Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Тема 6. Класифікація злочинів

 

План:

Вступ.

1. Поняття класифікації злочинів. Критерії класифікації злочинів.

2. Класифікація злочинів залежно від форми вини та класифікація злочинів залежно від ступеня завершеності злочинної діяльності.

3. Класифікація злочинів залежно від ступеня тяжкості: поняття злочину невеликої тяжкості, середньої тяжкості, тяжкого злочину та особливо тяжкого злочину.

4. Значення передбаченої у ст. 12 КК України класифікації злочинів.

Висновки.

Аналіз судової практики.

Список використаної літератури.

 

Література:

1. Загородников Н.И. Классификация преступлений и ее значение для деятельности органов внутренних дел. - М., 1983.

2. Клименко В. Класифікація злочинів у кримінальному законодавстві // Юридичний вісник України. – 2001. – № 23. – С. 5.

3. Кривоченко Л.Н. Классификация преступлений. – Х.: Вища шк., 1983. – 129 с.

4. Пионтковский А.А. Учение о преступлении по советскому уголовному праву. - М., 1961.

5. Прохоров В.С. Преступление и ответственность. - Л., 1984.

 

Починаючи роботу за даною темою, слід звернути увагу на те, що відповідно до КК України 2001 року класифікація злочинів залежно від ступеня тяжкості зазнала суттєвих змін у порівнянні із КК України 1960 р.

Розгляд питань зазначеної теми слід почати із з’ясування самого поняття класифікації злочинів як поділу їх на групи в залежності від певного критерію. Так в залежності від ступеня завершеності злочинної діяльності злочини можна поділити на закінчені та незакінчені; від форми вини – на умисні і необережні. Необхідність індивідуалізації кримінальної відповідальності та покарання зумовлює поділ всіх злочинів на різні категорії в залежності від матеріального критерію. Йдеться про закріплену у ст. 12 КК України класифікацію злочинів в залежності від ступеня тяжкості. Для розкриття змісту цієї класифікації необхідно з’ясувати, що хоча всі злочини є суспільно-небезпечними, але характер та ступінь суспільної небезпечності одних злочинів може істотно відрізнятись від інших. У зв’язку з цим розрізняються кримінально-правові наслідки вчинення певного злочину, в першу чергу – розміри покарання. Отже матеріальному критерію класифікації відповідає її формальний критерій. При висвітленні цього питання корисно звернутись до законодавчого досвіду зарубіжних країн.

Крім того, корисно врахувати той факт, що класифікація злочинів проводиться і в інших юридичних науках – кримінології, кримінальному процесі, криміналістиці, але за іншими ознаками, які мають значення саме для цих наук.

Розглядаючи останнє питання теми, слід на підставі аналізу норм Загальної та Особливої частини КК України зробити висновки про кримінально-правове значення ст. 12 КК України.

Наприкінці роботи обов’язково слід зробити загальний висновок з досліджених в курсовій роботі питань та проаналізувати матеріали судової практики з даного питання.

 

Дата добавления: 2014-10-31; Просмотров: 222; Нарушение авторских прав?


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2020) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.002 сек.