Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Хто не має статусу недостатньо конкурентоспроможного?

До якого типу безробіття можна віднести незайнятість у зв'язку з перепадами через зміну кон'юнктури?

а) структурне; б) фрикційне; в) циклічне; г) природне; д) до жодного.

25. Назвіть основні тенденції, характерні для ринку праці України:

а) скорочення попиту на працю; в) збільшення попиту на працю, особливо в сільському господарстві; б) приховане безробіття, в) висока питома вага зайнятості в неформальному секторі; г) висока питома вата часткової зайнятості; д) висока питома, вага зайнятості в нетоварному секторах; є) посилення зовнішньої трудової міграції, ж) рівень безробіття адекватний даним служби зайнятості, з) вірної відповіді немає; і) вірні всі відповіді.

а) особи передпенсійного віку; б) жінки з малолітніми дітьми; в) працівники старші 50-ти років;

г) молодь до 21-го року.

27. Зайнятими є особи у віці 15-70 років, які:

а) виконують роботи за винагороду за наймом на умовах повного робочого часу,

б) виконують роботи за винагороду за наймом на умовах неповного робочого часу:

в) працюють індивідуально (самостійно) або у роботодавців, на сімейному підприємстві,

г) безоплатно працюють в домашньому господарстві, д) зайняті в особистому підсобному сільському господарстві; є) вірні всі відповіді.

28. Вартістю товару «робоча сила»є:

а) її ціна, яка складається на ринку праці внаслідок співвідношення попиту і пропозиції;

б) сума життєвих засобів необхідна для підтримання життя працівника і створення умов його відтворення (заміщення новою робочою силою); в) професійні навики і здібності робітників; г) рівень кваліфікації робітників.

29. Які тенденції характеризують сучасну міграцію робочої сили:

а) перевищення імміграції над еміграцією; б) переважання малокваліфікованої над висококваліфікованою міграцією; в) збільшення нелегальних мігрантів;

г) переорієнтація з асиміляційної до ротаційної міграції; д) вільне переміщення робочої сили.

30. Споживчою вартість товару «робоча сила»:

а) її ціна, яка складається на ринку праці внаслідок співвідношення попиту і пропозиції;

б) сума життєвих засобів необхідна для підтримання життя працівника і створення умов його відтворення (заміщення новою робочою силою); в) професійні навики і здібності робітників;

г) рівень кваліфікації робітників.

31. Види соціального страхування:

а) пенсійне; б) медичне; в) від безробіття; г) від нещасних випадків.

32. Знайдіть відповідність:

а) зайняті; б) безробітні; в) ті, що не включаються до складу робочої сили. 1) робітник звільнений за власним бажанням; 2) робітник, що був переведений на режим неповного робочого дня; 3) вчитель, який за станом здоров'я не може працювати.

33. Державна політика доходів в країнах з ринковою економікою спрямована на:

а) регламентування заробітної плати; б) підтримку рівної оплати праці в різних секторах економіки;

в) обмеження зростання особистих доходів; г) перерозподіл доходів через систему податків та трансфертів.

Дата добавления: 2014-10-23; Просмотров: 173; Нарушение авторских прав?


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2020) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.002 сек.