Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Анкета пенсіонера

V. Результати навчання

ІV. Методи навчання

1. Які методи навчання здаються Вам ефективними і з якими Ви частіше за все зустрічалися під час навчання? (Виразіть свою думку за допомогою п’ятибальної шкали, приймаючи 5 за максимум).

Характеристика методів Віддаю перевагу Реально були
1. Активне залучення слухачів до процесу навчання, дискусії, диспути, ділові ігри    
2. Традиційні методи, коли викладач читає лекцію, а слухачі слухають    
3. Поєднання активних і традиційних методів    

 

2. Чи задоволені Ви заняттями відповідно до таких характеристик?

  Характеристики навчального процесу Повністю задоволе- ний Задово-лений частково Не задово-лений
1. Доступність для розуміння матеріалу, що вивчається      
2. Чіткість і ясність викладу матеріалу      
3. Проблемність      
4. Забезпеченість методичними посібниками, літературою      
5. Використання технічних засобів навчання      
6. Можливість самостійного вибору тем, які цікавлять      
7. Емоційна атмосфера      

 

3. Як Ви ставитеся до оцінки на курсах підвищення кваліфікації?

1. Вважаю, що оцінка стимулює заняття.

2. Вважаю, що оцінка принижує гідність дорослої людини.

3. Вважаю, що від слухача залежить доцільність того, щоб викладач ставив чи не ставив оцінки.

 

4. Чи впливала Ваша думка на хід занять і як часто?

1. Так, часто. 2. Рідко. 3. Дуже рідко. 4. Ні, не впливала.

 

5. Чи часто за час навчання на курсах Ви зверталися до різноманітної літератури з питань, які вивчали?

1. Так, часто. 2. Іноді. 3. Рідко. 4. Практично ні.

 

1. Чи можна знання, які Ви отримали на курсах, застосувати на практиці?

1. Так. 2. Не дуже. 3. Не знаю. 4. Ні.

 

2. Як Ви оцінюєте свій рівень за такими характеристиками до і після навчання? (Виразіть свою оцінку за допомогою п’ятибальної шкали).

  Характеристики рівня До навчання Після навчан-ня
Загальнотеоретичні знання    
Навички ділового спілкування    
Уміння вирішувати конфліктні ситуації    
Оптимістичне ставлення до світу    
Знання нових професійних технологій    
Розуміння сутності своєї професійної діяльності    
Бажання подальшого самовдосконалення    
Розуміння можливостей свого професійного зростання    

 3. Чи вплине підвищення кваліфікації на підвищення Вашого статусу на роботі?

1. Так. 2. Не вплине. 3. Малоймовірно. 4. Ні. 5. Не знаю.

 

4. Чи отримали Ви задоволення від навчання?

1. Так. 2. Не зовсім. 3. Ні. 4. Не знаю.

 

5. Мені сподобались курси, на яких я навчався, тому що __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

6. Я вважаю, для того щоб поліпшити роботу курсів, доцільно __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Додаток Є

1. Як Ви вважаєте, чи повинна людина завчасно готуватися до періоду життя, який називається “третім віком”?

1. Так, повинна готуватися.

2. Цей період настає несподівано.

3. Важко відповісти.

 

2. Якщо Ви вважаєте, що людина повинна готувати себе до вступу у нову фазу життя, то яким чином має здійснюватися ця підготовка?

1. Слід використовувати знання і досвід своїх родичів, близьких, старших за віком.

2. Знайомитися зі спеціальною літературою, в якій висвітлюються методичні і психологічні аспекти життєдіяльності людей похилого віку.

3. Пробувати створити необхідну матеріальну базу.

4. Мати захоплення, яким можна присвятити свій вільний час.

5. Просто жити, не надаючи особливого значеня тому, що настав пенсійний вік.

3. Вихід на пенсію завжди пов'язаний із певними проблемами. Якою мірою вони зачепили Вас?

1. Я психологічно не готовий до нового способу життя.

2. Непідготовленою виявилася матеріальна база.

3. Я не знаю, як раціонально використовувати вільний час.

