання) і самонавіяння. Основним засобом впливу є слово + жести, міміка. Фізіологічний механізм описаний Павловим. Він вважає: «Вплив – це концентроване вогнище подразнення в корі головного мозку за законом негативної індукції, що викликає навколо себе зону гальмування, чому й пояснюється його переважне, незаконне й нескориме значення. Вплив підрозділяється на: відкрите або пряме; непряме закрите; контактне; дистантное.

Наркопсихотерапія. У нашій країні розроблена Гелешевской. Наркопсихотерапія може виступити в якості одного з варіантів абреактивної психотерапії. Абреакіия являє собою спробу нейтралізувати можливий патогенний вплив минулих психотравмируючих ситуацій за рахунок відтворення останніх у терапевтичних умовах (Кратохвил). «Катарсис» і «отреагирование» тут відбувається не в умовах гіпнотичного стану, а при наркоаналізі. Умовнорефлекторна терапія базується на викладеному Бехтеревым принципі лікування, що має у своїй основі гальмування патологічного умовного рефлексу. Це методи «протрептики» по Кречмеру, метод м'язової релаксації по Джекобсону, методи функціональних тренувань Лебединського. Суть їх зводиться до поетапного усунення страху й уявлення хворого.
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-07; Просмотров: 530; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.01 сек.