Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Основи динаміки

Основи кінематики

Розділ І. Механіка

Основні питання робочої програми

У середніх школах, ЗНО та вступних екзаменів

Навчальний посібник з фізики

для підготовки до складання державної підсумкової атестації

до вищого навчального закладу

частина I

 

для слухачів підготовчих курсів

заочної та дистанційної форм навчання

 

 

Полтава 2011


Навчальний посібник з фізики для підготовки до складання державної підсумкової атестації у середніх школах, ЗНО та вступних екзаменів до вищого навчального закладу. Частина І. Для слухачів підготовчих курсів заочної та дистанційної форм навчання. - Полтава: ПолтНТУ, 2011.– 36 с.

 

Укладачі: д. х. н., проф. В. В.Соловйов, к. х. н., доц. Л. П. Давиденко, к. х. н. Л. О. Черненко

 

Відповідальний за випуск: В.В. Соловйов, завідувач кафедри фізики,

доктор хімічних наук, професор.

 

 

Рецензент: к. ф-м. н., доц. В. П. Якубенко

 

Затверджено науково-методичною радою університету

протокол №_____від_______ 20__ р.

 

Авторська редакція

 


ЗМІСТ

 

Основні питання робочої програми….....................................  
Загальні рекомендації до розв’язання задач...........................
Основні формули з розділу «Механіка»…….................................
Приклади розв`язання задач....................................................
Задачі для самостійної роботи з розділу «Механіка».........
Основні формули з розділу «Молекулярна фізика та термодинаміка» .......................................................................  
Приклади розв’язування задач.....................................................
Задачі для самостійної роботи з розділу «Молекулярна фізика та термодинаміка»....................................................  
Додатки
Література

 

 

Система відліку. Механічний рух. Відносність спокою. Матеріальна точка. Траєкторія, шлях і переміщення. Середня та миттєва швидкість. Прямолінійний рівномірний рух. Рівноприскорений рух. Рівняння та графіки залежності кінематичних величин від часу в прямолінійному рівномірному та прямолінійному рівноприскореному рухах.Прискорення вільного падіння. Вільне падіння як окремий випадок рівноприскореного руху. Додавання переміщень і швидкостей. Кінематичні характеристики в різних системах відліку.

Рівномірний рух по колу. Кутове переміщення. Кутова швидкість. Період і частота. Зв'язок модуля миттєвої швидкості з кутовою швидкістю. Доцентрове прискорення.

Закон інерції Галілея. I закон Ньютона. Інерціальні та неінерціальні системи відліку. Інерція та інертність. Маса. Сила. Принцип суперпозиції сил. III закон Ньютона. Основне рівняння динаміки поступального руху. Принцип відносності Галілея.

Гравітаційні та електромагнітні сили. Закон всесвітнього тяжіння. Гравітаційна стала. Сила тяжіння. Центр мас. Сили пружності. Закон Гука. Вага тіла. Невагомість. Сили тертя спокою та ковзання. Коефіцієнт тертя ковзання.

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
Дата добавления: 2014-11-20; Просмотров: 715; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.013 сек.