Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

 

 

 

 

Практична робота № 3
Додаток 1

 

Позначення Назва оператора Причинне-наслідкове співвідношення, що виражає оператор
Умовні позначення логічних операторів

   

 

 

 

Додаток 2

 

Тема: Дослідження безпомилкової дії оператора при переробці інформації

Мета роботи: Оволодіти методикою оцінки тривалості роботи оператора при

впливі різних видів перешкод.

 

 

Завдання роботи:

  1. Вивчити методику оцінки безпомилкової дії оператора.
  2. Провести експериментальне дослідження роботи оператора при впливі шумових і зорових перешкод.

 

Обладнання:

1. Джерело шуму (вентилятор).

2. Магнітофон, комплект касет із записами шумових перешкод.

3. Секундомір.

4. Таблиці Платонова.

 

Зміст роботи:

Механізація і автоматизація у сфері економіки аграрного сектору, використання електронно-обчислювальної техніки в управлінні технологічними процесами і при обробці оперативної інформації потребують від оператора швидко і безпомилково реагувати на сигнали, які надходять, і якісно переробляти інформацію (водії, диспетчери,оператори ЕОМ і технологічних ліній у тваринництві, кормовиробництві тощо).

Помилкові дії оператора часто стають причиною порушення режиму функціонування виробничих процесів, а в деяких випадках призводять до пожеж, катастроф і нещасних випадків.

Безпомилкові та швидкі дії оператора у системі людина-машина залежать як від особистих якостей оператора (час реагування на сигнали, швидкість їх передачі тощо), так і від впливу на нього шкідливих виробничих факторів, передусім шуму (розмови, шум двигунів, шум технологічного обладнання).

У зв’язку з цим виникає необхідність оцінки професійних якостей операторів, дослідження їх безпомилкової дії при впливі на них різних шкідливих виробничих факторів. Проведення такої оцінки дозволить забезпечити правильний підбір кадрів для оперативного управління виробництвом.

Найбільш досконалою є методика із застосуванням тахистоскопа або інших спеціальних приладів. Проте, враховуючи відсутність такого обладнання, для оцінки безпомилкової дії операторів можна використовувати методику тестових досліджень за допомогою таблиць Платонова.

Послідовність виконання роботи:

1.Одержати від викладача чорно-червоні таблиці Платонова (дод. 1), на яких, крім цифр, нанесені координаційні позначення за принципом шахівниці. Для одержання достовірних даних треба, щоб цифри на таблицях розміщувалися не однаково, що виключає можливість взаємодопомоги і колективної роботи над тестами (до початку роботи ознайомлення з таблицями не допускається).

2. За сигналом викладача починають обробку таблиці у такій послідовності: не записуючи значення цифр, які відшукують, записують координати цифр, послідовно, чергуючи чорні й червоні цифри. При цьому чорні цифри записують у зростаючому порядку (від 1 до 24), а червоні- у спадаючому (від 25 до 1). Наприклад, чорні е2 (1), червоні- а2 (4), е5 (23) і т.д. (цифри,що в дужках, в протокол не заносяться). Час роботи з таблицею визначається за секундоміром. Не можна допускати пропуску цифр або помилкового їх визначення, тобто треба повертати учасника до помилково пропущених або неправильно вказаних цифр.

3. Одержані дані заносять до табл. 1 звіту і порівнюють з середніми величинами тесту, наведеними у табл. 2. Після цього роблять висновок про здатність досліджуваного працювати швидко та без помилок, а також про вміння сконцентруватись на виконуваній роботі,не відволікаючись на сторонні перешкоди.

Табл.1. Результати тестування за допомогою таблиць Платонова

Досліджувані параметри Характеристика виконання тесту Таблиця №1 Таблиця №2 Таблиця №3   Таблиця №4 Середнє Значення
Час виконання Без перешкод            
  Шум магнітофону          
  Шум вентилятора          
Кількість помилок Без перешкод          
  Шум магнітофону          
  Шум вентилятора          

 

 

Табл. 2. Середні значення результатів тестування

Показник тесту Оцінюючий фактор Високий показник Добрий показник Середній показник Показник нижче середнього Низький Показник
Час виконаня Темп, швидкість роботи Менше 2 хв 36 с 2 хв 36 с- 3 хв 41 с 3 хв 42 с- 5 хв 51 с 5 хв 52 с- 6 хв 56 с Більше 6 хв 56 с
Кількість помилок Оперативна пам’ять, зосереджена увага   1-2 3-4 5-6 Більше 6

Контрольні запитання:

1.В чому полягає необхідність дослідження безпомилкових та швидких дій оператора?

2. Яка послідовність виконання роботи?

3. Яку здатність людини ми перевіряємо, включаючи шум магнітофону або вентилятора?

4. Як зробити висновок за результатами тестування?

 
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-11-08; Просмотров: 541; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2023) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.012 сек.