Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Дякуємо за співпрацю!

IV. Професійна самоосвіта

III. Професійна самооцінка

17. Вважаю, що у своїй професії я досяг досить високої кваліфікації.

1 — так 2 — ні

18. Вважаю, що деякі мої особисті якості, особливості характеру заважають мені досягти більшого у своїй професії.

1 — так 2 — ні

19. Мені не вистачає деяких теоретичних знань, щоб досягти справжньої професійної майстерності.

1 — так 2 — ні

20. Я ефективно співпрацюю з колегами, товаришами по роботі, що допомагає мені успішно вирішувати виробничі завдання.

1 — так 2 — ні

21. У мене ще немає достатнього практичного досвіду, щоб вважати себе майстром своєї справи.

1 — так 2 — ні

22. Більшість моїх колег багато що можуть у мене запозичити у професійному плані.

1 — так 2 — ні

23. Думаю, що до моєї думки прислухаються при обговоренні професійних і виробничих питань.

1 — так 2 — ні

24. За певних сприятливих умов я зміг би стати відомим фахівцем у своїй галузі.

1 — так 2 — ні

25. Я прагну постійно поповнювати свої професійні знання шляхом самоосвіти.

1 — так 2 — ні

26. Регулярно читаю спеціальні журнали, вивчаю спеціальні видання.

1 — так 2 — ні

27. Для отримання професійної інформації використовую ресурси Інтернет.

1 — так 2 — ні

28. Для подальшого професійного зростання необхідності у додатковій освіті не відчуваю.

1 — так 2 — ні

29. Планую закінчити спеціальні курси підвищення кваліфікації.

1 — так 2 — ні

30. Планую освоїти ще одну (другу, суміжну) спеціальність.

1 — так 2 — ні

31. Якщо виникне необхідність, зможу перекваліфікуватися, освоїти зовсім іншу професію.

1 — так 2 — ні

32. Вважаю, що сучасна людина повинна вчитись упродовж усього життя.

1 — так 2 — ні

Повідомте про себе такі дані:

33. Ваша стать: 1 — жіноча 2 — чоловіча

34.Вік _________________

35. Освіта_________________

36. Ваша професія ______________________

37. В якій сфері ви працюєте _________________

Додаток Г

Вивчення функціональної грамотності батьків

 

Серед соціальних ролей дорослих одна з найбільш масових і відповідальних – бути батьками. Побудова системи освіти може бути ефективною при виявленні типових проблем, з якими зустрічаються батьки у процесі виховання дітей.

Нижче наведена методика вивчення функціональної грамотності батьків, тобто комплексу ситуаційних, поведінкових, ціннісних, освітніх орієнтацій, які сприяють чи, навпаки, заважають повноцінному розвитку дітей.

На основі аналізу отриманих у результаті опитування даних можна виділити найбільш актуальні для батьків проблеми й організувати їх освітню діяльність таким чином, щоб дати їм можливість ознайомитися з різними науково обґрунтованими підходами до вирішення проблем, які їх хвилюють. 

1. Вкажіть, будь ласка, як часто Ви зустрічаєтесь із такими проблемами?

(Номер відповідної позиції обведіть).

Проблеми Часто Іноді Рідко Ніколи
1. Фінансові складності
2. Погане самопочуття
3. Конфлікти в сім’ї
4. Неприємності на роботі
Як часто Ваша дитина        
5. Не слухає Вас
6. Погано себе почуває
7. Тікає на вулицю
8. Не допомагає вдома
9. Отримує погані оцінки
10. Грається, дивиться телевізор
11. Спілкується зі своїми друзями
Як часто
12. Вас не влаштовують інтереси дитини
13. Вам здається, що Ви винні перед дитиною
14. Ви змушені її лаяти
15. Ви відчуваєте турботу за дитину
16. Ви радієте за неї
17. Ви допомагаєте готувати уроки

 

 

Забезпечення побуту
Навчання дитини нормам добра і справедливості
Розвиток самостійності дитини
Розвиток в собі вміння довіряти дитині
Розв'язання конфліктів несиловими методами
Створення комфортної ситуації для дитини

2. Оцініть, якою мірою Ви справляєтеся із вирішенням таких завдань (приймаючи за 5 балів максимальну успішність).

 

3. Оцініть, наскільки успішно Вам вдалося навчити свою дитину (приймаючи за 5 балів максимальну успішність):

Виражати своє почуття любові
Уміти миритися з обставинами
Бути уважною до свого фізичного стану
Помічати стан близьких
Правил етикету
Різних знань за інтересами
Виконувати домашню роботу, вести господарство
Правильно поводитися в екстремальних ситуаціях

 

4. Якою мірою Вас задовольняють стосунки з Вашою дитиною?

  1. Цілковито.
  2. Частково.
  3. Важко сказати.
  4. Скоріше, не задовольняють.
  5. Не задовольняють.

