Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Аналiз витрат виробництва та збуту. Аналiз витрат на виконання проекту

Аналiз витрат на виконання проекту.

Аналiз матерiально-технiчного постачання.

Аналiз обладнання.

Аналiз iнфраструктури.

2. 3. Аналiз i обгрунтування потужності, обсягів виробництва.

2.4.Аналiз технології.

2.6. Аналiз виробничоiсхеми.

2.7.Аналiз підготовки таосвоєннявиробництва.

2.11.Схема заходів розробки проектно-кошторисної документації і будівництва об'єктів та споруд виробничого призначення.

1. МЕТА І ЗАВДАННЯ ТЕХНІЧНОГО АНАЛІЗУ

Метою здійснення технічного аналізу є обґрунтування технічної і технологічної життєздатності інвестиційного проекту і продукції. і яку випускатимуть на створюваних виробничих потужностях.

Визначення і аналіз технології, яку передбачено використовувати в проекті, слід здійснювати з урахуванням:

• можливості її реалізації в даному суспільстві;

• наявності місцевих ресурсів і національних інтересів країни;

• відповідності сучасному технічному і технологічному рівню;

• прогнозованої економічної та соціальної ефективності.
Проведення технічного аналізу забезпечує на альтернативній основ:

1) обґрунтування місця розташування проекту;

2) визначення його масштабів і термінів створення з урахуванням можливих коливань на ринку.

При цьому здійснюють:

а) аналіз технологічних процесів, застосованих у проекті,

б) виробничих нормативів,

в) матеріально-технічного забезпечення,

г) умов експлуа­тації, обслуговування і ремонту устаткування,

д) технічної і технологічноi документації щодо створення проекту і випуску продукції.

2. ЕТАПИ РОБІТ ВИКОНАННЯ ТЕХНІЧНОГО АНАЛІЗУ ПРОЕКТУ

 

З огляду на різноманітність, значну кількість техно­логій, технічних і ресурсних альтернатив і великий обсяг робіт, створення та аналіз інвестиційних проектів щодо технічних аспектів здійснюється поетапно в такому обсязі і такій послідовності:

• визначення місця розташування виробничої потужності та її інфраструктури;

• обґрунтування потужності, обсягів виробництва;

• вибір технології та устаткування;• розробка проектно-кошторисної документації щодо створення виробничої потужності;

• розробка проектно-технологічної документації щодо продукції, яку планують випускати, щодо підготовки виробництва, стандартів, виробничих, технологічних норм і нормативів для випуску проектної продукції, нестандартизованого устаткування;

• проектування матеріально-технічного постачання;

• проектування і розрахунок експлуатаційних витрат (на підготовку виробництва, кадрів, збуту продукції, матеріально-технічного поста­чання тощо);

• розроблення заходів щодо організації здійснення проекту;

• розрахунок витрат на здійснення проекту.

Розглянемо зміст робіт у розрізі етапів технічного аналізу.

2.1. Визначення i аналiз місця розташування.

У даному роз­ділі доречно розглянути наступний перелік питань:

1. Карта розташування підприємства із зазначенням на ній основних автошляхів, залізниць та водних шляхів

2. Схеми земельних ділянок, питання власності на них

3. Характеристика ділянок (грунту і т.п.), придатність ділянки для здійснення проекту

4. Транспортний доступ до ділянки

5. Найближчі порти

6. Розташування ринків збуту та шляхи доступу до них

7. Найближчі населені пункти

8. Найближчі промислові об'єкти

9. Вартість земельних ділянок та інвестиційні витрати

10. Стан переговорів по земельних ділянках

11.Одержання ліцензій або інших дозволів на земельні ді­лянки

2.2. Аналiз iнфраструктури.

Вимоги до інфраструктури є по­хідними від обраної технології. У цьому розділі треба проаналізувати, які елементи необхідної інфрастру­ктури наявні, а які доведеться створювати додатково. Інфра­структура завжди є дуже дорогим об'єктом інвестицій і має тривалі строки окупності, тому в разі відсутності істотних елементів інфраструктури проект, швидше за все, перестане бути економічно виправданим. Тому в цьому розділі основну увагу треба приділити вивченню достат­ності інфраструктури, а також оцінити витрати на створення відсутніх елементів інфраструктури.

Перелік можливих об'єктів інфраструктури:

1. Будинки й споруди, в тому числі

—виробничі,

—адміністративні,

—складські,

—допоміжні (гаражі тощо),

—соціально-побутові.

2. Торговельні підприємства.

3. Транспорт.

4. Лінії електропередачі.

5. Водопостачання і каналізація.

6. Житло та об'єкти соціальної інфраструктури (лікарні,
кінотеатри, клуби, спортивні споруди тощо).

2.3. Аналiз i обгрунтування потужності, обсягів виробництва.

Традиційно при аналізі масштабу проекту розглядаються такі проблеми:

1. Ринок збуту та його вплив на вибір обсягу виробництва

2. Залежність капітальних і поточних витрат від обсягу ви­робництва

3. Екологічні, санітарні та інші подібні обмеження на мас­штаби виробництва

4. Фізичні обмеження на масштаби виробництва (обсяг доступної сировини, енергоносіїв, води та інших ресурсів)

5. Ризик створення великомасштабного виробництва у зв'язку з новизною технології

6.Можливості розширення виробництва в майбутньому

2.4. Аналiз технології

Обгрунтування вибору технології має показати, чому зроблено вибір саме на користь пропоно­ваної технології, а не будь-якої іншої, тобто, треба продемонст­рувати альтернативність технологічних рішень і невипадковість вибору саме такого варіанта.

Отже, розглядаючи вибір технології, слід спинитися на та­ких питаннях:

1.Обгрунтування вибору технології з точки зору:

—застосовуваної сировини;

—кінцевого продукту;

—практичної відпрацьованості технології;

—стійкості до морального старіння.

2. Вимоги технології до інфраструктури.

3. Екологічні аспекти технології.

4. Оптимальний ступінь механізації у зв'язку з ціною ро­бочої сили.

5. Можливості використання місцевих технологій та облад­нання.

6. Можливості використання уживаного технологічного об­ладнання із західних країн


Рис.1. Основні фактори, що впливають на вибір технологій

 

 

 

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
Дата добавления: 2014-12-10; Просмотров: 548; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.027 сек.