Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Висновок. Тема 1. Поняття, предмет, методи та система кримінології
Читайте также:
 1. Висновок
 2. ВИСНОВОК
 3. Висновок
 4. Висновок
 5. ВИСНОВОК
 6. Висновок
 7. Висновок
 8. Висновок
 9. Висновок
 10. Висновок
 11. Висновок

Вступ

План

Тема 1. Поняття, предмет, методи та система кримінології

КИЇВ – 2013

З НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ

НАСТАНОВЧІ ЛЕКЦІЇ

Василевич В.В.

«___» _______________2013 року

«КРИМІНОЛОГІЯ ТА ПРОФІЛАКТИКА ЗЛОЧИНІВ»

для слухачів ННІЗДН КНУВС

та слухачів регіональних відділень ННІЗДН КНУВС

 

 

Обговорено та ухвалено на засіданні кафедри

«___»___________2013 року, протокол №___

 

ЗМІСТ

Тема 1. Поняття, предмет, методи та система кримінології 4

Тема 2. Злочинність та її основні характеристики. 45

Тема 3. Кримінологічне вчення про особу злочинця. Причини та умови злочинності 82

Тема 4. Теорія запобігання злочинності 128

Тема 5. Кримінологічне вчення про жертву злочинів. 168

Тема 6. Профілактика злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів. 211

Вид лекцій –настановчі лекції з навчального курсу «Кримінологія та профілактика злочинів» для слухачів ННІЗДН КНУВС.

Дидактичні цілі :

Навчальні –розуміння предмета кримінології, правильного визначення його змісту і меж, а також розмежування предмету кримінології з її об’єктом; розуміння важливості виникнення і вивчення науки кримінології, її мета, завдання, функції, а також взаємозв’язок з іншими юридичними та не юридичними науками; розуміння системи курсу кримінології.

Розвиваючі -формування у слухачів науково обґрунтованих уявлень про сучасний стан злочинності в Україні та світі, тенденції і фактори, що її обумовлюють, особу злочинця, а також про систему заходів протидії злочинності і окремим її видам; привиття навичок самостійного комплексного аналізу кримінальної ситуації, організації і безпосередньої реалізації заходів профілактики злочинів на локальному рівні (село, селище міського типу, місто без районного поділу, сільський район, район в складі міста).

Виховні –організація правового виховання й розуміння шкоди, яку заподіює суспільству й державі злочинність, і формування свідомості щодо нетерпимості існування такого сучасного стану і неутішних тенденцій злочинності, а також орієнтованість правоохоронців на запобігання і протидію злочинності.

Міжпредметні та міждисциплінарні зв’язки:

Забезпечуючи дисципліни:філософія, соціологія, кримінальне право, кримінальний процес, юридична психологія.

Забезпечувані дисципліни:профілактика злочинів, правова статистика, оперативно-розшукова діяльність, криміналістика.

Навчально-методичне забезпечення лекції:

Наочність –мультимедійне супроводження.

Технічні засоби навчання –комп’ютерне забезпечення.

1. Поняття кримінології як соціально-правової науки, її предмет.

2. Мета, завдання, функції кримінології та їх реалізація.

3. Методологія і методи кримінологічної науки.

4. Місце кримінології у системі наук, її зв’язок з правовими та іншими науками

5. Система науки кримінології.

Дата добавления: 2014-01-07; Просмотров: 287; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:studopedia.su - Студопедия (2013 - 2018) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление ip: 54.91.203.233
Генерация страницы за: 0.001 сек.