4. Я не був підготовлений до “виходу” з професії.

5. Коло мого спілкування різко скоротилося.

6. Виникли нові сімейні обов'язки, до виконання яких я не був готовий.

7. Виявилося, що я не вмію спілкуватись зі своїми близькими.

8. Погіршився стан здоров'я.

9. Виникло багато побутових проблем, які я не зміг вирішити.

10. Після виходу на пенсію я не зміг більше працевлаштуватися.

4. Кожна людина похилого віку має багатий життєвий досвід, знання. Як Ви намагаєтеся передати свій досвід?

1. Навчаю онуків.

2. Виступаю з розповідями і спогадами у навчально-виховних закладах.

3. Пишу статті, виступаю на радіо та ін.

4. Працюю в дитячих навчально-виховних закладах.

5. Беру участь у політичному житті.

6. Пишу спогади.

7. Яким ще способом? Вкажіть самі ____________________________________

 

5. Визначте, будь ласка, своє ставлення до знань, навчання.

1. Людина повинна навчатися впродовж усього життя.

2. Людина повинна набувати знання, тільки поки вона вчиться чи працює.

3. Мені вистачає тих знань, які я здобув упродовж життя.

4. У моєму віці навчатися уже пізно.

 

6. Якою мірою знання, здобуті Вами, сприяють вирішенню проблем, які виникають у Вашому віці?

1. Достатньою мірою.

2. Важко щось сказати конкретно.

3. Знань явно не вистачає.

 

7. Як Ви проводите свій вільний час?

1. Відвідую лекції, лекторії.

2. Ходжу на екскурсії.

3. Займаюся творчістю (малювання, рукоділля, флористика і т. ін.).

4. Відвідую гуртки здоров'я.

5. Вивчаю іноземні мови.

6. Відвідую психологічні заняття.

7. Читаю.

8. Дивлюся телевізор, слухаю радіо.

9. Продовжую працювати і віддаю цьому майже весь вільний час.

10. Відвідую кіно, театри, виставки, концерти.

11. Що ще, вкажіть самі __________________________________________________________

 

8. Як впливають на Ваше життя заняття самоосвітою, відвідання групових занять?

1. Я відчуваю свою потрібність, корисність.

2. Я став відчувати себе активнішим, бадьорішим, впевненішим.

3. Я збагатив свої знання, які допомагають мені в житті.

4. Я відчув, що не самотній.

5. Я став краще розуміти людей.

6. Зараз можу надавати допомогу своїм рідним і близьким.

7. Я отримав нагоду поділитися своїм життєвим досвідом.

8. Моє життя стало повнішим і різноманітнішим.

9. Я зміг знайти роботу.

 

9. Як би Ви визначили для себе поняття “старість”? Це період життя, коли людина ...

- набуває життєвого досвіду;

- стає терпимою і поблажливою до інших людей;

- постійно відчуває самотність;

- оцінює життя як ланцюг загублених можливостей;

- відчуває почуття виконаного обов'язку;

- досягає творчих та інтелектуальних вершин;

- що ще (допишіть, будь ласка, самі) _______________________________________________

 

Повідомте, будь ласка, деякі дані про себе.

 

10. Ваша стать: 1 – жіноча. 2 – чоловіча.

11. Ваш вік: _________________

12. Ваша освіта: ___________________________________

13. У якій галузі Ви працювали в минулому?

14. Вкажіть, будь ласка, склад членів Вашої родини: _________________________

15. Нині Ви:

1. Продовжуєте працювати на попередньому місці роботи.

2. Працюю, але змінив місце роботи.

3. Хотіли б працювати, але не працюєте.

 

16. Оцініть, будь ласка, матеріальне становище Вашої сім'ї.

1. Цілком достатнє.

2. Недостатнє.

3. Вкрай недостатнє.

 

Дякуємо за участь у роботі!

 


[1] Вклад образования в развитие культуры. ЮНЕСКО. Международная конференция по образованию. 43 сессия. – Женева, 1992.

[2] Див. Вклад образования в развитие культуры. –ЮНЕСКО. Международная конференция по образованию. 43 сессия. Международный центр конференций.- Женева, 1992.

