Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Тема 5. Суспільна небезпечність злочину

 

План:

Вступ.

1. Поняття суспільної небезпечності як внутрішньої об’єктивної характеристики злочину.

2. Суспільна небезпечність як одна з важливих підстав криміналізації діянь.

3. Поняття суспільної небезпечності як ознаки злочину. Характер та ступінь суспільної небезпечності.

4. Ч. 2 ст. 11 КК України, її значення та умови застосування.

Висновки.

Аналіз судової практики.

Список використаної літератури.

 

Література:

1. Демидов Ю.А. Социальная ценность и оценка в уголовном праве. - Москва., 1975.

2. Ковалев М.И. Понятие и признаки преступелния и их значение для квалификации. - Свердловск, 1977.

3. Ляпунов Ю.И. Общественная опасность деяния как универсальная категория советского уголовного права. – М., 1989.

4. Основания уголовно-правового запрета. Криминализация и декриминализация. - М.,1982.

5. Пионтковский А.А. Учение о преступлении по советскому уголовному праву. - М., 1961.

6. Фефелов Л.А. Общественная опасность преступного деяния и основания уголовной ответственности. Основные методологические проблемы. - М., 1972.

7. Шуберт Л. Об общественной опасности преступного деяния. - М., 1960.

8. Якименко Н.М. Малозначительность деяния в истории советского уголовного права // Правоведение. - 1983. - № 1.

 

При висвітленні питань даної теми необхідно розкрити зміст поняття суспільної небезпечності. Слід з’ясувати, що суспільна небезпечність – це об’єктивна властивість діяння, яка полягає у здатності спричиняти шкоду благам, інтересам, суспільним відносинам незалежно від усвідомлення та волі законодавця. Але, незважаючи на свою об’єктивність, ця ознака злочину не є статичною, може змінюватися та розвиватися відповідно до соціально-економічних умов життя. Завдання законодавця полягає в тому, щоб вірно оцінити умови життя суспільства на даному етапі та прийняти рішення про віднесення діяння до числа злочинів (криміналізацію) або, навпаки – про виключення діяння з числа злочинів (декриміналізацію). Розкриваючи зміст криміналізації та декриміналізації, необхідно показати відмінність одного поняття від іншого та підкреслити, що найважливішою підставою криміналізації або декриміналізації відповідних діянь є переоцінка ступеня їх суспільної небезпеки.

В кримінально-правовій літературі останнім часом з’явилась думка, що в правовій державі визначальною ознакою злочину є формальна заборонність діяння кримінальним законом - кримінальна протиправність. Суспільна небезпечність повинна бути залежною від формальної ознаки злочину та існувати в її рамках. Пропонується проаналізувати це положення та визначити свою теоретичну позицію з даного питання. Наука кримінального права виділяє в суспільній небезпечності якісні та кількісні сторони. При цьому характер суспільної небезпечності прийнято називати якісною, а ступінь – кількісною характеристикою. Необхідно розкрити зміст цих понять. Слід розглянути наукову позицію, відповідно до якої злочин відрізняється від інших правопорушень більш високим ступенем суспільної небезпечності вчиненого. Деякі вчені вважають, що ознака суспільної небезпечності властива лише злочину. Пропонується критично проаналізувати наведені точки зору та висловити своє ставлення до них.Розглядаючи останнє питання, слід звернути увагу на те, що ч. 2 ст. 11 КК України усуває можливий розрив між протиправністю та суспільною небезпечністю діяння. Слід звернути увагу на об’єктивні та суб’єктивні ознаки малозначного діяння (дії чи бездіяльності), її відмінність від злочину невеликої тяжкості.

Наприкінці роботи обов’язково слід зробити загальний висновок з досліджених в курсовій роботі питань та проаналізувати матеріали судової практики з даного питання.

 

Дата добавления: 2014-10-31; Просмотров: 852; Нарушение авторских прав?


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2020) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.002 сек.