Студопедия

КАТЕГОРИИ:Мы поможем в написании ваших работ!

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Мы поможем в написании ваших работ!

Тема 1. Поняття, структура та тлумачення закону про кримінальну відповідальність

ІІІ. Методичні вказівки з виконання курсових робіт

Із Загальної частини кримінального права

ІІ. Приблизний перелік тем курсових робіт

Тема 1. Поняття, структура та тлумачення закону про кримінальну відповідальність.

Тема 2. Чинність закону про кримінальну відповідальність в часі.

Тема 3. Чинність закону про кримінальну відповідальність у просторі.

Тема 4. Поняття злочину.

Тема 5. Суспільна небезпечність злочину.

Тема 6. Класифікація злочинів.

Тема 7. Кримінальна відповідальність.

Тема 8. Склад злочину.

Тема 9. Кваліфікація злочинів.

Тема 10. Об’єкт злочину.

Тема 11. Безпосередній об’єкт і предмет злочину.

Тема 12. Суспільно небезпечна дія.

Тема 13. Суспільно небезпечна бездіяльність.

Тема 14. Суспільно небезпечні наслідки.

Тема 15. Причинний зв’язок у кримінальному праві.

Тема 16. Факультативні ознаки об’єктивної сторони злочину.

Тема 17. Осудність та неосудність за кримінальним правом України.

Тема 18. Спеціальний суб’єкт злочину.

Тема 19. Вина в кримінальному праві.

Тема 20. Вчинення злочину з прямим умислом.

Тема 21. Вчинення злочину з непрямим умислом.

Тема 22. Спеціальні види умислу, їх характеристика та значення.

Тема 23. Злочинна самовпевненість як вид необережності.

Тема 24. Злочинна недбалість як вид необережності.

Тема 25. Випадок (казус) як невинне заподіяння шкоди.

Тема 26. Мотив та мета як ознаки суб’єктивної сторони злочину.

Тема 27. Помилка та її значення в кримінальному праві.

Тема 28. Загальна характеристика обставин, що виключають злочинність діяння.

Тема 29. Необхідна оборона, її визначення та ознаки.

Тема 30. Уявна оборона, її визначення та ознаки.

Тема 31. Затримання особи, що вчинила злочин, його визначення та ознаки.

Тема 32. Готування до вчинення злочину.

Тема 33. Замах на вчинення злочину.

Тема 34. Закінчений злочин.

Тема 35. Добровільна відмова від доведення злочину до кінця.

Тема 36. Об’єктивні ознаки співучасті у злочині.

Тема 37. Суб’єктивні ознаки співучасті у злочині.Тема 38. Виконавець злочину.

Тема 39. Організатор злочину.

Тема 40. Пособник злочину.

Тема 41. Підбурювач до злочину.

Тема 42. Підстави та межі відповідальності співучасників.

Тема 43. Сукупність злочинів.

Тема 44. Звільнення від кримінальної відповідальності.

Тема 45. Поняття покарання за кримінальним правом України.

Тема 46. Цілі покарання.

Тема 47. Система покарань у кримінальному праві України.

Тема 48. Загальні засади призначення покарання за кримінальним правом України.

Тема 49. Особливості кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх.


 

 

План:

Вступ.

1. Поняття закону про кримінальну відповідальність, його ознаки та значення.

2. Структура Кримінального кодексу України: єдність та взаємозв’язок Загальної та Особливої частин.

3. Структура кримінально-правової норми.

4. Тлумачення закону про кримінальну відповідальність: поняття, види та значення.

Висновки.

Аналіз судової практики.

Список використаної літератури.

 

Література:

1. Брайнин Я.М. Уголовный закон и его применение. – М.: Юрид. лит., 1967.

2. Воробей П.А., Коржанський М.Й., Щупаковський В.М. Завдання і дія кримінального закону. – К.: Генеза, 1997. – 157 с.

3. Дурманов Н. Д. Советский уголовный закон. – М., 1967.

4. Ковалев М.И. Советское уголовное право: Курс лекций. – Выпуск 2. Советский уголовный закон. – Свердловск, 1974.

5. Осипов П.П. Теоретические основы построения и применения уголовно-правовых санкций. – Л., 1976.

6. Шляпочников С. Толкование уголовного закона. – М., 1960.

 

Курсову роботу рекомендується починати з вступу, після чого перейти до розгляду поняття закону про кримінальну відповідальність, розкриття його ознак та встановлення значення закону про кримінальну відповідальність. При цьому слід акцентувати увагу на тому, що закон про кримінальну відповідальність в Україні є єдиним джерелом кримінального законодавства. В теорії ж кримінального права обговорюється проблема визнання джерелами кримінального законодавства норм міжнародного права, а також прецедентів. Рекомендується розглянути даний аспект цієї проблеми.

Розглядаючи друге питання, рекомендується виходити з того, що Загальна та Особлива частини КК України тісно взаємопов’язані між собою та доповнюють одна одну. При цьому слід враховувати, що статті Загальної частини складаються з норм, що встановлюють принципи, загальні положення та інститути кримінального права, в той час як статті Особливої частини передбачають відповідальність за окремі злочини. Рекомендується розібратися в структурі їх побудови та у принципі групування статей у розділах.

При аналізі третього питання необхідно звернути увагу на побудову статей Загальної та Особливої частин, з’ясувати їх спільні та відмінні риси. Слід дати визначення диспозиції і санкції, назвати їх види та особливості. При розгляді питання про бланкетну диспозицію рекомендується звернутися до проблеми її переваг та недоліків, розібратися в існуючих в літературі точках зору. На завершення розгляду цього питання слід проаналізувати проблему відмінності понять „закон про кримінальну відповідальність”, „стаття Кримінального кодексу” та „кримінально-правова норма”.

Розгляд останнього питання рекомендується починати з наведення поняття тлумачення, потім перейти до його видів та значення. При цьому слід розібратися з проблемою судового тлумачення закону (повноваження Конституційного суду України, Верховного Суду України, а також роль прецеденту в судовій практиці).

Наприкінці роботи обов’язково слід зробити загальний висновок з досліджених в курсовій роботі питань та проаналізувати матеріали судової практики з даного питання.

 

Дата добавления: 2014-10-31; Просмотров: 549; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.003 сек.