Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Вартість грошей в часі

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Проектний аналіз

 

Проектний аналіз – аналіз, який дозволяє виявити результати (цінність) проекту:

Результати проекту = зміна вигід в результаті проекту - зміна затрат (3.1)

Порівнюємо ситуацію „з проектом” та „без проекту”:

Результат за рік = ціна од. продукції * приріст обсягу продукції (3.2)

Витрати за рік = вартість ресурсів * приріст обсягу ресурсів (3.3)

Структура проектного аналізу:

1) технічний аналіз:

- техніко – технологічні альтернативи;

- варіанти місце розташування;

- розмір проекту;

- терміни реалізації проекту в цілому та окремих фаз;

- доступність та достатність ресурсів;

- ємність ринку для продукції проекту;

- затрати на проект з врахуванням невизначеності;

- графік проекту.

2) комерційний аналіз:

- маркетинг;

- джерела та умови отримання ресурсів;

- умови виробництва та збуту.

3) екологічний аналіз – встановлення потенційного збитку оточуючому середовищу, який спричинюватиме проект як в інвестиційний, так і в постінвестиційний період; визначення заходів зменшення та усунення цього ефекту.

4) організаційний аналіз:

- визначення задач учасників згідно з діючим законодавством;

- оцінка сильних та слабких сторін учасників проекту;

- оцінка нормативно – законодавчої бази на проект;

- розробка заходів усунення слабких сторін учасників.

5) соціальний аналіз:

- визначення кількості робочих місць в регіоні;

- покращення житлових та культурно – побутових умов працівників;

- зміна умов праці персоналу;

- зміна структури виробничого персоналу;

- зміна надійності постачання населення окремими видами товарів;

- зміна стану здоров’я робітників та населення;

- економія вільного часу населення.

6) економічний – досліджує проблему з позиції суспільства в цілому, для якого ціна купівлі сировини та продажу продукції проекту не завжди є прийнятною мірою витрат та вигід.

7) Фінансовий - досліджуються витрати та результати стосовно конкретних підприємств – учасників проекту, метою яких є отримання максимального прибутку.Кількісну оцінку витрат та вигід по проекту визначають з врахуванням вартості грошей в часі. Грошова одиниця сьогодні коштує більше, ніж завтра через інфляцію, зміну процентної ставки, ризику. Розрізняють:

Майбутню вартість (FV) – сума інвестованих на даний момент коштів з врахуванням суми, в яку перетворяться грошові кошти через певний період часу з врахуванням відсотку (нарощування):

, (3.4)

де PV – теперішня вартість;

r – процентна ставка, %;

t – кількість років.

- коефіцієнт нарощування. (3.5)

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
Дата добавления: 2014-11-16; Просмотров: 379; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.017 сек.