Студопедия

КАТЕГОРИИ:Мы поможем в написании ваших работ!

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Мы поможем в написании ваших работ!

Тема 3. Чинність закону про кримінальну відповідальність у просторі

 

План:

Вступ.

1. Поняття місця вчинення злочину та його значення для вирішення питання про чинність закону про кримінальну відповідальність у просторі.

2. Зміст територіального принципу.

3. Зміст принципу громадянства.

4. Зміст космополітичного (універсального) принципу.

5. Зміст реального принципу.

6. Інститут екстрадиції.

Висновки.

Аналіз судової практики.

Список використаної літератури.

 

Література:

1. Блум М.И. Действие советского уголовного закона в пространстве. – Рига, 1974. – 262 с.

2. Бойцов И. Действие уголовного закона во времени и пространстве. – СПб., 1995.

3. Брайнин Я.М. Уголовный закон и его применение. – М., 1967.

4. Васильев Ю.Г. Институт выдачи преступников (экстрадиции) в современном международном праве. – М.: Современная экономика и право, 2003. – 319 с.

5. Воробей П.А., Коржанський М.Й., Щупаковський В.М. Завдання і дія кримінального закону. – К.: Генеза, 1997. – 157 с.

6. Дурманов Н.Д. Советский уголовный закон. – М., 1967.

7. Кравчук С. Застосування законодавства, що регулює питання екстрадиції // Право України. – 1998. – № 8. – С. 64-66.

8. Мельников М.Г. и др. Действие уголовного закона в пространстве. – Рязань, 2003. – 80 c.

9. Тилле А.А. Время, пространство, закон. – М.: Юридическая литература, 1965.

10. Щелкунов О. Порядок визнання рішень іноземних судів на території України // Право України. – 2004. – № 6. – С. 70-74.

 

Починаючи розкриття цієї теми, рекомендується дати поняття місця вчинення злочину, визначивши при цьому його значення для вирішення питання про дію кримінального закону в просторі. Необхідно розглянути випадки, за яких злочин вважається вчиненим на території України. Слід вивчити і уважно проаналізувати ст. 6-8 КК України.

Далі рекомендується дати визначення територіального принципу, закріпленого у ч. 1 ст. 6 КК України. Потім слід відповісти на запитання, що саме відноситься до території України. Для цього необхідно звернутися до Закону України „Про державний кордон України” від 4 листопада 1991 р. Крім цього, необхідно розглянути коло осіб, виключених з-під юрисдикції судових властей України та шляхи вирішення питання про їх відповідальність при вчиненні злочинів на території України.У наступному питанні пропонується висвітлити зміст принципу громадянства, звернувши увагу на категорії осіб, що підпадають під його дію.

Далі рекомендується розкрити зміст універсального принципу, який розглядає питання відповідальності іноземних громадян та осіб без громадянства, які постійно не проживають в України і які вчинили злочини за її межами. При цьому слід вивчити проблему застосування в Україні міжнародного законодавства про боротьбу зі злочинністю.

Реальний принцип також закріплений у ст. 8 КК України. Він полягає в тому, що іноземці і особи без громадянства, що постійно не проживають в Україні, і вчинили злочин за її межами, підлягають кримінальній відповідальності за КК України, якщо цей злочин є тяжким або особливо тяжким та був спрямований проти прав і свобод громадян України або інтересів України. Необхідно провести його відмежування від універсального принципу та визначити обґрунтування реального принципу.

Останнє питання полягає у розкритті поняття екстрадиції, його значення, слід проаналізувати основні положення, закріплені у ст. 10 КК України.

Наприкінці роботи обов’язково слід зробити загальний висновок з досліджених в курсовій роботі питань та проаналізувати матеріали судової практики з даного питання.

 

Дата добавления: 2014-10-31; Просмотров: 290; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.002 сек.