 

[3] Рабочая книга андрагога / Под ред. С.Г.Вершловского. — СПб., 1998. —С.10 –21.

[4] Саме поняття “андрагогіка” спочатку не використовувалося.

[5] Ki dd J. How Adult Dearn. —N.Y., 1959.

[6] Knowls M/ The Modern Practice of Adult Education: from Pedagogy to Andragogy. —N.Y., 1970.

[7] Poggeler F. Methoden der Erwachsenenbildung. — Feiburg, 1966.

[8] Онушкин В.Г., Огарев Е.И. Образование взрослых: Междисциплинарный словарь терминологии. – СПб., 1995.

[9] Кон И.С. Социология личности. – М., 1987. — С.172.

[10] Онушкин В.Г., Огарев Е.М. Образование взрослых: Междисциплинарный словарь терминологии. — СПб., 1995. — С. 34.

[11] Рубинштейн С.Л. Проблемы общей психологии. —2-е изд. — М., 1976. — С.145.

[12] Эриксон Э. Идентичность: юность и кризис: Пер. с англ. – М., 1996. —С. 103-105.

[13] Рабочая книга андрагога / Под ред. С.Г.Вершловского. — СПб., 1998. — С. 37-38.

[14] Leman N. Age and achievement. Princeton, 1953.

[15] Пельц Л., Эндрюс Ф. Ученые в организациях. – М., 1973.

[16] Рыбалко Е.Ф. Возрастная и дифференциальная психология. – Л.: ЛГУ, 1990.

[17] Головаха Є.І., Паніна Н.В. Тенденції розвитку українського суспільства (1994 –1997): Соціологічні показники (таблиці, ілюстрації, коментарі). – К., 1998.

[18] Головаха Є.І., Паніна Н.В. Тенденції розвитку українського суспільства (1994-1997): Соціологічні показники (таблиці, ілюстрації, коментарі). — К., 1998. — С.95.

[19] Життєві кризи особистості: Науково-методичний посібник: У 2-х ч. — К., 1998. – Ч. 1. - С. 267.

[20] Рабочая книга андрагога / Под ред. С.Г. Вершловского – СПб., 1998. – С.54-56.

[21] Годфрау Ж. Что такое психология: В 2-х т. – М., 1992. – Т. 2. – С. 73.

[22] Лесохина Л.Н. К обществу образовательных людей… / Теория и практика образования взрослых. — СПб.: ИОВ РАО, 1998. — С.9.

[23] Там же. — С.11.

[24] Лесохина Л.Н. К обществу образовательных людей… / Теория и практика образования взрослых. — СПб.: ИОВ РАО, 1998. — С.29.

[25] Там же.— С. 31.

[26] Лесохина Л.Н. К обществу образованных людей…— СПб., 1998. — С. 31.

[27] Леонтьев А.Н. Проблемы развития психики. – М., 1965.-С.503

[28] Сухобская Г.С. Социально-психологические факторы в образовании взрослых на рубеже веков // Образование взрослых в России на рубеже ХХІ века: проблемы и перспективы: В 2х ч. —СПб., 1995. — ч.І. — С.11-15.

[29] Рабочая книга андрагога / Под ред. С.Г. Вершловского. — СПб., 1998. — С. 59.

[30] Королева Е.Г. Образование в жизни пожилых людей // Рабочая книга андгагога. — СПб., 1998. — С. 60.

[31] Там же.

[32] Эриксон Э. Дети и общество. — СПб, 1996.-С. 12.

[33] Герасимова Т.М. Пожилые люди современной России: стратегия жизни или выживания. — М., 1997. — С. 82.

[34] Королева Е.Г. Образование в жизни пожилых людей // Рабочая книга андрагога. — СПб., 1998. — С. 73-74.

[35] Социально-педагогические проблемы непрерывного образования инвалидов / Под ред. В.Г. Онушкина, С.С. Лебедевой. — СП.., 1997.

[36] Проблемы функциональной грамотности: Сб. науч. тр. — СПб., 1993. — С. 12-16.