 

5. Як часто Ви говорите із своєю дитиною про ... (у відповідній графі обведіть цифри)

  Щодня Часто Рідко Дуже рідко
1. Її проблеми в школі
2. Способи подолання конфліктів
3. Турботи Вашої дитини
4. Інтереси, захоплення
5. Прочитане, фільми, мистецтво
6. Здоров’я, здоровий спосіб життя
7. Різні професії
8. Гроші, матеріальні проблеми
9. Домашні обов’язки
10. Себе, свої проблеми
11. Стосунки жінок і чоловіків

 

6. Які особисті якості й уміння Ви прагнете прищепити дитині? (Обведіть номери позицій (не більше 5), які відповідають Вашій думці).

1. Доброзичливість, терпимість.

2. Ініціативність, самостійність.

3. Чесність, правдивість.

4. Прагнення до знань, духовних цінностей.

5. Відповідальність за себе, за інших.

6. Готовність змінити себе.

7. Практичність, реалістичність.

8. Прагнення бути корисним Батьківщині.

9. Уміння аналізувати життєві ситуації.

10. Почуття причетності, співчуття.

 

7. Які особливості Вашої дитини Вас хвилюють? (Обведіть відповідні номери позицій.).

1. Неврівноваженість, різкі перепади настрою.

2. Відчуженість, часте заглиблення в себе.

3. Прагнення робити все навпаки.

4. Відсутність бажання вчитися.

5. Відсутність чітких життєвих планів, інтересів.

6. Легко піддається на провокації.

7. Прагне ствердити свою силу, показати свою владу.

8. Невротичні прояви (страхи, істерики і т. ін.).

9. Що ще? ___________________________________________________

10. Якою мірою Ваша дитина готова до вирішення різних життєвих проблем? (Обведіть відповідну цифру, приймаючи за 5 балів максимальну успішність).

1. До продовження освіти
2. До поведінки у незнайомих ситуаціях
3. До співробітництва з іншими людьми
4. До морального вибору в сумнівній ситуації
5. До реалізації своїх планів у житті
6. До захисту своїх прав
7. До дбайливого ставлення до власного здоров’я

 

8. Чи часто Ви говорите дитині ...

  Часто Іноді Рідко Ніколи
1. Я люблю тебе
2. Я хвилююсь за тебе
3. Чекаю, коли ти порозумнішаєш
4. Думаю, тобі буде важко в житті

 

9. З якими ситуаціями ризику зустрічається Ваша дитина у повсякденному житті?

1. Пізно повертається додому.

2. Може багато випити у своїй компанії.

3. Дитині можуть запропонувати наркотики.

4. Дитину часто принижують.

5. У дитини мало друзів.

6. На вулиці часто бувають бійки.

7. Що ще? __________________________________________________

 

10. Що Ви робите для того, щоб розвивати у Вашої дитини почуття власної гідності?

1. Раджуся з дитиною з різних питань.

2. Намагаюсь якомога більше заохочувати дитину, хвалити.

3. Звертаю увагу всіх членів сім’ї на успіхи та добрі справи дитини.

4. Даю дитині доручення, які вона здатна виконати.

5. Що ще? ___________________________________________________

 

11. Які захоплення є у Вашої дитини?

1. Мистецтво: музика, живопис, поезія і т. ін.

2. Читання книг.

3. Комп’ютерні ігри.

4. Спорт.

5. Відеофільми.

6. ___________________________________________________________

 

12. Що б Ви хотіли побажати своїй дитині?

Я хочу, щоб моя дитина

     
   
 
 

 


13. З якими проблемами у розвитку і вихованні дітей Вам частіше за все доводиться зустрічатись?

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Розкажіть, будь ласка, про себе:

14. Ваш вік: ________________________

15. Ваша стать: жін. чол.

16. Ваша освіта:

1. Середня. 2. Середня спеціальна. 3. Вища.

17. Ваша професія: ____________________________________________

18. У якій сфері Ви працюєте?

1. У близькій до основного фаху.

2. В далекій від основного фаху.

3. Зараз не працюю.

4. _______________________________________________________

 

19. Як Ви оцінюєте матеріальне становище Вашої сім’ї?

1. Відмінн.е 2. Середнє. 3. Нижче середнього. 4. Складне.

20. У якій сім’ї проживає Ваша дитина?

1. У сім’ї з обома рідними батьками.

2. У сім’ї з одним із батьків.

3. У сім’ї з вітчимом чи мачухою.

21. Чи проживають з Вами у сім’ї бабусі чи дідусі?

1. Ні.

2. Проживає бабуся.

3. Проживає дідусь.

4. Проживають бабуся і дідусь.

 

22. Скільки у Вас дітей? __________________

Дата добавления: 2014-10-23; Просмотров: 246; Нарушение авторских прав?


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2020) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.013 сек.