Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Яке співвідношення номінальної і реальної зарплати є найбільш сприятливим для робітника?

Встановіть відповідність

Встановіть відповідність

чинники якості праці ознаки
1. постійні 2. змінні а) складність; б) умови; в) ступінь відповідальності; г) творча ініціатива; д) оперативність виконання; е) сумлінність;
частина заробітної плати ознаки
1. основна 2. додаткова а) умови виробництва; б) ступінь складності і відповідальності; в) ініціативність г) відмінності у кваліфікації; д) особисті здібності робітників.

36. Доходи, пов'язані з оцінкою результатів діяльності:

а) дивіденди на акції; б) відсотки від банківських вкладів; в) доходи від власності;

г) виплати при безробітті; д) заробітна плата.

а) номінальна росте, реальна - ні; б) номінальна росте, реальна падає,

в) номінальна падає, реальна падає; г) номінальна росте, реальна росте.

38. Соціальні фонди держави існують для того, щоб забезпечити всім членам суспільства можливості для одержання:

а) початкового рівня загальної і професійної освіти; б) дошкільної освіти і загальної середньої і вищої освіти; в) робочих місць; г) послуг культурно-освітніх закладів; д) певних видів медичної допомоги;

є) коштів для існування в разі тимчасової або повної втрати працездатності;

ж) елементарних умов для народження і виховання дітей.

39. Прожитковий мінімум це:

а) вартість набору товарів і послуг, розрахований за нормами і нормативами споживання і забез­печеності населення першочерговими життєвими засобами;

б) вартість набору життєвих засобів, розрахована за нормами і нормативами споживання, які задовольняють розумні раціональні потреби людей;

в) вартість набору товарів і послуг, які задовольняють потреби певного соціального прошарку;

г) вартість набору товарів і послуг, які задовольняють потреби певної вікової групи.

40. Встановіть відповідність:

Задоволення потреб з соціальних фондів держави Отримання
  1. незалежно від ступеня трудової участі   2. залежно від ступеня трудової участі а) безкоштовних / пільгових послуг освіти; б) безкоштовних / пільгових послуг охорони здоров'я; в) субсидії в житлово-комунальному господарстві; г) безкоштовних / пільгових послуг дитячих ясел і садків; д) при тимчасовій втраті працездатності; є) послуг будинків інвалідів та людей похилого віку, дитячих будинків. а) допомоги при тимчасовій втраті працездатності; б) пенсій по досягненню пенсійного віку; г) допомоги при повній втраті працездатності.

41.Встановіть відповідність назв основних видів доходів від використання ресурсів.

а) рента; б) позичковий відсоток; в) підприємницький доход; г) заробітна плата. 1) винагорода за працю; 2) прибуток від підприємництва; 3) плата за використанні землі; 4) плата за використання грошових ресурсів.

42.Вкажіть вірні твердження:а) зарплата - основний вид доходу в сучасній економіці; б) зарплату працівник одержує у вигляді певної суми грошей, що становить номінальну зарплату; в) платежі за тимчасове користування капітальними благами називають орендною платою; г) чим вища ціна земельної ділянки, тим більшою має бути рентна плата.43.Які фактори впливають на ціну праці (заробітну плату).

а) кваліфікація працівника; б) кількість відпрацьованого часу; в) співвідношення попиту і пропозиції на певну спеціальність; г) домовленість між роботодавцем і працівником.

44. Назвіть основне джерело сукупного доходу домогосподарств в Україні:

а) доходи від власності, капіталу, підприємницької діяльності; б) оплата праці членів сім'ї; в) пенсії, стипендії, допомоги, субсидії, дотації на путівки до санаторно-курортних установ для дорослих і дітей, на утримання дітей удошкільних закладах; г) надходження від особистого підсобного господарства.

Дата добавления: 2014-10-23; Просмотров: 171; Нарушение авторских прав?


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2020) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.002 сек.