Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

 

 

 

 

Де виникає філософія?
Як виникає філософія?

З чого виникає філософія?

Навіщо виникає філософія?

Чому виникає філософія?

Тому що людське мислення і культура підноситься на вищий щабель.

Нове суспільство потребує нової картини світу, і філософія виникає, щоб задовольнити цю потребу.

Найчастіше кажуть, що філософія виникає на основі міфології та зачатків наук. Згідно з деякими підрахунками, 90% усіх міфів за змістом були пов'язані з релігією, розкривали ті чи інші релігійні уявлення, і лише 10% пояснювали походження тих чи інших явищ у природний спосіб.

Філософія виникає як своєрідне «розчаклування світу». На зміну конкретно-чуттєвому сприйняттю світу приходить абстрактно-логічне мислення. Надприродні пояснення заміщуються пошуком природних причин явищ та подій. Замість художніх образів починають застосову­вати абстрактні пояснення. Місце голослівних категоричних тверджень чи простих описів заступають теоретичні міркування.про першооснову усього існуючого, при цьому необхідною стає аргументація, і доведення авторської точки зору. Коли виникає філософія? Антична філософія, яку більшість дослідників розглядають як пра-матір усієї європейської філософії, виникла приблизно у середині І ти-, сячоліття до н. е. Перша відома нам давньогрецька філософська школа утворилася в місті'Мілеті у VI ст; до н. е.. Те, що існувало раніше, прийнято називати протофілософією або передфілософією.

Хоча ми, говорячи про початки філософії, звикли згадувати передусім Давню Грецію, в той самий час — у IV ст. до н. е. — видатні філософські вчення з'явилися й у Стародавній Індії та Стародавньому Китаї.

Наслідки виникнення філософії без перебільшення доленосні. Ні­мецький філософ XX ст. Е. Гуссерль вважав, що разом із філософією народжується «європейське людство». Адже філософія утверджує наяв­ність вищого начала, Ідеалу, задля досягнення якого треба повсякчасно самовдосконалюватися. Таким чином, філософська картина світу стиму­лювала матеріальний і духовний прогрес.

Оскільки західна й східна культурні традиції суттєво різняться між собою, доречно казати про різницю між західним і східним способами філософування. "

Особливості східного способу філософування:

— внутрішньому світові людини віддається перевага над світом зовнішнім. Навіть так: зовнішній світ (світ матеріальних об'єктів) часто розглядається як «несправжній», як ілюзія людської свідомості;

— серед розділів філософського знання більший розвиток здобува­ють етика і соціальна філософія;

— філософ може працювати, перебувати на державній службі (Кон-фуцій), заняття філософією не є джерелом його прибутків.

Особливості західного способу філософування:

— зовнішньому світові віддається перевага над внутрішнім світом людини, а сама людина часто розглядається як інструмент, покликаний свідчити про гармонію і досконалість Усесвіту;

— серед розділів філософського знання домінують онтологія і гно­сеологія;

— філософ — унікальна людина, яка володіє справжнім знанням про світ. Філософ має право наставляти інших людей на шлях істини і може брати за це гроші.

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-07; Просмотров: 4221; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2023) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.008 сек.