Студопедия

КАТЕГОРИИ:Мы поможем в написании ваших работ!

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Мы поможем в написании ваших работ!

Тема 2. Чинність закону про кримінальну відповідальність у часі

 

План:

Вступ.

1. Поняття часу вчинення злочину.

2. Набрання та втрата чинності кримінальним законом.

3. Зворотна дія закону про кримінальну відповідальність у часі.

Висновки.

Аналіз судової практики.

Список використаної літератури.

 

Література:

1. Блум М.И. Тилле А.А. Обратная сила закона. – М., 1969.

2. Бойцов И. Действие уголовного закона во времени и пространстве. – СПб. – 1995.

3. Брайнин Я.М. Уголовный закон и его применение. – М., 1967.

4. Воробей П.А., Коржанський М.Й., Щупаковський В.М. Завдання і дія кримінального закону. – К.: Генеза, 1997. – 157 с.

5. Дурманов Н.Д. Советский уголовный закон. – М.,1967.

6. Ковалев М.И. Советское уголовное право: Курс лекций. – Вып. 2. – Советский уголовный закон. – Свердловск, 1974.

7. Тилле А.А. Время, пространство, закон. – М.: Юридическая литература, 1965.

8. Якубов А.Е. Обратная сила уголовного закона: некоторые проблемы совершенствования Уголовного кодекса Российской Федерации. – СПб.: Издательство „Юридический центр Пресс”, 2003. – 206 с.

 

Перш ніж приступити до розгляду цієї теми рекомендується ознайомитись зі ст. ст. 57, 58 Конституції України та ст.ст. 4-5 КК України. Після вступу в курсовій роботі слід перейти до розгляду першого питання, в якому необхідно розкрити поняття часу вчинення злочину. Треба виходити з того, що давня наукова суперечка з приводу того, діяння чи наслідки мають вирішальне значення для з’ясування моменту вчинення злочину, була вирішена у чинному КК України на користь діяння (дії або бездіяльності). Слід звернути увагу на питання визначення часу вчинення триваючих, продовжуваних, незакінчених злочинів та злочинів, що вчинюються у співучасті.

У другому питанні слід з’ясувати як кримінальний закон набирає чинності, що означає поняття „оприлюднення закону”, яким чином воно здійснюється. Треба розкрити всі можливі строки набрання новим законом чинності. При розкритті цього питання слід звернути увагу на проблему кримінальної відповідальності осіб, які не знали і з об’єктивних умов не мали можливості знати про прийняття нового кримінального закону. Слід розглянути обставини, внаслідок яких закон про кримінальну відповідальність втрачає чинність.Останнє питання слід починати з роз’яснення такого поняття як зворотна дія закону про кримінальну відповідальність у часі. Рекомендується розглянути випадки, коли закон про кримінальну відповідальність має зворотну дію. Слід детально зупинитись на правилах, що дозволяють при порівнянні законів дійти висновку про більш м’який закон. Рекомендується висвітлити проблему „проміжного закону” та законодавче вирішення даного питання.

Наприкінці роботи обов’язково слід зробити загальний висновок з досліджених в курсовій роботі питань та проаналізувати матеріали судової практики з даного питання.

 

Дата добавления: 2014-10-31; Просмотров: 267; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.002 сек.