[37] Проблемы непрерывного образования: педагогические кадры // Инф. бюллетень.— СПб., 1997. — № 10. — С. 5-7.

[38] Даринский А.В. Кого и как включать в систему образования взрослых // Педагогика. — 1995. — № 2. — С. 61-64.

[39] Антов Н.А. Непрерывное образование и ВУЗ. — М., 1989.

[40] Коменский Я.А. Избр. пед. соч.: В 2-х т. —Т.2. —М., 1982. — С. 449.

[41] Там же. — С. 451-452.

1 Алибекова Г.З. Учебно-педагогические комплексы в системе непрерывного образования // Сов. педагогика.-1992.-№ 9, 10.-С.54-60.

1 Cotton W.E. On behaif of Adult Education: A Historical Examination of the Supporting Literature. — Brookline, 1968. — 115p.

[42] Концепция непрерывного образования /Бюллетень Государственного Комитета СССР по народному образованию: Сер. "Высшее и среднее специальное образование". — 1989. — №7. —С. 9-20.

[43] Богомолова А.Х. Псевдопроблема или реальная програма действий // Вестн. высш. шк. —1989. — № 6. — С. 46-48.

[44] Владиславлев А-П. В поисках концепции // Вестн. высш. шк. — 1989. — №6. — С. 48-50.

[45] Apps J.W. Improving Practice in Continuing Education. — N.Y. – L. — Toronto, 1986. — 220 p.

[46] Онушкин В.Г., Огарев Е.И. Образование взрослых: Междисциплинарный словарь терминологии. — СПб., 1995. — С. 98-99.

[47] Образование взрослых: теория и практика: В 2-х т. — Т. 1. — СПб., 1995. — С. 14.

[48] Степанова Е.И. Психология взрослых – основа акмеологии.-СПб., 1995.-С.36.

[49] Ананьев Б.Г. О проблемах современного человекознания.-М.: Наука, 1977.-С.362.

[50] Кузьмина Н.В. Предмет акмеологии.-СПб., 1995.-С.8.

[51] Смирнова Е.Э. Становление специалиста. — Л., 1989. — С. 31.

[52] Щедровський П.Г. Почерки по философии образования. — М., 1993. — С.89.

1 Якокка Лі Карьера менеджера. — М., 1991. — С. 82, 84.

[53] Специалист в системе повышения квалификации и переподготовки кадров. — СПб., 1993.

[54] Психология: Словарь. — М., 1990. — С.104.

[55] Онушкин В.Г., Огарев Е.И. Образование взрослых: Междисциплинарный словарь терминологии. — СПб., 1995. — С. 98-99, 102.

[56] Рабочая книга андрагога / Под ред. С.Г. Вершинского. — СПб., 1998. — С. 113.

[57] Niggeman W. Praxis der Erwachsenenbildung. — Fraiburg-Baser-Wien, 1975.

[58] Рабочая книга андрагога / Под ред. С.Г. Вершинского. — СПб., 1998. — С. 120-122.

[59] Рабочая книга андрагога / Под ред. С.Г. Вершинского. — СПб., 1998. — С. 123-127.

[60] Фишман Л.И. Модель образовательного менеджмента в России: ценности и стереотипы.-Казань-Самара, 1997.

[61] Рабочая книга андрагога / Под ред. С.Г. Вершинского. — СПб., 1998. — С. 123-147.

[62] Роджерс (Бак) Ф.Дж. Путь успеха: Как работает корпорация ІВМ. — СПб., 1997.

[63] Тюрнпуу Л.А. Развитие личностныхресурсов обучающихся взрослых // Рабочая книга андрагога. — СПб., — С. 142-143.

[64] Шершня С.В. Управление персоналом современной организации: Учебно-методическое пособие. — М., 1997.

*) При розробці додатків Б-Є були використані матеріали досліджень Л.В. Бородянської, С.Г. Вершлоскького, Є.Г. Корольової, Л.Г. Петряєвської, О.І. Ходакова.

Дата добавления: 2014-10-23; Просмотров: 300; Нарушение авторских прав?


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2020) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.019 сек.